Omslag Nordisk Tidskrift

Innehåll #3 2016

Artiklar

Når det sociale vender og drejer sig. Henrik Wivel

Tapenade af udsigt. Dansk skønlitteratur 2015. Lars Bukdahl

Litteraturen tar ställning och väcker diskussion. Den finska litteraturen 2015. Mervi Kantokorpi

Rapporter från ett gränsland. Finlandssvensk litteratur 2015. Gustaf Widén

Allt om mig själv: Isländsk litteratur 2015. Úlfhildur Dagsdóttir

Romaner i gigantformat, tynne diktsamlinger – og 50 kriminalbøker. Litteraturen i Norge 2015. Hans H. Skei

Västerbotten i fokus. Den svenska litteraturen 2015. Therese Eriksson

En nationell säkerhetsstrategi för Sverige i tiden. Bengt Sundelius

L.A. Ring og den nye verden. Henrik Wivel


NT-Intervjun

Nordiska investeringsbanken – en 40-årig framgångshistoria. Samtal med direktör Henrik Normann. Henrik Wilén


För egen räkning

Säkerheten allra främst. Det fjärde nordiska spårbytet. Claes Wiklund


Krönika om nordiskt samarbete

Vart är vi på väg i NATO-frågan? Anders Ljunggren


Letterstedtska föreningen

Thorbjörn Fälldin in memoriam. Fredrik Sterzel & Claes Wiklund

In memoriam Leif Mæhle 1927-2016. Hans H. Skei


Bokessä

Parlamentarismen på 2000-talet. Det svenska exemplet. Fredrik Sterzel


Kring böcker och människor

Isländska litteratursällskapets tvåhundraårsjubileum 2016. Jón Sigurðsson

Såll i blockaden. Mats Bergquist

Populism i nordisk tappning. Henrik Wilén

Den sorglösa finska finanspolitiken. Anja Kuusisto

Med nyfödda i blickpunkten. Läkaren Hugo Lagercrantz´memoarer. Lena Wiklund

Register över författare omnämnda i Nordisk Tidskrifts översikter om Litteraturen i Norden 2015. Lena Wiklund


Sammanfattning
Tiivistelmä


Läs vidare här ur Nordisk Tidskrift #3 2016

Publicerad: 2016-10-28

Köp Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Läs mer om Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer