Omslag Nordisk Tidskrift

Innehåll #2 2016

Läs vidare här ur Nordisk Tidskrift #2 2016

Artiklar

Karin Söder – det nordiska samarbetets okrönta drottning. Anders Ljunggren

Tillidsmand og statsmand. Et personligt portræt af fhv. statsminister Anker Jørgensen. Henrik Hagemann

Den umættelige skaberdrift. Forfatteren Klaus Rifbjerg. Torben Brostrøm

Porkala – “en pistol riktad mot Finlands huvudstads tinning”. Seppo Zetterberg

Jo Nesbø og Harry Hole – ingen over, ingen ved siden. Hans H. Skei

Rued Langgaards svenske drømmeverden. Esben Tange


NT-Intervjun

Amalie Smith – forfatter, billedkunstner og teknikkyndig. Lisbeth Bonde


För egen räkning

Tankegods om dannelse i digitale tider. Kristian Hvidt


Krönika om nordiskt samarbete

Nordens länder väl rustade för att möta framtiden. Anders Ljunggren


Letterstedtska föreningen

In memoriam. Tord Ganelius. Lars-Åke Engblom


Bokessä

Ny giv i Kiellandforskningen? Hans H. Skei


Kring böcker och människor

TV-dramatikern Lars Molin – skrönans mästare. Lena Wiklund

Marimekko – större än sin storlek. Anja Kuusisto

Erkki Liikanen – en savolaxisk kosmopolit. Patrik Harald

Et ruvende portrett. C.J. Hambro biografert. Jarle Skjørestad

Om oversettelser i en skandinavisk kontekst. Hans H. Skei

Lång dags färd mot makt. En lysande bok om Miljöpartiet. Claes Wiklund

Mera brukslitteratur än konstdikt. Bodil Malmstens samlade dikter. Stina Otterberg


Sammanfattning
Tiivistelmä


Publicerad: 2016-05-28

Köp Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Läs mer om Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNAAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer