Omslag

RESUMÉ Kuba #1 2018

I detta nummer: Om kontakterna mellan EU och Kuba; USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad; USAs falska anklagelser mot Kuba om akustisk terror; Kubas som inspirationskälla i klimatkampen; Hemingways hemmahamn Cojímar, med mera.

Kontakterna mellan EU och Kuba har utvecklats bra under hösten. Sex kubanska parlamentariker välkomnades varmt av kollegorna i Storbritannien i november, bland andra Jeremy Corbyn och den stora parlamentsgruppen för Kubakontakt.
I november ägnade även EU-parlamentet ett par dagar i november åt Kuba på initiativ av vänstergruppen GUE/NGL som hade bjudit in kubanska läkare och Kubas EU-ambassadör för att belysa hur USAs blockad hämmar Kubas ekonomiska utveckling och de lidanden den åsamkar befolkningen.
En handfull europeiska solidaritetsorganisationer träffade ”sina” parlamentsledamöter för att också trycka på vikten av att EU-länderna inte nöjer sig med att rösta mot USAs blockad varje år i FN utan också skyddar egna företags, bankers, föreningars och medborgares rättigheter, som USA kränker, i trots mot internationell rätt.
Och i Kuba ägde kommunalvalen rum, med högt valdeltagande trots storm och regn, ca 86 procent, varav 4 procent blankröster och 4 ogiltiga. Kommunalvalen var första steget på väg till valen till länsförsamlingar och nationalförsamlingen, som också fick skjutas upp. Nationalförsamlingens val av president efter Raúl Castro kommer därför att äga rum först 19 april.

Världshistoriens längsta blockad. Ett folkrättsbrott som kränker alla kubaner!
Trots att diplomatiska förbindelser öppnades för 3 år sedan fortsatte USA blockaden med dess för Kuba mest ekonomisk skadliga inslag, USAs extraterritoriella tvång mot företag och banker i hela världen att avstå från handel med Kuba.
Med start 1962 är detta världshistoriens längsta, hårdaste ekonomiska och finansiella blockad, en krigshandling i brott mot internationell rätt. De flesta folk skulle ha dukat under för länge sedan, men kubanerna härdar ut. Blockaden drabbar alla sektorer: hälsovård, utbildning, idrott, handel, transporter, livsmedelsförsörjning, kultur osv.

USA blockerar Kubas betalningar till internationella organ
Över 100 finansinstitutioner världen över har stängt ner Kubas konton, undanhållit medel, stoppat återbetalningar, annullerat transaktioner etc av rädsla för USAs onåd. USA tvingar också banker att hindra Kubas betalningar till internationella organisationer. Schweiz UBS stoppade Kubas avgifter till FNs Miljöprogram, Nätverk för miljöutbildning, Protokoll för bioteknologisk säkerhet, Konventionen om biologisk mångfald, m fl. Upprepade gånger undanhålls och vägras betalningar för Kubas hälsovårdsarbetare runt om världen, då banker i tredje land fruktar att de ska straffas med dryga böter till USA.

Efter Obama, värsta motsatsen
President Obamas insikt om behov av normala förbindelser med Kuba, och de steg han tog för detta, följs inte upp av efterträdaren, tvärtom. Trump har dels stängt igen de flesta av Obamas små öppningar i blockaden, dels återigen utpekat Kuba som ett hot mot USA, nu för påstådd akustiskt terror mot USAs diplomater i Havanna, vilket västliga massmedier tacksamt använt i sitt ständiga förtal av Kuba.

Mystiska ljudvågor, avfärdas av all expertis
USAs falska anklagelser om akustiska vapen med mystiska ljudvågor var från starten helt orimliga och utan några som helst bevis. Kuba bjöd in akustisk- och neurofysiologiexperter från USA m.fl. länder till en diskussion online i november. Alla – även USAs egna experter – tillbakavisar samstämmigt USA-regimens påståenden om akustisk terror, de saknar helt vetenskaplig grund: ”Det akustiska prov som Vita Huset överlämnat till pressen innehåller bara vanliga omgivningsljud… För de beskrivna symptomen finns ingen vetenskaplig grund kopplad till akustiska fenomen… Ingen känd utrustning kan åstadkomma de symptom som beskrivits.” Neurologer och psykologer hänvisade till psykosociala faktorer.
USA anklagelse i augusti 2017 mot Kuba för att hösten 2016 ha angripit USA-diplomater i Havanna med ett akustiskt vapen, påminde om en annan anklagelse för några år sedan. Då gällde det påstådda hajangrepp mot badande turister Florida som skulle utförts av Kubatränade hajar. Det fick också stort medialt genomslag. Inga påståenden om Kuba är tokiga nog för att hejda massmedia, som hela accepterar USAs propaganda om det aggressiva Kuba. Som SvD som i december 2017 godtog USAs akustiska terrorskröna med hänvisning till ”en lång historia av trakasserier från den kubanska regimen mot amerikanska diplomater som befunnit sig i Kuba”. Upp- och nervända världen!

Det medialt osynliga Kuba, Inspirationskälla i klimatkampen
En världsledande ekomarxist, John Bellamy Foster, framhåller Kubas ekonomiska modell som alternativ till det imperialistiska system, som utarmar jordklotet och driver på klimatkrisen. Vi måste kämpa för ett ekosocialistiskt, revolutionärt alternativ, rädda biologisk mångfald och sötvattnet, stoppa koldioxidutsläppen, havens försurning, skogsskövlingen, rubbningen av fosfor- och kvävecykler, alla föroreningar. Han hänvisar till Kubas ekologiska socialism – med tonvikt på lokala relationer och miljöanpassning
Med stipendier från Mariafonden reste Jan Strömdahl och Maria Sandblad runt Kuba i november-december för att fördjupa och uppdatera kunskaper om landets ekologiskt hållbara utveckling, med studiebesök, dokumentation och intervjuer i länshuvudstäder, mindre orter och landsbygd, träffade nyckelpersoner, intervjuade, fotade och filmade för kommande artiklar, utställningar och föredrag.
Maria skriver om Cojímar, en liten sömnig fiskeby på bekvämt avstånd från Havanna. På 50-talet gjorde Ernest Hemingway byn till hemmahamn för sin båt och platsen för sin Nobelprisbelönade ”Den gamle och havet”. Här finns kulturscen och konstgalleri, organiska odlingar, ekologisk biltvätt mm. Och en samhällsanda som gjort att spåren efter orkanen Irma för knappt en månad sedan, inte märks. Så fort stormen bedarrat tog invånarna igång med röjning och återuppbyggnad med cementen som snabbt bilades ut från de alltid handlingsberedda katastroflagren.

Kuba på folkhögskola i Blekinge
I november bjöd rektorn för Blekinge folkhögskola välkommen till ca 90 elever och personal. De två föreläsarna från Svensk-Kubanska Föreningen berättade om Kubas historiska utveckling från 50-talet, diktatorn Batistas förtryck, befrielsekampen olika skeden, Fidel Castros och Ches Guevara och Revolutionssegern Nyårsnatten 1958-59. Och om Kubas framstående utbildningsväsen, sjukvården och solidariska insatser i Latinamerika och världen. Och om föreningens Kubabrigader och Kvarnby Folkhögskolas språkstudierna i Cienfuegos.
Intresset växte och frågorna blev många.

Och datorspelsutveckling i Kuba
Till sitt 30-årsjubileum lanserade Ungdomsdatorklubb Ludox, Kubas första onlineplattform för interaktiva spel för barn, ungdom och vuxna – med 40 spel, varav 13 skapade i Kuba. Portalen är tillgänglig med mobiler, plattor och datorer och spelen kan användas individuellt eller tillsammans med andra. Ludox’ nyhetssida har länkar till nyheterna inom spelvärlden. Och de som inte har egen utrustning har tillgång till alla lokala Ungdomsklubbars. För närvarande räknar klubben med att uppdatera portalen varje vecka”.

Läs mer om Kuba på www.svensk-kubanska.se

Läs Kuba #1 på nätet.

Publicerad: 2018-02-09

Köp Kuba
Läs mer om Kuba i katalogen
Fler artiklar knutna till Kuba
Fler tidskrifter i kategori GLOBALTAnnons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer