Sätt Norden i rörelse #4 2016

DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå.

EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför – vägen till ökad produktivitet/.../(Chefredaktör Bo Andersson)

Medvind för Föreningen Norden Sinikka Bohlin

Kultur

Kulturanalys Nordenska fylla kunskapsluckor Karolina Windell

Kulturkkontakt Nord skapar rum för nordiska kulturmöten Emilia Koivunen

Tillsammans för Finland 100 år Peter Sandström

Biblioteken i Danderyd skapar Nordisk Kulturhöst Kerstin Hassner

Upptäck Nordens Arktis Ingvar Körberg & Ulrika Thunstedt

Nya perspektiv på Andra världskriget Lars-Åke Engblom


Utveckling

Annika Hahn-Englund: "Norden fortsatt viktigt för mig" Håkan Söderberg

Kompetensutveckling med Nordplus och Erasmus+ Håkan Söderberg

Nordreggio – det ledande forskningsinstitutet för regional utveckling i Norden Åsa Hildestrand & Pipsa Salolammi


Utbildning

Lärare och skolbarn från krigets Ukraina besökte Lidingö Anders Bergström

Stort intresse för Europeiska språkdagar Eydís Inga Valsdóttir

Nordiska röster från förr Rolf Edberg, Herbert Tingsten, Alva Myrdal, August Sävström & Nils Andren.

Nordiska bibliotekarier Alfred Arvidsson


Nordkalotten

Nordkalottkonferans i Kemi Holger Hansson-Palo & Margith Dyrander


Integration

Kunskapsplattform för integration av nyanlända Anders Bergström


Aktuellt

Ta nätet på allvar

Nya arbetsmetoder för föreningen – Norden 5K och Pencils?! Bo Andersson


Nordiska åsikter och förslag

Nordens demokrater säger – Nog nu! Bo Andersson

Är vi redo för det nya Norden Martin Nihlgård

På tiden å forbedre togforbindelse mellom Oslo og Köpenhavn Christer Wilhelmsson

... med mer.

Läsa Nordens Tidning

Publicerad: 2017-02-04

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-03
ponton 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

Äldre resuméer