Internationella kvinnodagen 2017

Det var under den internationella kvinnodagen flitigt med programinslag i nyhetsförmedlingen från både SVT och TV 4. Men hur har tidskrifterna följt upp det hela? Av den anledningen tittade jag in på några genusorienterade tidskrifters hemsidor.

Av de tidskrifter som finns under kategorin Genus på tidskrift.nu är det bara två som uppmärksammar kvinnodagen. Kanske inte så förvånande eftersom många inte lägger kvinnan som så som fokus. Skannar man av andra kategorier kommer man antagligen fram till att många fler brytt sig. Ett exempel är att dagenarena uppmärksammar det hela med artikeln Vi män måste avstå makt och pengar. Kanske mer att likna vid en dagstidning men i arenagruppen finns Magasin Arena. Detta var nu bara ett exempel på intresset för kvinnodagen utanför kategorin Genus.

Fredrika Bremer Förbundet med tidskriften Hertha uppmärksammar dagen. Kanske mer komplext att referera så som en tidskrift eftersom tidskriftsidentiteten är tydligt underordnad förbundets identitet.
Bang däremot jobbar hårt för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen, de listar till exempel evenemang landet runt som kan kopplas till dagen:
Fira 8 mars: Bangs officiella guide
8 mars-enkäten: Kakan, Wendy och Rojda

... och sedan ordnar de en efterfest för kvinnodagen: Senait och Rahma fixar Bangfesten 11 mars!

För att återanknyta till etermedia så var det ett inslag om artisten Tove Lo, kanske på Kulturnyheterna SVT. Jag vet egentligen ingenting om henne men inslaget var tydligt. Det persona hon levererar i artisteriet är direkt och utan omskrivningar, sjunger man om kättja så är det fullt möjligt att illustrera. Våglängderna känns bekanta i Bang, pang på.

Publicerad: 2017-03-08
Annons:

Senaste nummer:

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

2017-08-12
Byggnadskultur 2 2017

2017-08-11
Balder 2 2017

2017-08-07
Medusa 2 2017

2017-07-30
Provins 2 2017

2017-07-15
Karavan 2 2017
Nutida Musik 265-266 2017

2017-07-13
Divan 1-2 2017
Akvarellen 2 2017
Afghanistan-Nytt 2 2107

2017-07-11
Judisk Krönika 2 2017
Uppdrag Mission 3 2017

2017-07-10
Nutida Musik 264 2017

2017-07-09
Ordfront Magasin 3 2017

2017-07-08
Accent 4-5 2017

2017-07-07
KLASS 2 2017

2017-07-04
Populär Astronomi 2 2017

2017-07-03
Signum 5

2017-07-02
Populär Poesi 33

Äldre resuméer