Tema Skogen #2 2017

Läs om Balder #2 2017

En kväll i april tror jag det var, någon från Dalsland mejlade och sa att den filmen måste du bara se: Sista skörden, en dokumentärfilm av Tina-Marie Qwiberg. Kvällen därpå gör jag det, filmen handlar om själva jorden, matjorden. Den finns ännu kvar på svt-Play, se den, så fint, skrämmande och kärleksfullt om det här tunna täcket där våra livsmedel ännu växer. I morgon tänkte jag, redan i morgon finns det äntligen debattartiklar i DN, GP, Sydsvenskan och Norrländska Socialdemokraten där landsbygdsministern, Arla och LRF skriver att detta hade vi ingen aning om: »Det är dags att ta hand om jorden.«

Generaldirektören eller älgen?

Det var kanske naivt av mig, men så var min förvissning den där kvällen sedan jag sett Sista skörden. Det syntes emellertid inte minsta tecken dagen därpå, inte ett spår av ursäkt från den jordbruksindustri som håller i utarmningen av matjorden.

Frågan är vem som vet mest om skogen
En avsevärd yta av landskapen runt jorden är skogbevuxen, också under träden finns det jord, inte matjord alla gånger, men jord god nog för alla träden; ek, björk, ask, tall, asp, gran, sälg, al, oxel och bok. Även den jorden, full till exempel av mykorrhiza som forskningen alldeles nyligen förstått vikten av, håller på att plattas till av tunga maskiner och torftiga pappersåkrar. Frågan är vem som vet mest om skogen: Skogsstyrelsens generaldirektör som tidigare i år införde en generalpaus när det gäller inventering av nyckelbiotoper? Eller är det älgen?

Älgen

»Älgar väljer maten omsorgsfullt. Djuren mår inte bra av ensidig kost och är duktiga på att balansera födointaget. En mångfald i dieten, med stort intag av lövsly, ger älgar med bra kondition och höga kalvvikter.« Annika Felton vid SLU i Alnarp lät älgarna bära fillmkamera för att hon sedan skulle kunna se var, när och vad de åt, när de vilade och idisslade. En av hennes frågor var vilka praktiska lärdomar vi kan dra av detta när det gäller vilt- och skogsskötsel. Annika Felton: »Vi gjorde försök att utfodra med balar av salix, men det fungerade inte eftersom kvistarna ska vara färska. Nu tror jag mer på en mångfald i skogslandskapet med skog i olika åldrar och en rik buskvegetation.«

Balder om skogen

»Att låta skogen på allvar tala till sig är att låta årsringarna i det egna livet sakta sjunka in i själen och förmedla aningen av en annan känsla för tid och liv.« Så skriver Johannes Ekman i en hälsning strax innan Balder ger sig i väg till tryckeriet. Det är också vad denna skogsbalder vill bidra till. Vid sidan om att med hjälp av artiklarna om naturnära skogsbruk väcka er uppmärksamhet på vad som faktiskt händer i skogen just nu, att den i en rasande fart är på väg att försvinna och ersättas av jämngamla tall- och granplantager. Det är en så utomordentligt korkad förändring och ändå mycket känsligt att ens antyda. Johannes Ekman, som innan dess gjort kulturkrönikor för Dagens Eko i nitton år, fick inte läsa sin skogskrönika i december 2011, den stoppades.

Grönt kort

Tack alla ni som på så olika, kloka och vackra vis lyft in skogen i denna sommarbalder: från Elisabeth Rynell till Anna Ivarsdotter, Tomas Tranströmer och Johannes Ekman, Katarina Axelsson, Ewa Stackelberg och Björn Bengtson, Anna-Karin Palm, Elin Börjesson Sandberg och Birgitta Lillpers, Toby Ibbotson, Susanne Gerstenberg, Martin Jentzen och Mikael Karlsson. Nu är det upp till er läsare att ta med er Balder ut i skogen, in till sänglampan och ner till grannen för att berätta och ge hen det gröna kortet som följer med i det här numret.

Balder är tillbaka med ett nytt nummer den 8 september.

Mats Ahlberg


Vid elden Elisabeth Rynell

Vad gör vi med skogen kamrater? Samtal med Mikael Karlsson Mats Ahlberg

Naturnära jordbruk Susanne Gerstenberg

Skogen – civilisationens skugga Frihetssymbol och nationalskatt Johannes Ekman

Genom skogen Tomas Tranströmer

Målningar av Katarina Axelsson

Att skölja ögonen i grönt – Katarina Axelssons måleri Anna-Karin Palm

I rörelse — Novell Anna-Karin Palm

Farfar och skogen Birgitta Lillpers

Fäbodliv – kvinnorna och korna, skogen och musiken – Samtal med Anna Ivarsdotter Mats Ahlberg

Medarbetare

Landskapspartitur – Samtal med Björn Bengtson Mats Ahlberg

På bäverjakt med Rosinante Toby Ibbotson

Nätterna i skogen Elin Börjesson Sandberg

Balder nr 2 2017 • Nr 144 sedan starten Balder utkommer med fyra nummer om året

Publicerad: 2017-08-11

Köp Balder
Läs mer om Balder i katalogen
Fler artiklar knutna till Balder
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

Äldre resuméer