Internationella kvinnodagen 2017

Det var under den internationella kvinnodagen flitigt med programinslag i nyhetsförmedlingen från både SVT och TV 4. Men hur har tidskrifterna följt upp det hela? Av den anledningen tittade jag in på några genusorienterade tidskrifters hemsidor.

Av de tidskrifter som finns under kategorin Genus på tidskrift.nu är det bara två som uppmärksammar kvinnodagen. Kanske inte så förvånande eftersom många inte lägger kvinnan som så som fokus. Skannar man av andra kategorier kommer man antagligen fram till att många fler brytt sig. Ett exempel är att dagenarena uppmärksammar det hela med artikeln Vi män måste avstå makt och pengar. Kanske mer att likna vid en dagstidning men i arenagruppen finns Magasin Arena. Detta var nu bara ett exempel på intresset för kvinnodagen utanför kategorin Genus.

Fredrika Bremer Förbundet med tidskriften Hertha uppmärksammar dagen. Kanske mer komplext att referera så som en tidskrift eftersom tidskriftsidentiteten är tydligt underordnad förbundets identitet.
Bang däremot jobbar hårt för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen, de listar till exempel evenemang landet runt som kan kopplas till dagen:
Fira 8 mars: Bangs officiella guide
8 mars-enkäten: Kakan, Wendy och Rojda

... och sedan ordnar de en efterfest för kvinnodagen: Senait och Rahma fixar Bangfesten 11 mars!

För att återanknyta till etermedia så var det ett inslag om artisten Tove Lo, kanske på Kulturnyheterna SVT. Jag vet egentligen ingenting om henne men inslaget var tydligt. Det persona hon levererar i artisteriet är direkt och utan omskrivningar, sjunger man om kättja så är det fullt möjligt att illustrera. Våglängderna känns bekanta i Bang, pang på.

Publicerad: 2017-03-08
Annons:

Senaste nummer:

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

2017-11-26
Kritiker 43 2017

Äldre resuméer