Botten

Namnet Österbotten, det östra syskonet till Västerbotten och Norrbotten, signalerar med all önskvärd tydlighet att Finland en gång har hört till Sverige – något som många finländare i dessa dagar helst vill glömma bort. Men det svenska arvet lever fortfarande starkt kvar i Finland. Ett av de mest synliga tecknen på det är den livskraftiga och spretiga finlandssvenska litteraturen.

I det här numret av Provins håller vi fokus på den österbottniska grenen av litteraturen, vilket utesluter många stora finlandssvenska författarnamn, till exempel Monika Fagerholm, Kjell Westö, Claes Andersson och Merete Mazzarella. Det finns dock gott om andra spännande författare som skriver på svenska i Finland. En av dem är Karin Erlandsson från Nykarleby. Hon bidrar här med ett utdrag ur sin kommande roman. Ellen Strömberg från Jakobstad, som hittills varit opublicerad, medverkar med en diktsvit.

Wava Stürmer, en föregångare i den österbottniska litteraturens 1900-tal, har sagt att ”det växer poesi i Österbotten”, och syftade då på det osedvanligt höga antalet skrivande människor i Österbotten relativt till andra delar av det svenskspråkiga Finland. Här finns också en direkt parallell... (ur de inledande orden Provins #4 2016, Läs vidare.)


Karin Erlandsson ur Pojken

Pär Jonasson He mårar å på

Lari Assmuth Tre diktsamlingar

Ellen Strömberg Dikter

John Swedenmark Fyra finlandssvenska strategier / Färdkost för Finlandsresenärer

David Vikgren ur [- – – – -] [- – – – -] KVÄDEN – Översättning | Dikt II

Ylva Larsdotter Vi balanserar alla på gränserna

Oscar Sedholm Kontrasternas rike

Oscar Hagen & Beni Köhler Dysterbotten

Anneli Furmark Norrlandskusten

Lina Josefina Lindqvist Lampedusa

Mathias Rosenlund ”Vår agenda är annorlunda” – om Sivuvalo

Daniel Malpica ur Det skrivs med X

Lalo Barrubia Dikter

Roxana Crisólogo Dikter

Medlemsinformation


Publicerad: 2017-02-02

Köp Provins
Läs mer om Provins i katalogen
Fler artiklar knutna till Provins
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer