Arbetarhistoria #158 Tema: Hyresgäströrelsen – från kamp till intresseorganisation

Malin Nilsson: Bredd och djup

Kaj Lindberg: Amerikas svenska revolutionärer: Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet 1904-1928

När »Texas» reste till Svensk-Amerika: Bilder från Einar Ljungbergs resa i USA 1916

Hannes Rolf: »Från kamp- till intresseorganisaion» - centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942

Eva-Karin Josefson: Om hon verkligen är mannen underlägsen: Proletärförfattare och kvinnosyn i början av nittonhundratalet


OMLÄSNINGEN

Hans Larsson: Marx + Foucault =


PÅ GÅNG

Malin Nilsson: Arbetarhistoria på Textilmuseet i Borås


NYTT FORSKNINGSPROJEKT

Fia Sundevall: »Fattigvården och valsedeln: rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921»BIBLIOGRAFI

Bibliotekets nyförvärv år 2015


DOKUMENTET

Lars Gogman: Vandrare, stanna - minns dem med stolthet

Medverkande i detta nummer

Bildkällor i detta nummer

AKS årsobk 2016: Frimurarna och Kommunen. Med en text ur boken av Jan Myrdal.

Omslagsbild: Hyresgästernas första fana i Göteborg.


Läs vidare om #158-2016


LEDARE

Bredd och djup

I Arbetarhistoria vill vi bjuda er på läsning från vår forskningshorisont. Ibland gör internationella utblickar, ibland presenterar vi nya rön från forskare med svenska perspektiv. Men gemensamt är att artiklarna är stadigt grunade i den bas som utgör Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ARAB: Arkiv, Biblioteket och Forskningsfrämjande verksamhet. Det nummer du håller i handen speglar verkligen hela institutionens verksamhet.

Vi stoltserar gärna med våra samlingar. De återfinns här, förutom i forskningsartiklarna, även i litografiska tryck från Pariskommunen och inte minst i den bildskatt som vår bildarkivarie Lars Gogman presenterar i artiklarna. Vår bibliotekarie Hans Larssons litteraturreflektion över Marx och Foucault, tillsammans med den långa listan på nyförvärv till biblioteket vittnar om ett levande och aktuellt fackbibliotek. En kunskapsresurs att utnyttja såväl för forskningssamhället som arbetarrörelsens organisationer.

Från forskningsfronten har vi Eva-Karin Josefssons essä om kvinnosynen hos proletärförfattare, vilken visar på tydliga begränsingar i förmånga att se kvinnor som jämlika hos manliga vänsterintellektuella i både Sverige och Frankrike, såväl vid 1800-talets slut som unde rmellankrigstiden. Hannes Rolfs studie av Hyresgästföreningen bygger på källmaterial som finns bevarade i samlingarna på ARAB och visar på en viktig del av svensk folkrörelsehistoria, där ideologiska skiljelinjer gav upphov till såväl skiftande strategier som organiseringsmodeller. Kaj Landbergs forskning tar oss med till sekelskiftets USA och turerna kring Skandinaviska Arbetarförbundet. Artikeln skildrar, förutom på de kopplingar den svenska socialistiska rörelsen hade till den i USA, också hur svårt det kan vara att hålla ihop en rörelse.

Det här är det första numret av Arbetarhistoria som jag är inblandad i. Det är en väldigt rolig tidskrift att arbeta med, av just anledningen att den är så bred men för den delen inte saknar djup. Inom samma nummer ryms högkvalitativa akademiska texter, litteraturanalys och information om samlingarna på en levande och ständigt aktuell institution.

Malin Nilsson

Publicerad: 2016-08-30

Köp Arbetarhistoria
Läs mer om Arbetarhistoria i katalogen
Fler artiklar knutna till Arbetarhistoria
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARBETS- & NÄRINGSLIV


Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer