PLAN nr 1

PLAN 1-2 har ett internationellt tema

I det här numret gör vi internationella utblickar. Den kände engelska planeringsteoretikern Patsy Healey skriver en personlig betraktelse över samspelet mellan planeringens teori och praktik. Kai Böhme jämför hur man i olika europeiska länder förhåller sig till nationell planering. Hur planerar man efter apartheid? Olov Tyrstrup delar med sig av sina erfarenheter från Sydafrika. Ilari Karppi och Kaisa Lähteenmäki-Smith diskuterar svenska biståndsprojekt i Ryssland för att stärka den lokala demokratin och administartionen.

Kristina Nilsson botaniserar bland alla landets olika planeringsutbildningar. Läs på http://www.planering.org.

Krönikören dansar runt i Sydafrika

Debattörerna vill stärka den öst-västliga utvecklingen och forskning och utbildning inom regional utveckling! Läs på http://www.planering.org.

Kommentatorerna tar sig an Stockholm at large och Cityomvandlingen.

Recensenterna läser de 8 postulaten och Regional utveckling.

(Planerarna läser PLAN!)


Innehåll PLAN 1-2 2002

Ledare: Kära Göran!
Att utforska planeringspraktiken – samspelet mellan teori och praktik • Patsy Healey
Nationella strategier för regional utvecklingsplanering – en titt över gränserna • Kai Böhme
Port Elizabeth blir Nelson Mandela Metropolis • Olov Tyrstrup
Kan man stärka demokrati utifrån? Projekt i nordvästra Ryssland • Ilari Karppi & Kaisa Lähteenmäki-Smith
Krönika: Hur det (också) kan vara att arbeta i biståndsprojekt – i Sydafrika • Katrin Ottosson
Aktuell plan Lomma Hamn – ett område och fyra planförslag
Utvecklas planeringsutbildningen i Sverige? & Planeringsutbildningar i Sverige • Kristina Nilsson
Debatt: Stärk den öst-västliga utvecklingen! • Per Nilsson & Tomas Sikström
Debatt: Den högre utbildningen och forskningen – hinder för… • Bernt Berglund & Ingvar Holmberg
Debatt: Socialt kapital – en fråga om samhällsbyggande… • Bengt Söderström & Karin Rebelius
Kommentar: Kampen om staden och det urbana • Helen Ekstam & Leif Korkkinen
Kommentar: Stockholms city: Det stora projektets uppgång och fall • Louise Nyström
Referat: Avsvaret för framtiden • Mats Lundström
Litteratur: Åtta postulat om planering. Den regionala utvecklingen och politiken.

PLAN 3 kommer ut i juni.

Publicerad: 2002-02-26

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer