Contra # 6 2016

Ledare
När ska (S) vakna inför hotet från Öst?
Ingen inom det Socialdemokratiska Partiet verkar våga ta det ”fula ordet” NATO i sin mun. Finns det ingen inom det stora partiet, Sveriges största, som kan sätta Sveriges intresse före den egna politiska karriären? Det skulle förvisso blåsa hårt kring den socialdemokrat som skulle våga ta bladet från munnen. Men ett svenskt medlemskap i NATO borde vara en naturlig väg för Socialdemokraterna att ta till vara Sveriges, svenskarnas och därmed väljarnas nationella intressen. Förmår försvarsminister Peter Hultqvist tala klartext?

Befolkningsexplosionen är över C G Holm
För femtio år sedan var enligt FN det största hotet mot mänskligheten befolkningsexplosionen. Befolkningen ökar visserligen fortfarande, men långtifrån i den takt man talade om 1970. Och snart når vi befolkningsmaximum.

Klimatalarmismen och media Ulf Swenzén
Media, både i Sverige och utlandet, har förvandlats till megafoner för ”klimathotet”, så till den grad att de inte tvekar att fara fram med osanningar för den ”goda sakens skull”.

Garry Kasparovs mörka bild av Putins maffiastat Tommy Hansson
”Den naturliga reaktionen, den mänskliga reaktionen, i kölvattnet av segern i det Kalla kriget var att omfamna den forna fienden.”
Så skriver Garry Kasparov i inledningen till sin bok Winter Is Coming. Euforin efter den rätta sidans seger kunde dock inte undanskymma det faktum att ondskan inte dör, den antar endast nya former. Ett flertal av de forna öststatsdiktaturerna har klarat omställningen till demokrati bra, men tyvärr gäller detta inte Ryssland som i stället utvecklades till Vladimir Putins auktoritära statsbygge med betydande inslag av KGB- och sovjetnostalgi på dagordningen men också en god portion maffiastyre.

Seger för Donald J. Trump Nicholas J. C. Boyd
Donald Trump som USAs nästa president? Va?! Världen kliar sig i huvudet i efterdyningen av USAs presidentval. Många har teorier, men få i Sverige förstår. Som en konservativ svensk-amerikan boende i USA bidrar jag gärna med en förklaring ur mitt eget, något unika perspektiv. Läs artikeln här!

Återvändande till geopolitiken i Skandinavien Bertil Häggman
I slutet av september 2016 utkom en betydelsefull bok med geopolitiska och geostrategiska aspirationer av Anders Fogh Rasmussen, tidigare dansk statsminister och NATOs generalsekreterare. 2014 grundade han konsultfirman Rasmussen Global, som erbjuder geopolitisk och strategisk rådgivning. Det blir både en utgåva på danska och på engelska.

Skojarna vet att det finns pengar att hämta i assistansbranschen C G Holm
Syftet med att införa "personlig assistans" var att den som hade funktionshinder genom hjälp från personliga assistenter skulle kunna leva som alla andra. Assistansen riktade sig alltså till en ordentligt eftersatt grupp i samhället, en grupp som tidigare ofta hamnat på institutionsboende eller som togs om hand genom att skuffas undan eller i lyckligare fall genom uppoffringar från anhöriga. Idag är den personliga assistans avgörande för många utsatta människors livskvalitet, men också oerhört lockande för allsköns skurkar.

Farväl till folkhemmet David Stavenheim
Farväl till folkhemmet är titeln på en bok av statsvetaren Andreas Johansson Heinö. Det är en titel med ödesmättad innebörd.. På kort tid har det homogena Sverige utsatts för något som närmast kan liknas vid en kuppartad revolution (Palme använde ordet revolution för det mångkulturella samhället, och det är just vad det är). Johansson Heinö säger i sin bok, att Sveriges väg från folkhem till invandrarland liknar inte något annat lands historia. Från att ha varit en av världens mest homogena och enhetliga välfärdsstater har Sverige förvandlats till ett mångkulturellt föregångsland med unika rättigheter för invandrare.Publicerad: 2016-12-08

Köp Contra
Läs mer om Contra i katalogen
Fler artiklar knutna till Contra
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer