Tema: Fred och säkerhet #2 2018

Alla vet att det billigaste, enklaste och minst plågsamma sättet att sluta röka är att aldrig börja. På samma sätt är det billigast och enklast att avsluta väpnade kon flikter som aldrig fått bryta ut. För att inte tala om det enorma mänskliga lidandet som man undviker.

Inom FN pågår en spännande omorientering i linje med ovanstående resonemang. Den nya generalsekreteraren António Guterres driver kraftfullt tesen att världssamfundet måste ändra sitt sätt att se på fred och säkerhet. ”Obalansen mellan de resurser vi lägger på krig och de resurser vi lägger på fred måste attackeras utan omsvep”, sa Guterres bl a när han i mars presenterade sin rapport Fredsbyggande och hållbar fred. Han konstaterade att världen idag bevittnar ett mänskligt lidande som är svårt att ta in och att det internationella samfundet under de senaste tio åren lagt 233 miljarder dollar på stöd åt flyktingar, humanitär hjälp och fredsbevarande insatser.

”De ekonomiska kostnaderna är ohållbara och de mänskliga är outhärdliga”, fortsatte han, och slog fast: ”I stället för att agera i kriser måste vi investera mycket mer på att förebygga dem.”

I linje med detta uppmanar Guterres alla aktörer till förnyade ansträngningar över hela spektrumet av insatser för fred – från konfliktförebyggande och konfliktlösning till fredsbevarande och fredsbyggande insatser och långsiktig hållbar utveckling. För hållbar utveckling – baserad på djup respekt för allas mänskliga rättigheter – är det bästa redskap som finns när det gäller att motverka instabilitet och våldsamma konflikter, menar han, och ”Agenda 2030 för hållbar utveckling är vår gemensamma globala plan för att attackera grundorsakerna till konflikter och skapa fredligare, starkare och stabilare samhällen”.

Sällan har man sett en tydligare förklaring av hur fred och säkerhet hänger samman med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Jag applåderar och hoppas att alla goda krafter sluter upp kring hans budskap.

Förebygga konflikter och bevara freden: FN byter fokus i fredsarbetet AnnaLena Karlsson Andrews

Roméo Dallaire: Användning av barn i krig är en tidig varning om folkmord AnnaLena Karlsson Andrews

En ny internationell rättsordning växer fram Görrel Espelund

Rekordmånga dör och skadas i minolyckor – mer resurser behövs till röjning Nils Resare

Sverige gör för lite för principen skyldighet att skydda, menar kritiker Görrel Espelund


FAKTA
Faktablad om minoritetsgruppen rohingyer och skyldighet att skydda


Civila i Jemen måste skyddas – brittiska FN-förbundet kritiserar sin regering Görrel Espelund

Aleksander Gabelic lämnar ordförandeposten i FN-förbundet efter 18 år AnnaLena Karlsson Andrews

Valspecial: Så här svarade riksdagspartierna på Världshorisonts frågor

Publicerad: 2018-10-03

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

Äldre resuméer