Tema Träff #3 2017

Hösten drar in och säsongen kommer igång efter sommaruppehållet. Arbetskamrater träffas igen efter semestern, utbildningar startar eller återupptas och ensemble- och orkestermusiker samlas för att inleda säsongens aktiviteter. Temat för detta höstnummer av Tidig Musik är TRÄFF.

Ditte Hammar har träffat barockviolinisten Elin Gabrielsson, som i bšrjan av sommaren tilldelades Föreningen för Tidig Musiks utmärkelse årets Mungiga. Efter flera år med Italien som bas är hon nu tillbaka i Sverige och har här blivit något av en barockens flygande coach.

Erik Rynell åkte till Kivik för att träffa ledaren för och några av deltagarna i Kivik Baroque Academy, en barockakademi arrangerad av Musik i Syd för unga, handplockade musiker från hela Skåneregionen. De ägnade några sommardagar åt att under oboisten Antoine Torunczyks ledning närstudera fransk barockmusik. Anna Nyhlin har mött sångerskan Elisabeth Belgrano, som skulle vilja ge den konstnärliga forskningen mer inflytande inom musikerutbildningarna. Själv disputerade hon i Göteborg för sex år sedan och fortsätter nu arbeta med nya projekt, som alla tar avstamp i 1600-talets musik.

Träff kan också handla om något rent konkret, som när fingret träffar tangenten. Svenskättade Joan Benson skriver om klavikordets finstämda klang och om hur hon arbetade för att få den att blomma. Och träff är förstås, inte minst, att möta andra människor. Birgitta Wennerström har intervjuat Anna Löfgren, som ser dansen som det bästa sättet att mötas och umgås - över alla sociala och etniska gränser.

Vi uppmärksammar också att Claudio Monteverdi i år skulle ha fyllt 450 år. Rebecca Tavener berättar om Monteverdis förhållande till kyrkan och om hans sakrala musik, som inte bara består av Mariavespern. Flera av hans mässor borde framföras oftare, anser hon.

Hösten är oftast en hektisk tid för många, men för den som har tid och möjlighet erbjuder den många tillfallen att höra bra tidig musik live. Vi rekommenderar ett närstudium av blänkarsidorna, kalendariet och festivalsidorna! Det är visserligen ont om tidig musik-festivaler här hemma i Sverige under hösten, men på kontinenten och i Storbritannien trängs de om utrymmet och tävlar om att locka de bästa artisterna. De flesta är barockmusikfestivaler, men några av dem riktar in sig på musik från medeltid och renässans eller utforskar gränslandet mellan tidig musik och folkmusik.

Den som gärna lyssnar på inspelad musik hittar mängder av tips om bra inspelningar i Daniel Blockerts välfyllda skivkrönika.
Varför inte planera julkiappsinköpen redan nu?

Vi önskar våra läsare en riktigt skön höst med många fina tidig musikupplevelser!

Redaktionen


Upprop fšr ett nationellt centrum

Redaktionssidan

Nytt Om Tidigt
Dansen som social samvaro Birgitta Wennerström

När fingret träffar tangenten Joan Benson

Höstens tidig musik-festivaler

Archomusica
Ett musikarkeologiskt universum pΠG i Europa? Cajsa S. Lund

Barockakademi i Kivik Erik Rynell

Claudio Monteverdi 450 år
Om mästarens sakrala musik Rebecca Tavener

Elin Gabrielsson
En barockens flygande coach Ditte Hammar

Sjungande forskare med känsla för tillit Anna Nyhlin

Odiscutabelt - Daniel Blockerts skivkršnika

Medlemsnytt Föreningen fšr Tidig Musik

Konsertkalendarium

Publicerad: 2017-10-11

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer