Bildmontage

Vem var Jacob Letterstedt?

Frågan ställs på Letterstedtska föreningens hemsida och ur det emanerar på flera plan en intressant figur fram. Jacob är till ursprung bondson ur den Östgötska myllan som försökte göra lyckan i Stockholm men kom att skuldsätta sig till den graden att han flydde landet. Först till England och sedan Kapstaden. Född 1796 och död 1862. På Riksarkivets hemsida finns ytterligare data om Jacobs öde. Han kom utblottad till Kapstaden och betraktades av immigrationsmyndigheten som engelsman. Från att tidigare hetat Lallerstedt anglifierade han namnet till Letterstedt. Avsade sig det svenska medborgarskapet och gifte sig efter några års grovarbete med en kvinna av holländsk härkomst.

Tids nog fick han igång olika näringar, betala skulder, besöka Sverige och då skänka Vetenskapsakademien ett antal naturalier. Det känns som han börjar komma på god fot med Sverige.

I de biografiska anteckningarna står att han "lät värva arbetare i Sverige, vilket visade sig fördelaktigt för både arbetsgivare o anställda. När slaveriet förbjöds 1834, drabbades Letterstedt mindre hårt av omställningen än flertalet företagare". Man kan undra vad det handlar om "slaveriet förbjöds". Uppdrag granskning behandlade för inte länge sedan sydafrikanska vinproducenters behandling av arbetare där det påtalas brott mot mänskliga rättigheter, trakasserier av fackanslutna och slavliknande arbetsvillkor. Apartheid infördes 1948, men vad rådde innan men vi går inte in på det här.
Jacob kom hur som helst på fötter och mot slutet av sitt liv bosatte han sig utanför världsstade Paris, dog strax därefter 1862 och gravlades på Vallerstads kyrkogård Östergötland efter egen begäran.
Historien låter som en kostymfilm, här en kort men vem vet vad som finns dolt i arkiven.

Nu för tiden knyter vi namnet till hans donation som möjliggör att bidrag kan fås för nordiska samarbeten. Hur donationen tog gestalt går att läsa om i Letterstedts historiska presentation. Det jag tar fasta på här är vidare att för Jacobs en publikation högt prioriterad, så blev det. Sedan 1878 finns Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.

Bildmontage Bo Pettersson

Publicerad: 2017-02-01

Köp Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Läs mer om Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2018-06-25
Signum Signum

2018-06-24
C´est Bon Anthology 40-41 2018

2018-06-21
Lyrikvännen 4 2018
Accent 4 2018

2018-06-20
Opera 3 2018
Teatertidningen 2-3 2018

2018-06-12
Bild & Bubbla 213
Bild & Bubbla 214 2018
KLASS 2 2018

2018-06-11
Bild & Bubbla 212

2018-06-10
Tidig Musik 2 2018

2018-06-03
Parnass 2 2018

2018-06-01
Tiden Magasin 1 2018

2018-05-30
Nio-Fem 1 2018

2018-05-28
Kuba 2 2018
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 9 2018

2018-05-25
Accent 3 2018

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-21
Lyrikvännen 2-3 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-22
C´est Bon Anthology 38-39 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-21
Lyrikvännen 1 2018

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

Äldre resuméer