Omslag

Tema Vänskap #1 2018

Läs om Balder #1 2018

Kommentar
»Dessutom: det vi vanligen kallar vänner och vänskap är ingenting annat än bekantskaper och förtroliga förhållanden som vi ingått av ren slump eller för att uppnå någon fördel, varigenom våra själar förts samman. I den vänskap som jag talar om blandas själarna och uppgår i varandra så fullständigt att de utplånar sömmen som förenar dem: Den syns inte längre. Om någon söker tvinga mig att säga varför jag älskade honom känner jag att det inte går att uttrycka annat än så här: ›Därför att det var han; därför att det var jag.‹«
Så skriver Michel de Montaigne om sin vän Étienne de La Boétie i essän »Om vänskap«. (Essayer, Bok 1, 1580. Översättning: Jan Stolpe, Atlantis, 1986)


Om vänskap i Balder
Man ska ha lite tur också, om man vill göra ett temanummer om vänskap. Börja med en handfull texter och idéer, stanna upp och tveka och så småningom är det som om texterna själva hjälper till, söker upp varandra. Det är naturligtvis inte alls möjligt men ändå precis vad som händer. Som när Arthur Zajonc mejlar oss sin text »Att utöva vänskap«. Eller när textdialogen »Om vänskap, ett appendix«, anländer från Kate Larson och Anna-Karin Palm. Andra texter är Flor Enghels »Tillsammans«, »Det nns en extra växel« av John Swedenmark och »Från mig till Moa« av Anna Jörgensdotter. Emelie Cajsdotter skriver om vänskap över artgränserna.


Etisk stress, vänskap och autism
är rubriken på samtalet med filosofen Jonna Bornemark, om skolans värld och lusten till samarbete handlar intervjun med journalisten Eva-Lotta Hultén. När jag diskuterar de två texterna med en god vän ser vi att de har något gemensamt; de handlar om hur vi vill ta hand om varandra och hur svårt det har blivit att göra det, i synnerhet om man arbetar som läkare, sjuksköterska, hemtjänstpersonal, kurator, lärare eller socialsekreterare. De industriellt inspirerade system som gjorde sina intåg för snart tjugo år sedan inom vården, skolan och omsorgen för att kvalitetskontrollera och utvärdera verksamheterna, de har alltmer blivit själva modellen och innehållet. Det är uppenbart att makten hamnat i kontrollsystemen, bortom de som vet hur man tar hand om andra, som har utbildningen och engagemanget. De måste helt enkelt återfå ansvaret för sina verksamheter.


Konsten att vara här
Det är titeln på en nyutkommen bok (Ariel förlag 2017, översättning: Per Helge) av den amerikanska författaren, essäisten och småbrukaren Wendell Berry. En text ur boken nns med i denna Balder. Vi bad två skribenter att läsa boken och skriva om den i Balder. Det är poeterna Agnes Gerner och Lennart Sjögren som närmat sig boken från varsitt håll under vinjetten »Dubbelläsning«. För att väcka ert intresse för boken och för alla frågor den ställer om tillståndet hos jordens alla landskap, hur vi ska kunna ta hand om dem så att de överlever.


Ta tid
Marianne Steinsaphir är ny krönikör i Balder, hon är kulturjournalist och tidigare verksam bibliotekarie. Har också varit chefredaktör för Biblioteksbladet, och redaktör för Ordfront magasin. Litteratur och bibliotek som en demokratisk frizon för alla är viktigt för henne.


En sommarbalder
Det är utomordentligt uppmuntrande att ni läser och prenumererar på Balder, ni är tidskriftens bästa ambassadörer. Vi hoppas att ni läser denna Balder om vänskap med växande uppmärksamhet, gläds åt dess bilder och kanske så småningom börjar längta efter nästa nummer. Men då får ni vänta en tid, Balder nr 2/2018 anländer på fredag den 8 juni. På återseende.

Mats Ahlberg


Innehåll Balder 1/2018

Etisk stress, vänskap och autism – Samtal med filosofen Jonna Bornemark Mats Ahlberg

Vänskap över artgränserna Emelie Cajsdotter

Tillsammans Flor Enghel

Ibland måste beslut få ta tid – Krönika Marianne Steinsaphir

En ojämlik vänskap Jonna Bornemark

Att utöva vänskap Arthur Zajonc

Om vänskap, ett appendix Kate Larson & Anna-Karin Palm

Det finns en extra växel John Swedenmark

Medarbetare

Från mig till Moa Anna Jörgensdotter

Att leva på och med jorden – Dubbelläsning Lennart Sjögren

När platsen förlorar minnet av sig själv – Dubbelläsning Agnes Gerner

Examen i att komma hem – Avgångstal vid Northern Kentucky University Wendell Berry

Om lusten till samarbete – Samtal med Eva-Lotta Hultén Mats Ahlberg

Publicerad: 2018-04-24

Köp Balder
Läs mer om Balder i katalogen
Fler artiklar knutna till Balder
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer