Internationella kvinnodagen 2017

Det var under den internationella kvinnodagen flitigt med programinslag i nyhetsförmedlingen från både SVT och TV 4. Men hur har tidskrifterna följt upp det hela? Av den anledningen tittade jag in på några genusorienterade tidskrifters hemsidor.

Av de tidskrifter som finns under kategorin Genus på tidskrift.nu är det bara två som uppmärksammar kvinnodagen. Kanske inte så förvånande eftersom många inte lägger kvinnan som så som fokus. Skannar man av andra kategorier kommer man antagligen fram till att många fler brytt sig. Ett exempel är att dagenarena uppmärksammar det hela med artikeln Vi män måste avstå makt och pengar. Kanske mer att likna vid en dagstidning men i arenagruppen finns Magasin Arena. Detta var nu bara ett exempel på intresset för kvinnodagen utanför kategorin Genus.

Fredrika Bremer Förbundet med tidskriften Hertha uppmärksammar dagen. Kanske mer komplext att referera så som en tidskrift eftersom tidskriftsidentiteten är tydligt underordnad förbundets identitet.
Bang däremot jobbar hårt för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen, de listar till exempel evenemang landet runt som kan kopplas till dagen:
Fira 8 mars: Bangs officiella guide
8 mars-enkäten: Kakan, Wendy och Rojda

... och sedan ordnar de en efterfest för kvinnodagen: Senait och Rahma fixar Bangfesten 11 mars!

För att återanknyta till etermedia så var det ett inslag om artisten Tove Lo, kanske på Kulturnyheterna SVT. Jag vet egentligen ingenting om henne men inslaget var tydligt. Det persona hon levererar i artisteriet är direkt och utan omskrivningar, sjunger man om kättja så är det fullt möjligt att illustrera. Våglängderna känns bekanta i Bang, pang på.

Publicerad: 2017-03-08
Annons:

Senaste nummer:

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2
UtställningsEstetiskt Forum 1 2017

2017-03-16
KLASS 1 2017
UtställningsEstetiskt Forum 6 2016

2017-03-15
Spelmannen
Accent 1 2017

2017-03-13
Teatertidningen 1/2017

2017-03-12
Revolution 10 2017

2017-03-11
Ottar 1 2017

2017-03-09
Bang 1 2017

2017-03-08
Soundofmusic
Release Music Magazine
Dixikon
dagensbok.com
Världshorisont 1-17

2017-03-07
dagensbok.com

2017-03-05
Alkohol & Narkotika 1 2017

2017-02-26
É Romani Glinda 5 2016

2017-02-23
Parnass 1 2017

2017-02-22
Contra
Världspolitikens dagsfrågor 2

2017-02-20
Punctum saliens

2017-02-19
Magasinet Arena 4 2016

Äldre resuméer