omslag

Moderskap

Ledare
Clara Möller
Att vara mor och vara borta

Sylvia Plath Dikt


Moderskap

Kristoffer Leandoer om modersmjölken i poesin: 1600 liter mjölk

Agnes Lidbeck Mamma är inte hemma

Matilda Södergran Den abdikerade modern. När en mor glömmer att hon är någons mor

Åsa Maria Kraft & Alice Kraft För uppgiften: moder/dotter-skap

Aase Berg Mor morrar- Den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi

Bernadette Mayer ur The Desires of Mothers to Please Others i Letters (1994)

Charles Baudelaire Brev till Madame Aupick

Lars Nyberg En avgud och en kamrat


Nyskrivet

Karin Brygger

Naja Marie Aidt & Mette Mostrup


En poet, en dikt

Elisabeth Hjort om en dikt ur Hanna Hallgrens prolog till den litterära vetenskapsteorin


Dussinet fullt

Lars Gustaf Andersson om 12 diktsamlingar av Kristian Carlsson


Lyrikkritik

Agnes Gerner om Joar Tiberg Atts jord

Filip Lindberg om Hanna Hallgren Det som övar annorlunda likt ett hjärta

Gustaf Andersson om Anna Hallberg Chow Chow

Håkan Svensson om Rolf Aggestam Tattartrumpet
Publicerad: 2017-05-06

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

2017-11-26
Kritiker 43 2017

Äldre resuméer