Omslag

Tema Eld #3 2018


Om vi hade vetat att sommaren 2018 skulle komma att bli den varmaste i Sverige sedan mätningarna startade för minst 260 år sedan hade vi kanske inte valt temat ELD för årets höstnummer. Men vi kunde förstås inte förutse att hettan skulle placera sig över våra breddgrader och förorsaka förödande bränder. Vårt tema blev därmed rykande aktuellt, även om våra vinklar på temat ELD inte är fullt så bokstavliga.

Lars Berglund skriver om att musik och fyrverkerier har mer gemensamt än man kanske skulle kunna tro. Båda är performativa konstarter, där rytm och timing är viktiga beståndsdelar. I det tidigmoderna Europa var musik och pyroteknik uttryck i festens och spektaklets tjänst och det fanns uppenbara likheter i hur de fungerade och användes.

En som hade ett nära förhållande till elden var den ryska abbedissan, visionären, kompositören och författaren Hildegard av Bingen (1098-1179). Läran om elementen var en viktig del i den europeiska medeltidens syn på hur världen och universum var uppbyggda och liksom många andra menade Hildegard av Bingen att det främsta elementet var elden — och elden hade sitt ursprung i Gud, skriver Viveca Servatius.
Vi har förstås också intervjuat en eldsjäl, en av tidig musikrörelsens pionjärer: multiinstrumentalisten, musikern, improvisatören, ensembleledaren och arrangören Sven Berger, som i år har fyllt 80 år. För Hillevi Hogman berättar han om ett långt liv med och i den tidiga musiken.

Tidig musik-rörelsen har nått långt sedan den tog sina första stapplande steg för cirka sextio år sedan. Vissa aspekter av tidigmusicerandet har blivit nästan mainstream och i stora delar av Europa har den tidiga musiken en plats på repertoaren. En viktig uppgift nu är att se till så att barn och unga i större utsträckning får möta den tidiga musiken. Ett steg i rätt riktning togs under NORDEM-konferensen YoungEM-Ding i Törshavn på Färöarna i maj, då professionella musiker, lärare och administratörer från Norden och Baltikum mötte kolleger från andra delar av Europa. Erik Rynell, en av deltagarna, berättar om några av de projekt som presenterades.

En av dem som tidigt bidrog till utbildningen inom tidig musik i Sverige var den nederländske gambisten och cellisten Jaap ter Linden, som under många år undervisade vid Föreningen för Tidig Musiks återkommande kurser. För sin insats tilldelades han O i juni Arets Mungiga och Anna Nyhlin har intervjuat honom för Tidig Musik.

Detta höstnummer innehåller också en artikel i vår med ojämna mellanrum återkommande serie om komponerande kvinnor. Christina Larsson Malmberg skriver om Kassia, som levde cirka 810-865 och som räknas till en av det bysantinska rikets mest betydelsefulla kvinnor. Hon blev abbedissa, poet och tonsättare och hennes hymner sjungs än idag i den grekisk-ortodoxa liturgin. På William Shakespeares tid ansågs musiken ha förbindelse med det himmelska och det övernaturliga och därigenom makt över kropp och själ. "Om vi ignorerar dessa föreställningar går vi miste om Shakespeares dramatiska intentioner och löper en uppenbar risk att inte förstå honom", skriver Simon Smith.

Efter sommarens hetta drar nu höstsäsongen igång med konserter, utbildningar, projekt och festivaler. Som vanligt tipsar vi om intressanta tidig musikaktiviteter på våra blänkarsidor, festivalsidor och i vårt konsertkalendarium.

Redaktionen Tidig Musik

Nytt Om Tidigt Birgitta Wennerström

Musik och pyroteknik i det tidigmoderna Europa Lars Berglund

Musikens betydelse i Shakespeares dramatik Simon Smith

O ignis caritatis -O kärlekens eld Viveca Servatius

Sven Berger – en sann eldsjäl Hillevi Hogman

Höstens festivaler (evenemang)

Att nå barn och unga med tidig musik Erik Rynell

Mungigan 2018 till Jaap ter Linden Anna Nyhlin

Komponerande kvinnor: Kassia Cristina Larssson Malmberg

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Konsertkalendarium


Publicerad: 2018-10-09

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018

Äldre resuméer