omslag

Moderskap

Ledare
Clara Möller
Att vara mor och vara borta

Sylvia Plath Dikt


Moderskap

Kristoffer Leandoer om modersmjölken i poesin: 1600 liter mjölk

Agnes Lidbeck Mamma är inte hemma

Matilda Södergran Den abdikerade modern. När en mor glömmer att hon är någons mor

Åsa Maria Kraft & Alice Kraft För uppgiften: moder/dotter-skap

Aase Berg Mor morrar- Den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi

Bernadette Mayer ur The Desires of Mothers to Please Others i Letters (1994)

Charles Baudelaire Brev till Madame Aupick

Lars Nyberg En avgud och en kamrat


Nyskrivet

Karin Brygger

Naja Marie Aidt & Mette Mostrup


En poet, en dikt

Elisabeth Hjort om en dikt ur Hanna Hallgrens prolog till den litterära vetenskapsteorin


Dussinet fullt

Lars Gustaf Andersson om 12 diktsamlingar av Kristian Carlsson


Lyrikkritik

Agnes Gerner om Joar Tiberg Atts jord

Filip Lindberg om Hanna Hallgren Det som övar annorlunda likt ett hjärta

Gustaf Andersson om Anna Hallberg Chow Chow

Håkan Svensson om Rolf Aggestam Tattartrumpet
Publicerad: 2017-05-06

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-30
Provins 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017
Afghanistan-Nytt 2 2107

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017
Uppdrag Mission 3 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

Äldre resuméer