Världspolitikens Dagsfrågor nr 11/12 2016

Finns det hopp för EU?

Förändringens vind blåser över Europa. För första gången planerar ett medlemsland, Storbritannien, att lämna EU-samarbetet. Det blir en svår prövning för EU att hantera och det i en situation då problemen redan hopar sig.
Det handlar bland annat om hur unionen ska hantera både gamla och nya säkerhetshot – inte minst från Ryssland – och det i ett läge då USA, efter valet av Donald Trump som ny president, lär bli en mer opålitlig bundsförvant. EU-ländernas försök att dela på ansvaret för de hundratusentals flyktingar som sökt sig till Europa har inte fallit väl ut och ännu har EU inte kunnat enas om en lösning.
Samtidigt har de nedskärningar som har gjorts i eurokrisens spår skapat en jordmån för populistiska partier. Deras framväxt har gjort det allt krångligare för EU-länderna att få till stabila regeringar, vilket i förlängningen gör det svårare för EU att fatta beslut.


Björn Fägersten är seniorforskare och chef vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram.
Niklas Bremberg är fil dr i statsvetenskap och forskare vid Utrikespolitiska institutet.
Anna Michaliski är docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, samt ordförande i Svenska nätver¬ket för Europaforskning i statskunskap (SNES).
Göran von Sydow är seniorforskare och stf direktör för Sieps. Han forskar bland annat om politiska partier och EU:s politiska system.
Ylva Nilsson är journalist och har bevakat EU i många år. Hon är ledamot av Sieps insynsråd.
Ylva Pettersson är programsamordnare och analytiker vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram.
Stefan Borg är fil dr i statsvetenskap och forskare vid Stockholms universitet samt associerad vid Utrikespolitiska institutet.
Mark Rhinard är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.

Lena Karlsson är redaktör för detta nummer
lena.karlsson@ui.se • 08-511 768 73

Publicerad: 2016-12-01

Köp Världspolitikens dagsfrågor
Läs mer om Världspolitikens dagsfrågor i katalogen
Fler artiklar knutna till Världspolitikens dagsfrågor
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer