Omslag

Tema Eld #3 2018


Om vi hade vetat att sommaren 2018 skulle komma att bli den varmaste i Sverige sedan mätningarna startade för minst 260 år sedan hade vi kanske inte valt temat ELD för årets höstnummer. Men vi kunde förstås inte förutse att hettan skulle placera sig över våra breddgrader och förorsaka förödande bränder. Vårt tema blev därmed rykande aktuellt, även om våra vinklar på temat ELD inte är fullt så bokstavliga.

Lars Berglund skriver om att musik och fyrverkerier har mer gemensamt än man kanske skulle kunna tro. Båda är performativa konstarter, där rytm och timing är viktiga beståndsdelar. I det tidigmoderna Europa var musik och pyroteknik uttryck i festens och spektaklets tjänst och det fanns uppenbara likheter i hur de fungerade och användes.

En som hade ett nära förhållande till elden var den ryska abbedissan, visionären, kompositören och författaren Hildegard av Bingen (1098-1179). Läran om elementen var en viktig del i den europeiska medeltidens syn på hur världen och universum var uppbyggda och liksom många andra menade Hildegard av Bingen att det främsta elementet var elden — och elden hade sitt ursprung i Gud, skriver Viveca Servatius.
Vi har förstås också intervjuat en eldsjäl, en av tidig musikrörelsens pionjärer: multiinstrumentalisten, musikern, improvisatören, ensembleledaren och arrangören Sven Berger, som i år har fyllt 80 år. För Hillevi Hogman berättar han om ett långt liv med och i den tidiga musiken.

Tidig musik-rörelsen har nått långt sedan den tog sina första stapplande steg för cirka sextio år sedan. Vissa aspekter av tidigmusicerandet har blivit nästan mainstream och i stora delar av Europa har den tidiga musiken en plats på repertoaren. En viktig uppgift nu är att se till så att barn och unga i större utsträckning får möta den tidiga musiken. Ett steg i rätt riktning togs under NORDEM-konferensen YoungEM-Ding i Törshavn på Färöarna i maj, då professionella musiker, lärare och administratörer från Norden och Baltikum mötte kolleger från andra delar av Europa. Erik Rynell, en av deltagarna, berättar om några av de projekt som presenterades.

En av dem som tidigt bidrog till utbildningen inom tidig musik i Sverige var den nederländske gambisten och cellisten Jaap ter Linden, som under många år undervisade vid Föreningen för Tidig Musiks återkommande kurser. För sin insats tilldelades han O i juni Arets Mungiga och Anna Nyhlin har intervjuat honom för Tidig Musik.

Detta höstnummer innehåller också en artikel i vår med ojämna mellanrum återkommande serie om komponerande kvinnor. Christina Larsson Malmberg skriver om Kassia, som levde cirka 810-865 och som räknas till en av det bysantinska rikets mest betydelsefulla kvinnor. Hon blev abbedissa, poet och tonsättare och hennes hymner sjungs än idag i den grekisk-ortodoxa liturgin. På William Shakespeares tid ansågs musiken ha förbindelse med det himmelska och det övernaturliga och därigenom makt över kropp och själ. "Om vi ignorerar dessa föreställningar går vi miste om Shakespeares dramatiska intentioner och löper en uppenbar risk att inte förstå honom", skriver Simon Smith.

Efter sommarens hetta drar nu höstsäsongen igång med konserter, utbildningar, projekt och festivaler. Som vanligt tipsar vi om intressanta tidig musikaktiviteter på våra blänkarsidor, festivalsidor och i vårt konsertkalendarium.

Redaktionen Tidig Musik

Nytt Om Tidigt Birgitta Wennerström

Musik och pyroteknik i det tidigmoderna Europa Lars Berglund

Musikens betydelse i Shakespeares dramatik Simon Smith

O ignis caritatis -O kärlekens eld Viveca Servatius

Sven Berger – en sann eldsjäl Hillevi Hogman

Höstens festivaler (evenemang)

Att nå barn och unga med tidig musik Erik Rynell

Mungigan 2018 till Jaap ter Linden Anna Nyhlin

Komponerande kvinnor: Kassia Cristina Larssson Malmberg

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Konsertkalendarium


Publicerad: 2018-10-09

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer