Omslag

Tema Anonyma #1 2018

Många kvinnor har under historiens gång aktivt deltagit i musiklivet. De har trots motstånd från det omgivande samhället musicerat, komponerat eller stött musikverksamhet på olika sätt. De har länge varit anonyma, bortsktivna ur historien. I detta nummer av Tidig Musik, med temat ANONYMA, lyfter vi fram några av dem.

Kvinnor som föddes in i samhällets högsta skikt kunde få tillgång till utbildning och hade också möjlighet att ägna sig åt musik. En sådan kvinna var Anna Amalia av Preussen, syster till Fredrik den Store, Hon fick en grundlig musikutbildning, blev kompositör och abbedissa och var en central gestalt i det preussiska musiklivet.

Även Anna Bon fanns i den kretsen. Hon lämnades som liten till Ospedale della Pieta i Venedig, ett hem för övergivna barn. Hon ansågs vara ett musikaliskt underbarn, Fick en gedigen musikutbildning och blev senare hovmusiket och kompositör hos Wilhelmine av Preussen, Fredrik den Stores äldsta syster. Erik Rynell berättar om dessa båda intressanta kvinnor och ger tips om var man kan hitta och lyssna på deras musik.

Mathilda Orozcos far var spanjor, hennes mor från Österrike. Hon föddes i Italien, gifte sig med en svensk och flyttade till Sverige 1817. Anna Nyhlin berättar om denna sanna europe, som höll vida omtalade salonger i sina hem, där gäster ur den högsta societeten umgicks och där hon själv – som sångerska, harpist, pianist och kompositör – spelade en central roll.

I detta nummer av Tidig Musik framträder också ett par kvinnor som är aktiva idag inom den tidiga musiken och som under 2018 presenterar sig mer ordentligt för den svenska publiken: Karin Modigh och Emmanuelle Haïm.

Dansen hamnar ofta i skymundan i relation till sängen och musiken i dagens barockoperaproduktioner, men VadstenaAkademien gör i sommar en satsning på just barockdansen. Koreografen och barockdansaren Karin Modigh har tagit vara på tillfället för att sätta ljuset på en period i svensk danshistoria som sällan ges uppmärksamhet: tiden runt sekelskiftet 1700, då den Rosidorska teatertruppen var verksam i Sverige Hon berättar om bakgrunden till och om den konstnärliga processen bakom produktionen Solen och Nordenstjärnan.

Emmanuelle Haïm är barockdirigent och cembalist. Hon startade sin egen orkester Le Concert d'Astrée redan år 2000 och har haft stora framgångar både med den och som dirigent för ”moderna" symfoniorkestrar. Här i Sverige har hon varit relativt okänd, men i början av året gav hon bejublade konserter både i Berwaldhallen i Stockholm, där hon dirigerade Radiosymfonikerna, och i Göteborgs konserthus med Le Concert d'Astrée. Tidig Musik fick en mejlintervju med henne.

Vi har också bett några unga kvinnor berätta varför de har valt den tidiga musiken som sitt arbetsfält och vi har träffat en eldsjäl som nu har fått medalj för sitt trägna arbete med att rädda ett Svenskt kulturarv.

Under vår återkommande rubrik Nytt från forskningsfronten introducerar Anders Ljungar-Chapeion sin spännande forskning om flöjtisten Atys och om musikalisk interpunktion,

Som vanligt innehåller årets första nummer också en kurskatalog med ett urval av alla de kurser som arrangeras på tidig musik-området. Och vi ger förstås mängder med tips på konserter och festivaler.
En skön vår i den tidiga musikens tecken önskar redaktionen.
Tidig Musik Nytt Om Tidigt (rapport)

Barockdirigenten med bredd Birgitta Wennerström
Intervju med den franska cembalisten och dirigenten Emmanuella Haïm.

Den tidiga musiken lockar Hillev Hogman
Om man studerar tidig musik på våra musikhögskolor, vad gör man sen?

Mathilda Orozco - Söderländskan i Norden Anna Nyhlin
Vem var Mathilda Orozco, denna färgstarka och driftiga kvinna?

Barockdansen i fokus Karin Modigh
Här berättar Karin Modigh om den konstnärliga processen bakom föreställningen "Solen och Nordstjärnan" som spelas i Vadstena i sommar.

Ut ur anonymiteten: Anna Amelia av Preussen och Anna Bon di Venezia Erik Rynell
Allt fler komponerande kvinnor lyfts fram i ljuset av forskare och musiker.

Festivaler Tidig Musik

Ett livsverk i Lövstabruk Hillev Hogman
Tidig Musik har pratat med Eva Helenius, som har varit Föreningen Klaverens Hus eldsjäl och motor i över 40 år.

Om flöjtisten Atys och om musikalisk interpunktion Anders Ljungar-Chapelon

Tidig Musik Kurskatalog 2018

Publicerad: 2018-04-06

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer