Internationella kvinnodagen 2017

Det var under den internationella kvinnodagen flitigt med programinslag i nyhetsförmedlingen från både SVT och TV 4. Men hur har tidskrifterna följt upp det hela? Av den anledningen tittade jag in på några genusorienterade tidskrifters hemsidor.

Av de tidskrifter som finns under kategorin Genus på tidskrift.nu är det bara två som uppmärksammar kvinnodagen. Kanske inte så förvånande eftersom många inte lägger kvinnan som så som fokus. Skannar man av andra kategorier kommer man antagligen fram till att många fler brytt sig. Ett exempel är att dagenarena uppmärksammar det hela med artikeln Vi män måste avstå makt och pengar. Kanske mer att likna vid en dagstidning men i arenagruppen finns Magasin Arena. Detta var nu bara ett exempel på intresset för kvinnodagen utanför kategorin Genus.

Fredrika Bremer Förbundet med tidskriften Hertha uppmärksammar dagen. Kanske mer komplext att referera så som en tidskrift eftersom tidskriftsidentiteten är tydligt underordnad förbundets identitet.
Bang däremot jobbar hårt för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen, de listar till exempel evenemang landet runt som kan kopplas till dagen:
Fira 8 mars: Bangs officiella guide
8 mars-enkäten: Kakan, Wendy och Rojda

... och sedan ordnar de en efterfest för kvinnodagen: Senait och Rahma fixar Bangfesten 11 mars!

För att återanknyta till etermedia så var det ett inslag om artisten Tove Lo, kanske på Kulturnyheterna SVT. Jag vet egentligen ingenting om henne men inslaget var tydligt. Det persona hon levererar i artisteriet är direkt och utan omskrivningar, sjunger man om kättja så är det fullt möjligt att illustrera. Våglängderna känns bekanta i Bang, pang på.

Publicerad: 2017-03-08
Annons:

Senaste nummer:

2018-06-12
Bild & Bubbla 213
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-11
Bild & Bubbla 212

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-03
ponton 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

Äldre resuméer