Contra

Contra #4 2016

Ledare: Decemberöverenskommelsen har dessvärre överlevt sin påstådda död
Decemberöverenskommelsen (DÖ) var ett tecken på att Alliansen egentligen inte ville ha inflytande på politiken. Istället för att ens försöka utöva inflytande eller ta över la man sig platt. DÖ är nu död (tacka Ebba Busch Thor för det), men tycks ändå på något märkligt sätt överleva.

Genmodifierade grödor räddar världens livsmedelsförsörjning, av C G Holm:
Under temat ”Domedagen dröjer” ska vi i några nummer av Contra ta upp ämnen där utvecklingspessimismen flödar och kritiskt granska vad som gör att domedagsprofeterna får fel. För några decennier sedan stod svält och livsmedelsbrist högt på agendan över annalkande katastrofer. Så blev det inte, tack vare ”den gröna revolutionen”, men det behövs mer livsmedel när jordens befolkning kommer att öka med ytterligare 2 miljarder under de kommande 35 åren. Lösningen nu är genmodifierade grödor.

Vulgärvänstern vill inte veta av skillnaden mellan flytt och flykt, av Kjell Albin Abrahamson:
Det intoleranta debattklimatet i Sverige skyller jag på vulgärvänstern som spelar en överdrivet stor roll i opinionsbildningen. Att klistra etiketten fascist på alla meningsmotståndare har sina rötter i intoleranta ideologier som fascism och kommunism, skriver Kjell Albin Abrahamson och jämför med debattklimatet i Tyskland.

Yttrandefriheten under attack, av Allan C. Brownfeld:
Yttrandefriheten har länge setts som självklar. Så är det inte längre. I USA återkommer angreppen på yttrandefriheten gång på gång. Anmärkningsvärt nog i första hand på det som man kunde tro skulle vara den främsta bastionen för yttrandefriheten: Universiteten

Strandskyddet alltför vittomfattande, av C G Holm:
Små rännilar på ner till 20 cm – naturligtvis torrlagda under en stor del av året – ger strandskydd på 100 meter åt vardera hållet och hindrar markägare att utnyttja sin mark.


Stasi ledde östtysk skolpropaganda riktad mot Sverige,
av Tommy Hansson:

När Sverige erkände den kommunistiska diktaturstaten Östtyskland (DDR) 1972 innebar det startskottet för ett omfattande östtyskt-svenskt samarbete över Östersjön. Ett särskilt propagandaprojekt med Sverige som mål gällde skolan. Detta projekt leddes av den beryktade östtyska säkerhets- och spionorganisationen Stasi.

Varför kommunism, islamism, nazism och fascism är samma andas barn, av André Juthe:
Att kommunism, islamism, nazism och fascism är de värsta totalitära tankesystem som någonsin existerat är välkänt. Det är mindre känt att de delar samma filosofiska kärna. Att nazism och kommunism ligger mycket nära varandra är inte någon ny idé. Majoriteten av forskare som studerat Nazityskland och det stalinistiska Ryssland, skulle stämma in i sociologen Michael Manns ord: ”De två systemen hör ihop. Det är endast en fråga om att hitta rätt efternamn”.

Låg avkastning på utbildning i Sverige,
av Fredrik Runebert:

I årets upplaga av Almedalen sade statsminister Stefan Löfvén i sitt partiledartal att ojämlikhet är onödigt och farligt. Ökad jämlikhet betyder i praktiken att bland annat löneskillnaderna ska minska. En sådan utveckling anses minska spänningarna och den sociala oron i samhället. Men vad betyder de orden i ett av världens mest jämlika länder? Avkastningen för högre utbildning är i dag kring 4 procent, vilket är lägst bland jämförbara länder. Motsvarande avkastning för studenter i USA, Polen, Tyskland och Japan är 8–11 procent. Kan Sveriges konkurrenskraft klara av en ökad jämlikhet där avkastningen på utbildning blir ännu lägre?


Publicerad: 2016-08-28

Köp Contra
Läs mer om Contra i katalogen
Fler artiklar knutna till Contra
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer