Bildmontage

Vem var Jacob Letterstedt?

Frågan ställs på Letterstedtska föreningens hemsida och ur det emanerar på flera plan en intressant figur fram. Jacob är till ursprung bondson ur den Östgötska myllan som försökte göra lyckan i Stockholm men kom att skuldsätta sig till den graden att han flydde landet. Först till England och sedan Kapstaden. Född 1796 och död 1862. På Riksarkivets hemsida finns ytterligare data om Jacobs öde. Han kom utblottad till Kapstaden och betraktades av immigrationsmyndigheten som engelsman. Från att tidigare hetat Lallerstedt anglifierade han namnet till Letterstedt. Avsade sig det svenska medborgarskapet och gifte sig efter några års grovarbete med en kvinna av holländsk härkomst.

Tids nog fick han igång olika näringar, betala skulder, besöka Sverige och då skänka Vetenskapsakademien ett antal naturalier. Det känns som han börjar komma på god fot med Sverige.

I de biografiska anteckningarna står att han "lät värva arbetare i Sverige, vilket visade sig fördelaktigt för både arbetsgivare o anställda. När slaveriet förbjöds 1834, drabbades Letterstedt mindre hårt av omställningen än flertalet företagare". Man kan undra vad det handlar om "slaveriet förbjöds". Uppdrag granskning behandlade för inte länge sedan sydafrikanska vinproducenters behandling av arbetare där det påtalas brott mot mänskliga rättigheter, trakasserier av fackanslutna och slavliknande arbetsvillkor. Apartheid infördes 1948, men vad rådde innan men vi går inte in på det här.
Jacob kom hur som helst på fötter och mot slutet av sitt liv bosatte han sig utanför världsstade Paris, dog strax därefter 1862 och gravlades på Vallerstads kyrkogård Östergötland efter egen begäran.
Historien låter som en kostymfilm, här en kort men vem vet vad som finns dolt i arkiven.

Nu för tiden knyter vi namnet till hans donation som möjliggör att bidrag kan fås för nordiska samarbeten. Hur donationen tog gestalt går att läsa om i Letterstedts historiska presentation. Det jag tar fasta på här är vidare att för Jacobs en publikation högt prioriterad, så blev det. Sedan 1878 finns Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.

Bildmontage Bo Pettersson

Publicerad: 2017-02-01

Köp Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Läs mer om Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-28
Akvarellen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018
Amnesty Press 4 2017

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-03
Accent 9-10 2018

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017

Äldre resuméer