Innehåll OMKONST vecka 35 2016

Läs www.omkonst.com

NordArt 2016, Büdelsdorf, Tyskland
I det nedlagda järngjuteriet Carlshüttes industrilokaler i Büdelsdorf i norra Tyskland går den 18:e upplagan av den internationella samtidskonstutställningen NordArt nu av stapeln. Vad kan fattas en tillställning med verk av hela 250 konstnärer?

Jarl Ingvarsson - Lars Bohman Gallery, Stockholm
De mycket fysiska rentav påträngande målningarna bjuder paradoxer; de öppnar sig precis på vid gavel ut mot en rymd av möjliga associationer men sluts även för den mer rytmiska eller musikaliska aspekt som ett nonfigurativt måleri kan bjuda...

Karin Granqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm
Granqvists berättelser är av en svårfångad art. Här sätts inte bilden att illustrera intellektets överhöghet, här är tanken snarare inkapslad i ett måleriskt fluxus...

Konstnärens gästkrönika: Kjell Strandqvist - Tankens olidliga lätthet
Skapande av konst är en intellektuell process som ofta involverar hantering av sinnligt stoff vilket kräver en viss blick för konsekvenserna av fysiska åtgärder; det är inget tanken kan förskriva...

Akay & KP - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm
Akay och KP har i decennier gjort ingrepp i det offentliga rummet. När de nu kliver in i galleriets vita kub är det fortfarande det övergivna och bortglömda i kollektiva miljöer som bearbetas...

Publicerad: 2016-09-03

Köp Omkonst
Läs mer om Omkonst i katalogen
Fler artiklar knutna till Omkonst
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGNAnnons:

Senaste nummer:

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

Äldre resuméer