omslagsbild

Juridifiering av skolan 1 2016

Detta nummer handlar om den ökade juridiska regleringen av skolan, med ett särskilt fokus på Sverige och Norge. I tidigare forskning benämns detta fenomen, som långt ifrån begränsas till utbildningsområdet, ofta som juridifiering eller med närbesläktade begrepp som förrättsligande, juridikalisering och rättsliggörande. I deskriptiva termer avses ett skeende som innebär att ett förhållande antar en starkare rättslig karaktär. I normativ mening ses juridifiering både som något som kan stärka demokratisk utveckling, men också som något som kan underminera såväl effektivitet som demokratiska och medborgerliga värden.


Arneback & Bergh - Redaktionellt Tema: Juridifieringen av skolan

Bergh & Arneback - Hur villkorar juridifieringen lärarprofessionens arbete med skolans kunskaper och värden?

Caroline Runesdotter - Avregleringens pris? Om juridifieringen av svensk skola ur skolaktörers perspektiv

Hult & Lindgren - Med lagen som rättesnöre - kunskapsformer i lärares arbete mot kränkande behandling

Møller & Ottosen - Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolan

Sara Carlbaum - Juridifiering och utbildingsval: konsekvenser av elevers och studenters rättigheter

Susanne Fransson - Juridifieringens konsekvenser på skolans område - en översikt av begrepp och principer


Läs merPublicerad: 2016-11-08

Köp Utbildning & Demokrati
Läs mer om Utbildning & Demokrati i katalogen
Fler artiklar knutna till Utbildning & Demokrati
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNING


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer