Omslag

Färöarna #4 2017

Föreningen Nordens uppgift är att attrahera, engagera och organisera fler att samarbeta inom Norden och gentemot omvärlden och tänka på hur det nordiska samarbetet kan bli
ännu bättre och vidareutvecklas ytterligare. För att föreningen ska klara sitt uppdrag behöver föreningen stimulera fler att bli delaktiga eller medlemmar. För det krävs en ständig information, opinionsbildning och rekrytering av deltagare, medlemmar och ledare.
De finns tre grundläggande mål att ta hänsyn till...Ledaren Sinikka Bohlin
Föreningen Norden har sedan fullmäktige 2012 gjort en mycket omfattande förändring. Närmare 70 procent av föreningens formalia, inriktning, organisation och verksamhet har anpassats och utvecklats utifrån dagens förutsättningar och villkor.
Från och med i år, 2017, har genomförandearbete startat med sikte på att under föreningen 100 års jubileum 2019, fira en framgångsrik kombination av ”nordisk tradition i förnyelse och utveckling”/.../


Föreningen Norden på Bokmässan i Göteborg Julia Brink & Eydís Inga Valsdóttir

Organisationsutvecklare på Föreningen Norden Julia Brink


Nordisk samverkan

Nordregio – tjugo år av kunskap och planering av framtidens samhällsbygge Helena Lagercrantz

Matilda af Hällström – Nordiska rådets kvinna i Bryssel


Hållbarhet

Hållbar turism en framtidsfråga för Färöarna Nanna Hermansson


Kom til Færøerne – mens der endnu er plads af Ingi Samuelsen


Föreningen Norden 100 år 2019

Drömmen om ett nordiskt statsförbund Leif Jacobsson, ((TAMArkiv).

”På föreningarna Nordens initiativ…” Bo Andersson

Vad är den nordiska hemligheten? Bo Andersson


Integration och kultur

Mångkultur i Norden – Politiska ambitioner påverkar inte utfallet Louise Hertzberg

Rädda Barnens arbete med samhällsetablering Alexandra Fritzson


Nordiska nyheter Skolor & Bibliotek

Ökat intresse för SO-rummet Eydís Inga Valsdóttir

Dream Academy Norden – svenska nu Henrik Huldén

Nordisk sprogfest: Aarhus fejrede nordisk sprog- og kulturliv Monica C. Madsen

Biskops Arnö har börjat med SFI-undervisning Mats Lundborg

Nyt nordeniskolen.org: Nu bliver det endnu sjovere at undervise i nabosprog

Hösthälsningar från det Nordiska biblioteket! Mikaela Wikström


Åldrande

En bättre plats att åldras på – nordiska städer söker nya vägar Ann Jönsson


Kultur

Nordisk Salong 2017 i Helsingborg


Debatt

Sorgligt försummad Nordenpolitik Bertil Jobeus

Ulf Stark vann Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur Louise Hertzberg

Många skatter i Nordiska skolfilmsarkivet Håkan Söderberg


Så in i Norden

Nordiska folkhögskolan på grönländsk fortbildning Karin Mattsson & Gudrun Ogstedt

... och mängder av rapporter från de Nordiska föreningarna i Sverige.

Nordens Tidning ges ut av Föreningen Norden sedan 1943. Upplagan är 14 000 exemplar och går till föreningens medlemmar i Sverige samt till prenumeranter i Sverige och övriga Norden. Prenumeration: 4 nr/år. Sverige, 160 sek, övriga Norden: 200 sek, övriga världen: 225 sek.

Publicerad: 2018-01-20

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer