Innehåll #263 2017

En ljudintervention på Victoriatorget i Aten – Empowerment of gender voice av Angeliki Diakrousi; Text- och bildverk av Daniel M Karlsson; en inblick i Patricia Alessandrinis arbete och tankevärld; en inventering musikdramatik under året som gått tillsammans med intervjuer med några av de tonsättare vars verk har framförts och utdrag ur dessas partitur. Dessutom, som alltid, en gedigen och aktuell kritikavdelning.
Redaktionen hälsar varmt välkommen till detta nya nummer, och vill du läsa inledningen redan nu så finns den här:

So in the meantime. I’m keeping busy writing music.

JANUARI 2017. Det är en mörk tid. Keeping busy, vad annat kan man göra?

Raden ovan kommer ur Daniel M Karlssons verk Ruins in the Distance som ni finner i det här numret, där han generöst inte bara berättar vad utan också hur, med vilka verktyg, han gör det han gör. Om man vill hitta en tråd som löper genom genom detta nummer av Nutida Musik, så är det kanske den: praktiken. Själva görandet.

Tonsättaren och ljudkonstnären Patricia Alessandrini ger oss en djupdykning i de resonemang som hennes arbete bottnar i. Hon framhåller speldosan som en artefakt med intressanta möjligheter i förhållande till hennes arbetssätt, där interaktiv teknologi kombineras med instrument och objekt.

Diskussionen om ljudkonstens potential i det offentliga rummet, som inleddes i ett samtal med Åsa Stjerna i förra numret, får här en fortsatt belysning genom ett arbete som genomfördes på ett torg i centrala Aten förra sommaren. Av vem, och hur, ägs en offentlig plats? Hur skapas och återskapas sociala maktförhållanden genom olika ljudkällor och de röster som dominerar? Detta är centrala frågor i Angeliki Diakrousis studie Empowerment of gender voice, som även omfattade en »ljudintervention« på torget, för att konkret tydliggöra och diskutera vilka röster som faktisk fanns där, och vilka som saknades.

»Kammar-opera är en ganska neurotisk kompromiss mellan två genuint oförenliga storheter: operaformens nedärvda högtryck och den intima-realistiska teaterns nedtonade spel.« Orden är Johan Ulléns svar på en av de frågor vi ställt till sex tonsättare vars musikdramatiska verk uruppförts under 2016. Vi presenterar också utdrag ur tre av de aktuella partituren. Det handlar återigen om att ge en bild av praktik och samman hang, och fram träder ett fält statt i förvandling och omformulering: tonsättarna beskriver sina verk med ord som »performance-opera«, »radioopera«, »icke-kammaropera«. Roger Assar Johansson skriver: »Har under en ganska lång tid funderat kring hur man ska gå tillväga för att, ur ett musikdramatiskt perspektiv, möta »vår tid«. Tror att vår syn på Tid och Rum håller på att förändras.«

MAN HÅLLER PÅ. Intensivt. Fast det är januari 2017 och en mörk tid i många bemärkelser, fler än på länge. Daniel M Karlsson igen:
Idle hands are the devil’s plaything and even though there’s no such things as devils or gods I know it’s important to have drive. To get excited about living and doing something that makes living feel worthwhile.


Susanne Skog

Publicerad: 2017-04-15

Köp Nutida Musik
Läs mer om Nutida Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Nutida Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIK
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-29
Tiden Magasin 1 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

Äldre resuméer