Innehåll Byggnadskultur #1 2016

Tema Linoljefärg

Målarmästarens längtan

Svar på tal om linoljefärg

Läget för linoljefärgen

Måla med linoljefärg

En färg för hand och sinne

I allmogemålarens spår

Handlag med taklag

Arkitekturpris till Hvita Villan

Dessutom debatt, krönika och Gula listan

Läs i Byggnadskulturs artikelsamling!


Byggnadsvårdsföreningen ordnade den 16 mars ett seminarium ihop med Urban City Research. Temat var Nobel Center - tillgång eller katastrof? Nu finns hela seminariet tillgängligt på webben!

Se seminariet.

Programet
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kulturoch
konstforskning vid Helsingsfors Universitet

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan

Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Avslutande samtal, som leds av Göran Cars:
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter? Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?


Publicerad: 2016-04-04

Köp Byggnadskultur
Läs mer om Byggnadskultur i katalogen
Fler artiklar knutna till Byggnadskultur
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTURAnnons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer