Botten

Namnet Österbotten, det östra syskonet till Västerbotten och Norrbotten, signalerar med all önskvärd tydlighet att Finland en gång har hört till Sverige – något som många finländare i dessa dagar helst vill glömma bort. Men det svenska arvet lever fortfarande starkt kvar i Finland. Ett av de mest synliga tecknen på det är den livskraftiga och spretiga finlandssvenska litteraturen.

I det här numret av Provins håller vi fokus på den österbottniska grenen av litteraturen, vilket utesluter många stora finlandssvenska författarnamn, till exempel Monika Fagerholm, Kjell Westö, Claes Andersson och Merete Mazzarella. Det finns dock gott om andra spännande författare som skriver på svenska i Finland. En av dem är Karin Erlandsson från Nykarleby. Hon bidrar här med ett utdrag ur sin kommande roman. Ellen Strömberg från Jakobstad, som hittills varit opublicerad, medverkar med en diktsvit.

Wava Stürmer, en föregångare i den österbottniska litteraturens 1900-tal, har sagt att ”det växer poesi i Österbotten”, och syftade då på det osedvanligt höga antalet skrivande människor i Österbotten relativt till andra delar av det svenskspråkiga Finland. Här finns också en direkt parallell... (ur de inledande orden Provins #4 2016, Läs vidare.)


Karin Erlandsson ur Pojken

Pär Jonasson He mårar å på

Lari Assmuth Tre diktsamlingar

Ellen Strömberg Dikter

John Swedenmark Fyra finlandssvenska strategier / Färdkost för Finlandsresenärer

David Vikgren ur [- – – – -] [- – – – -] KVÄDEN – Översättning | Dikt II

Ylva Larsdotter Vi balanserar alla på gränserna

Oscar Sedholm Kontrasternas rike

Oscar Hagen & Beni Köhler Dysterbotten

Anneli Furmark Norrlandskusten

Lina Josefina Lindqvist Lampedusa

Mathias Rosenlund ”Vår agenda är annorlunda” – om Sivuvalo

Daniel Malpica ur Det skrivs med X

Lalo Barrubia Dikter

Roxana Crisólogo Dikter

Medlemsinformation


Publicerad: 2017-02-02

Köp Provins
Läs mer om Provins i katalogen
Fler artiklar knutna till Provins
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer