Omslag

Folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer

Kära läsare
1997 gav föreningen Norden ut en liten skrift vid namn ”Möjligheter”. Inledningen skrevs av Torbjörn Fälldin. Skriften ”Den handlar om att bygga nordiska nätverk för samarbete – kring arbete, utbildning, kultur, fritid och så gott som alla andra områden våra liv och vårtillvaro omfattas.”

Han fortsatte med: ”Vi, som värnar den idén utgör en folkrörelse. Men en folkrörelse får aldrig stanna upp och slå sig till ro. Omvärlden förändras och därmed skapas nya möjligheter att nå uppsatta mål. Nya idéer uppstår och utvecklas. Ibland kan målen kännas långt borta, men ingenting är omöjligt.”

Det är i den andan föreningen Norden förnyelsearbete sker sedan 2012. Och förnyelsearbetet fortsätter fram till föreningens 100-årsjubileum 2019. Det är med nya lösningar vi tar oss an dagens utmaningar.

Plattformen är att bygga vidare på KÄNSLAN av samhörighet. Det är en stor tillgång i vår globala värld. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre gemensam NYTTA, genom att tillvarata varandras resurser och kunskaper. Tillsammans kan vi också PÅVERKA utvecklingen. En bättre samordning av internationella relationer skulle ge omfattande effekter. Vi har bra forskning, KUNSKAP och innovations- och utvecklingsarbete i Norden. Det vore smart att skapa en FORKSNINGS- OCH KUNSKAPSUNION mellan länderna. Nätverk, inom affärer, kultur, fritid, socialt arbete, kunskapsproduktion, projekt, politik, föreningsliv och så vidare byggs VÄNSKAP. Det
understödjer goda värden som öppenhet, vänskap, förståelse, fred och demokrati. Slutligen, genom att bygga på den SAMARBETSKULTUR som utvecklats i Norden kan vi stå starka och utvecklas ytterligare. Samarbete både inåt och utåt Norden.

Detta nummer har olika innehåll, som det bör vara, men huvudsyftet detta nummer är att särskilt lyfta fram olika folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer. Vi vill att ni ska få del av några folkrörelser och deras arbete i vår tid. Vissa är knutna till barn och ungdomar, skola och fritid.

Nästa nummer, Nr 3, kommer handla om näringsliv, innovation och företagsamhet. Manusstopp är tredje veckan i augusti.

Jag tackar alla för era bidrag. Det är verkligen roligt att ni vill dela med er av vad som sker runt om i landet.

Trevlig läsning.
Bo Andersson, chefredaktör

Norden, orden, jorden Sinikka Bohlin

Hvem er det egentlig som driver med nordisk samarbeid?


Utbildning

HansaECVET Vägen som bär ut i världen Håkan Söderberg

Praktik och erfarenhet genom HansaEcvet Håkan Söderberg


Debatt

”Populister vinner mark i Norden – i politik och debatt” Louise Hertzberg


Civilsamhället

”Våra dörrar står öppna för kvinnor i nöd” Colette van Luik


Nordiskt samarbete

Värna vår nordiska samverkan Helena von Schantz


Historielärarnas förening fortbildar David Ludvigsson

Fortbildning och tävlingar på agendan för Biologilärarnas förening Minna Pannas


Temanummer om nordiska språk i skolan Carl-Magnus Höglund

För samhällskunskapen i samhällets tjänst Johan Ceder

Sveriges MatematikLärarförening SMaL


Utblick

Gränslöst samarbete Joel Sund


Nordiskt samarbete Ronny Bengtson


Folkrörelser

Svensk idrott – en del av den nordiska modellen Stefan Bergh


Cilvilsamhället

Synen på flyktingar splittrad – nu och på 40-talet Ann Patmalnieks


Politik

Nordiskt samarbete – en styrka i tider av oro Phia Andersson


Nordiskt samarbete

Nordiskt fackligt samarbete leder framåt

Nordiskt och europeiskt samarbete högt på TCO:s agenda Per Hilmersson


Kultur

”Dikten som identitetsbärare” Maria Edgren

Enas om varför – vägen till ökad produktivitet Josefin Deiving


Läsa Nordens Tidning

Publicerad: 2016-08-04

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer