Innehåll OMKONST vecka 35 2016

Läs www.omkonst.com

NordArt 2016, Büdelsdorf, Tyskland
I det nedlagda järngjuteriet Carlshüttes industrilokaler i Büdelsdorf i norra Tyskland går den 18:e upplagan av den internationella samtidskonstutställningen NordArt nu av stapeln. Vad kan fattas en tillställning med verk av hela 250 konstnärer?

Jarl Ingvarsson - Lars Bohman Gallery, Stockholm
De mycket fysiska rentav påträngande målningarna bjuder paradoxer; de öppnar sig precis på vid gavel ut mot en rymd av möjliga associationer men sluts även för den mer rytmiska eller musikaliska aspekt som ett nonfigurativt måleri kan bjuda...

Karin Granqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm
Granqvists berättelser är av en svårfångad art. Här sätts inte bilden att illustrera intellektets överhöghet, här är tanken snarare inkapslad i ett måleriskt fluxus...

Konstnärens gästkrönika: Kjell Strandqvist - Tankens olidliga lätthet
Skapande av konst är en intellektuell process som ofta involverar hantering av sinnligt stoff vilket kräver en viss blick för konsekvenserna av fysiska åtgärder; det är inget tanken kan förskriva...

Akay & KP - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm
Akay och KP har i decennier gjort ingrepp i det offentliga rummet. När de nu kliver in i galleriets vita kub är det fortfarande det övergivna och bortglömda i kollektiva miljöer som bearbetas...

Publicerad: 2016-09-03

Köp Omkonst
Läs mer om Omkonst i katalogen
Fler artiklar knutna till Omkonst
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGNAnnons:

Senaste nummer:

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020
ponton 1 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

Äldre resuméer