Taltidskriftsstödet

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM fördelar årligen stöd till inläsning av kulturtidskrifter, det så kallade Taltidskriftsstödet. Stödet omfattar kostnader för inläsning och redigering av tidskriften. Ett krav är att det ska gå att prenumerera. Tidskrifter som är intresserade för år 2018 ska komma in med en ansökan senast december innevarande år. Det man slås av när jag tittar på vilka tidskrifter som använt sig av tjänsten är det att de är få. Vad det i grunden beror på är nog svårt att säga, kan det vara besvärligt att ansöka eller finns det andra hakar som gör att tidskrifterna inte är "på"? Det är ju gratis i princip, så varför inte försöka! Det är dessutom en stor grupp stödet riktar sig till. Kanske finns så många som 6 procent eller ca 600.000 människor i Sverige som skulle kunna komma ifråga enligt uppgifter från MTM.

Tidskrifter som använder sig av tjänsten innevarande år är:
Arena
Artikel 14
Expo
Karavan
Orkesterjournalen
Parnass
Scoop
Signum
Socialpolitik
Suecia Polonia
Tidskriften Opera
Kan sägas att Suecia Polonia inte kommit med några nummer i år och att Arena signalerat att Magasin Arenalägger över den publicistiska verksamheten på dagensarena.com. Som webbtidskrift behöver man inte läsas in för att vara tillgänglig. Nedladningsbara tidskrifter i form av pdfer är också tillgängliga med hjälp av Daisy Pipeline. "Daisy (Digitalt Anpassat InformationsSYstem) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i texten /.../ Daisy-formatet utvecklades från början av en medarbetare vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket (nuvarande MTM) 1998".

– Ett PDF-dokument kan också vara tillgängligt om man exempelvis har ett talsyntesprogram på sin dator, säger Helena Lingmert, MTM.

Helena Lingmert säger i mail att Legimus.se är en bibliotekskatalog där alla talböcker och punktskriftsböcker som MTM producerat finns samlade och är sökbara. Till den hör webbsidor med information och lästips. Taltidskrifterna förmedlas dock inte via Legimus.se utan det sköter tidskrifterna själva.
Där finns uppgiften att Arena, Bang, Expo, Karavan, Opus, Ordfront magasin, Orkesterjournalen, Parnass, Sans Magasin, Scoop, Signum, Socialpolitik & Tidskriften Opera varit inlästa mellan 2010 och 2014. Suecia Polonia fick stöd 2010-2011. Går att konstatera Bang, Opus och Sans inte längre använder sig av tjänsten.

Det går inte att få stöd för att läsa in tidskrifter i efterhand. Vill man så får man ta kostnaden själv.
Kanske kunde tidskrifter lägga upp tidigare nummer som pdfer, för flera kan de vara tillgängliga via talsyntes eller Daisy Pipeline. Se om några kanske hittar dit och är intresserade av att prenumerera på en inläst version?

Nytt för 2018 är att MTM inte ställer krav på att kulturtidskriften i fråga har produktionsstöd från Statens Kulturråd. Enligt Helena Lingmert är en bidragande orsak den, att intresset från kulturtidskrifterna varit sparsmakat.
Och för detta har man gjort en tolkning av kulturtidskriftsbegreppet:
Definition av kulturtidskrift
En kulturtidskrift är en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter. 1

MTMs tolkning
MTM anser att en kulturtidskrift är en tidskrift som ägnar sig åt kultur i vid bemärkelse. Kulturbegreppet kan inbegripa litteratur, konst, film, teater och/eller musik, men också politik, samhällsfrågor, religion eller vetenskap.

MTM:s stöd ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. MTM ser kultur för barn och unga som ett särskilt viktigt område. MTM bedömer den enskilda tidskriftens ansökan utifrån målgruppens behov och tidskriftens kvalitet.
1 Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser.


Det är väl vettigt att man förtydligat kulturbegreppets tänkbara sammanhang!

Vad är det man ska göra som tidskrift om man önskar vara tillgänglig för dessa grupper som behöver något inläst för att kunna ta del?
A är nog att förstå varför något inläst är lättare att ta del av än en tryckt tidskrift för vissa människor och ta kontakt med MTM för att se om man kan komma ifråga.
B är nog ordna lite prenumeranter och sedan kan det eventuellt vara dags att fylla i ansökningsblanketten. Hur man får prenumeranter utan att känna grupperna och individerna och därtill att de inte känner tidskriftens existens är i sig en nöt, men vi säger att det ordnar sig!
C Tidskriften får besked från MTM att de är ok med stöd.
D Bör väl vara att kontakta någon eller kanske några som läser in. Hur göra med bilder, illustrationer och bildtexter? En gång i tiden hade mina barn ett kassettband med någon av Gösta Knutssons Pelle Svanslös inläst. Innan jag hörde inspelningen var väl min inställning till Pelle Svanslös, så där. Det var Ernst Hugor Järegård som läste och det var magi i hur karaktärerna gestaltades.
E När väl allt det är klar ska tidskirften se till att leverera prenumeranten en ljudfil, kanske också ett fysiskt nummer eller en pdf efter önskemål.
F Och här är det dags att skicka en faktura till MTM.

Vågar man dra på sig en kostnad innan man har ett besked och hur får man prenumeranter innan man har det inläst? Vill någon starta en prenumeration på något man inte kan ta del av på prov?

Hur informera om sin existens till människor man inte vet vilka de är?
Det finns heller ingen strategi från MTM sida att informera människor med lässvåriheter om vad som finns att tillgå i "genren" kulturtidskrift.

MTM erbjuder också möjlighen att prenumerera på deras egna tidskrifter, Bubbel, Månadsbladet, Panorama, Popcorn och Tidskrift för schack. Sist nämnda ges dock ut av Sveriges Schackförbund. Är man under 18 år är de gratis, annars kostar prenumerationena 100 kr.

I Regleringsbrevet utfärdat av Kulturdepartementet står det att MTMs ramanslag för stöd till taltidningar är 57 556 000 kr. Dagstidningar ingår i den här posten och antas kan att de tar en del av kakan liksom alla MTMs egna tidskriftsproduktioner. 2016 fanns över 4500 prenumeranter pådagstidningar och då handlar det om talsyntes för över 100 dagstidningar.
I det perspektivet borde det finnas några fler inlästa tidskrifter och just att få det inläst kan mycket väl vara en kick för örat.Publicerad: 2017-09-11


Läs mer om Läsliv i katalogen
Fler artiklar knutna till Läsliv
Fler tidskrifter i kategori BOK- & BIBLIOTEKSVÄSEN
Fler tidskrifter i kategori TILLGÄNGLIGHET


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer