omslag

Moderskap

Ledare
Clara Möller
Att vara mor och vara borta

Sylvia Plath Dikt


Moderskap

Kristoffer Leandoer om modersmjölken i poesin: 1600 liter mjölk

Agnes Lidbeck Mamma är inte hemma

Matilda Södergran Den abdikerade modern. När en mor glömmer att hon är någons mor

Åsa Maria Kraft & Alice Kraft För uppgiften: moder/dotter-skap

Aase Berg Mor morrar- Den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi

Bernadette Mayer ur The Desires of Mothers to Please Others i Letters (1994)

Charles Baudelaire Brev till Madame Aupick

Lars Nyberg En avgud och en kamrat


Nyskrivet

Karin Brygger

Naja Marie Aidt & Mette Mostrup


En poet, en dikt

Elisabeth Hjort om en dikt ur Hanna Hallgrens prolog till den litterära vetenskapsteorin


Dussinet fullt

Lars Gustaf Andersson om 12 diktsamlingar av Kristian Carlsson


Lyrikkritik

Agnes Gerner om Joar Tiberg Atts jord

Filip Lindberg om Hanna Hallgren Det som övar annorlunda likt ett hjärta

Gustaf Andersson om Anna Hallberg Chow Chow

Håkan Svensson om Rolf Aggestam Tattartrumpet
Publicerad: 2017-05-06

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2018-06-12
Bild & Bubbla 213
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-11
Bild & Bubbla 212

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-03
ponton 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

Äldre resuméer