Omslag Provins #3

Att skriva om sig själv och andra

Ledare Helena Fagertun
”När ska jag åka hem igen?”, frågar diktjaget i Marian Bergroths prosalyriska barndomsskildring ”Välfärdssamhället”. Dikten utspelar sig för några decennier sedan i ett fosterhem i Hälsingland, men det skulle lika gärna kunna vara i vilket -land som helst.

Längre tillbaka i tiden flyttar ett par systrar med sin familj till en liten by i Jämtland. Boken är Ing-Marie Erikssons Märit, känd och ihågkommen främst för att vara det enda skönlitterära verk som fällts för tryckfrihetsbrottet förtal i Sverige. När Malin Nord i detta nummer av Provins gör en omläsning av romanen blir hon ”påmind om att en text kan ta över ens kropp och sinnen” och det framstår som obegripligt för henne att boken inte är mer känd. Nord håller själv på att färdigställa sin kommande roman Barmark, som utspelar sig på ungefär samma plats och i ungefär samma tid som Märit, och hon beskriver hur ”längtan efter en mor och efter att få tillhöra en plats [är] två drivkrafter som hänger tätt samman”.

Malin Nord har även gjort en kompletterande intervju med juristen Dag Wetterberg som tror att Märit troligtvis hade fällts på samma grunder även om målet hade ägt rum idag. Gränserna för det privata har dock flyttats sedan 1965 då romanen publicerades.

Det var inte meningen från början, men ju längre jag kom i arbetet med föreliggande nummer desto mer kom det att handla om distinktionen mellan fiktion och verklighet, ofta utifrån perspektivet att skriva om sig själv och andra litterärt/.../ (ur ledaren Provins #3 2016)
Sigrun Bragadottir Jag vill hålla mitt barn så nära mig

Marian Bergroth Välfärdssamhället

Håkan Sandell & Nina M Olsson Pasolinis ungdomsdiktning

Pier Paolo Pasolini Tre dikter

Jonathan Morén om Abd al-Rahman Munif

Abd al-Rahman Munif ur Städer av salt

Jonathan Larsson Fumeå

Christine Bylund Dra en j-vla gräns (som brorsans kompis säger)

Ellenor Lindgren Lifsens rot eller ”Boken om mamma”

Klara Meijer Konsten att låta kropparna tala

Jonas Svennem & Carl Åkerlund En pelikan på myren – sånger från Tjärdalen

Bengt Pohjanen Hilja Byström-land

Malin Nord om Ing-Marie Erikssons Märit

Anna Sundström Lindmark Att göra litteratur av verkligheten

Kent Lundholm Självbiografins dilemma

Anne Marie Têtevide På långa vägar fram till Ildens døgn

Anne Marie Têtevide ur Ildens døgn

Medlemsinformation

Publicerad: 2016-09-28

Köp Provins
Läs mer om Provins i katalogen
Fler artiklar knutna till Provins
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer