Intet

Ledare - Intets interventioner

Signe N Hammar - Dikt

Alva Dahl - Åå tröskeln till ljusrummet

Elin Kvicklund - Dikt

Signe Gjessing - Ni digte

Pär Thörn - En listning av några av mina litterära arbeten vilka aldrig blivit färdigställda

David Zimmerman - Det koreografiska sättet att mena kärlek

Erik Poulsen - Språklig reparation

Maria Trejling - Överförd hyllning

Rasmus Halling Nielsen - Uddrag

Anna Henriksson - Bokporträtt

Samuel Richter - Kort om samtidskonst och kritikalitet

Johan Jönson - UR: dit. dit. hään.

Derek Beaulieu - UR: a a novel

Lilja Hejdenberg - Genomskilig stiljte

Anders Olsson - Ogrundens poesi. Några anteckningar om Edith Södergran

Rolf Sparre Johansson - Dikt


Vilma Pimenoff - Foto & omslagsbild


Release 16-05-02

Tidskriften Tydningen är Litteraternas (litteraturföreningen vid Uppsala universitet) textuella utskott. Tidskriften publicerar nyskriven skönlitteratur, konst, litteratur- och konstkritik, samt essäer.

Publicerad: 2016-05-24

Köp Tydningen
Läs mer om Tydningen i katalogen
Fler artiklar knutna till Tydningen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

Äldre resuméer