Sätt Norden i rörelse #4 2016

DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå.

EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför – vägen till ökad produktivitet/.../(Chefredaktör Bo Andersson)

Medvind för Föreningen Norden Sinikka Bohlin

Kultur

Kulturanalys Nordenska fylla kunskapsluckor Karolina Windell

Kulturkkontakt Nord skapar rum för nordiska kulturmöten Emilia Koivunen

Tillsammans för Finland 100 år Peter Sandström

Biblioteken i Danderyd skapar Nordisk Kulturhöst Kerstin Hassner

Upptäck Nordens Arktis Ingvar Körberg & Ulrika Thunstedt

Nya perspektiv på Andra världskriget Lars-Åke Engblom


Utveckling

Annika Hahn-Englund: "Norden fortsatt viktigt för mig" Håkan Söderberg

Kompetensutveckling med Nordplus och Erasmus+ Håkan Söderberg

Nordreggio – det ledande forskningsinstitutet för regional utveckling i Norden Åsa Hildestrand & Pipsa Salolammi


Utbildning

Lärare och skolbarn från krigets Ukraina besökte Lidingö Anders Bergström

Stort intresse för Europeiska språkdagar Eydís Inga Valsdóttir

Nordiska röster från förr Rolf Edberg, Herbert Tingsten, Alva Myrdal, August Sävström & Nils Andren.

Nordiska bibliotekarier Alfred Arvidsson


Nordkalotten

Nordkalottkonferans i Kemi Holger Hansson-Palo & Margith Dyrander


Integration

Kunskapsplattform för integration av nyanlända Anders Bergström


Aktuellt

Ta nätet på allvar

Nya arbetsmetoder för föreningen – Norden 5K och Pencils?! Bo Andersson


Nordiska åsikter och förslag

Nordens demokrater säger – Nog nu! Bo Andersson

Är vi redo för det nya Norden Martin Nihlgård

På tiden å forbedre togforbindelse mellom Oslo og Köpenhavn Christer Wilhelmsson

... med mer.

Läsa Nordens Tidning

Publicerad: 2017-02-04

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2017-02-22
Contra
Världspolitikens dagsfrågor 2

2017-02-20
Punctum saliens

2017-02-19
Magasinet Arena 4 2016

2017-02-17
Opera

2017-02-11
Glänta 3-4 2016

2017-02-10
Världspolitikens dagsfrågor 1

2017-02-08
Hjärnstorm 126-127 2016
Konstperspektiv 1 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 7 2017

2017-02-04
Nordens Tidning 4 2016

2017-02-03
Signum 1

2017-02-02
eProvins
Punctum saliens

2017-02-01
Dixikon
Rikstäcket 4 2016

2017-01-30
Punctum saliens

2017-01-29
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 4 2016

2017-01-27
Geografier 3 2016

2017-01-25
Balder 4 2016

2017-01-24
Accent 9 2016
Akvarellen 4 2016
Paletten 306

2017-01-23
Balder 3 2016

2017-01-18
Punctum saliens
Uppdrag Mission 1 2017

2017-01-13
OEI 3 2016

2017-01-11
Kritiker 41-42 2016

2017-01-10
Teatertidningen 5 2016

2017-01-09
Kuba 4 2016

2017-01-08
Merdeka och Östtimorinformation 71

2017-01-04
Judisk Krönika 4 2016
Biblis 75 2016

2017-01-03
Judisk Krönika 3 2016
Biblis 74 2016

2017-01-02
Judisk Krönika 2 2016

2016-12-30
Fjärde Världen 4/2016

2016-12-29
10TAL 25 2016

2016-12-28
Medusa 4 2016
SocialPolitik 4 2016

2016-12-25
Arkitekturtidskriften KRITIK #32

2016-12-20
Nordic Journal of Architectural Research 2 2016
Tecknaren 6 2016

2016-12-19
Nordic Journal of Architectural Research 1 2016
Med andra ord 89 2016

2016-12-18
Bild & Bubbla 209 2016
Bang 4 2016
Populär Astronomi 4 2016
Lyrikvännen 5-6 2016
Fronesis 54-55

Äldre resuméer