Förteckning över kulturtidskrifter 1982

Hur såg det ut beträffande kulturtidskriftsbeståndet 1982? Här kan tidskrift.nu ge er en vink. Förteckningen är hämtad ur Kulturtidskriften 1982 utgiven av Statens Kulturråd. Skannat och OCRat.
För närvarande har inte någon systematisk genomgång av vilka som finns och inte finns 35 år senare företagist. Det kan åskådliggöras vid senare tillfälle. Ganska uppenbart är ändå att många försvunnit, titlar som Artes, BLM, Kris, Kalejdoskåpet med fler. Men en hel del finns fortfarande kvar på estraden.

"Systematisk förteckning över kulturtidskrifterna med stöd från statens kulturråd 1981/82

Förteckningens uppgifter är grupperade på samma sätt som i Bibliotekstjänsts tidskriftsförteckning. De är tänkta som hjälpmedel i
beställnings- och informationsarbetet och utgör inget bibliografiskt redigerat material.

A Bok- och biblioteksväsen:
Aa Swedish Books
Ab Biblioteksbladet
Ab BiS Bibliotek i samhälle
Ac Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Ad Bokcaféts månadsbulletin
Ae Bokvännen


B Allmänt och blandat:
Bd Arkadas
Bd Armanc
Bd Artes
Bd BLM (Bonniers Litterära Magasin)
Bd Bulletí de l'associació cultural catalana...
Bd Cafe Existens
Bd Cocuk
Bd Ellinaki
Bd Etc
Bd FIB/Kulturfront
Bd Förr och Nu
Bd Grönköpings Veckoblad
Bd Havsverk
Bd Hevi
Bd Den Hialöse
Bd Hjärnstorm
Bd Hrvatska Rijec
Bd Häften för kritiska studier
Bd Jakobs Stege
Bd Janus
Bd Judisk krönika
Bd Kris
Bd Lastavica
Bd Liekki
Bd Makedonski Vesnik
Bd Metropol
Bd Naš glas
Bd Natur och Samhälle
Bd Ord & Bild
Bd Ordets makt
Bd Press
Bd Radix
Bd Rallarros
Bd Rizgariya Kurdistan
Bd Roja Nu
Bd Rysk kulturrevy
Bd Science fiction forum
Bd Småfolket
Bd Snegulka
Bd Suplemento
Bd Svensk Tidskrift
Bd Sökaren
Bd Tulimuld
Bd Tärningskastet
Bf Forskning och Framsteg
Bl` Värld och vetande
Bg Svenska Muséer
Bu Filmhäftet


D Filosofi och psykologi:
D Filosofisk tidskrift
Do Kritisk psykologi


C Religion:
C Religion och kultur
C Rösten
C Tro och liv
Ca Var Lösen
Cf Kristendom och skola
Ck Katolsk Kyrkotidning
Ck Kristet forum
Ck Ortodox tidning
Ck Signum
Cl Svensk Missionstidskrift
Cn Balder


E Uppfostran och undervisning:
E Praktik och teori
Ea På väg mot en ny pedagogik
Em KRUT - Kritisk utbildningstidskrift
Ep Motpol
Eu Psykisk utvecklingshämning
Ev Studiekamraten
Ev Tidsspegel


G Litteraturhistoria:
G Brev
G Dast-magazine
G Jury - tidskrift för deckarvänner
G Summa
G Palantiren
G Tidningen 299
Ge Svensk Litteraturtidskrift


H Skönlitteratur:
H Allegoriska Bildtidningen
H Embryo
Hc Lyrikvännen
H Metamorfos
H Åttiotal
Hce Jules Verne-magasinet


I Konst, musik, teater och film:
I Aguirre
I Kalejdoskop
I Konstnären
I Magasin Tessin
I Synpunkt
Ia Dödens nyheter
Ia Konstperspektiv
Ia Paletten
Ib Konstnärscentrums tidning
Ic Arkitektur
Ic Arkitekttidningen
Ic Forum närmiljö
If Grafik-Nytt
Ih Form
Ij Funtime
Ii Mixturen
Ii Musik-Dramatik
Ij Musik-kultur
Ii Musikrevy
Ij Nutida musik
Ij Orgelforum
Ii RIP
Ij Schlager
Ij Spelmannen
ljx Nya Kountry Korral Magazine
ljx Orkesterjournalen
Ik Dans
Ik Dockteater-Eko
Ik Dockteatern
Ik Entré
Ik Nya Teatertidningen
Ik Scen och Salong
Ik Teaterforum
lm Chaplin
Im Film & TV
lm Filmkrets
lm Filmrutan


J Arkeologi:
Ja Medusa

K Historia:
K Tidskrift för utrikesdebatt
K Kommentar
Kc Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Km Östeuropa och vi
Koa Fred i Mellanöstern
Kob Sydasienbulletinen
Koc Vietnam nu
Kp Afrikabulletinen
Kq Nyheter från Latinamerika
Kqc Kuba - informationsbulletin
Kqd Chilebulletinen


M Etnografi och folklivsforskning:
M Indianbulletinen


N Geografi:
N Göinge-Bladet
N Jorden runt
Ncc Norrbottensbulletinen
Nccg Västerbotten


O Samhälls- och rättsvetenskap:
O Ny livsstil - Framtiden i våra händer
Ob Amnestybulletinen
Ob Fred och Framtid
Ob Fred och frihet
Ob Fred och solidaritet
Ob Internationella studier
Ob Pax
Ob Världen och Vi
Ob Världshorisont
Oc Colombia Bulletinen
0cc Fjärde internationalen
0cc Kommunist
0cc Politisk tidskrift
0cc Socialistisk debatt
0cc Socialistiskt forum
0cc Stormklockan
0cc Svensk Linje
Ocf Tidskriften Östeuropa
Ocg Frihetlig socialistisk tidskrift
Ocg Liberal debatt
Ocg Listy
Ocg Mot Strömmen
Ocg Offensiv
Ocg Radikal-Liberalen
Ocg Rödhättan
Ocg Tekla
Ocg Tiden
Ocg Zenit
Od Klara Papper
Odg Plan
Oeq Krumbukt
Oeq Tidskrift för kriminalvård
Oh Pockettidningen R.
Oh Social debatt
Ohd Invandrare och minoriteter
Ohd Invandrarkvinnan
Ohd Invandrarrapport
Ohd Mosaik 80
Ohi Drog
Ohi Slå tillbaka
Ohj Anna
Ohj Hertha
Ohj Kvinnobulletinen
Ohj Kvinnovetenskaplig tidskrift
Ohj Vi mänskor


P Teknik, industri och kommunikation:
P Atombulletinen
Pn Fotograficentrums bildtidning
Pn Fotografiskt Album
Pre Träbiten


R Idrott, lek och spel:
Rda Tidskrift för schack


U Naturvetenskap:
U ScanAm
Uc Elementa
Ue Fältbiologen
Uf Svensk botanisk tidskrift
Ug Calidris
Ugg Anser
Ugg Vår Fågelvärld
Ugj Entomologisk tidskrift
Uh Miljö och framtid
Uh Miljötidningen
Uh Rapport från Ekoteket


V Medicin:
Vn Social-Medicinsk Tidskrift"

Publicerad: 2017-01-12
Annons:

Senaste nummer:

2018-05-23
Teatertidningen 1 2018

2018-05-18
Signum 4 2018

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

Äldre resuméer