Innehåll Byggnadskultur #1 2016

Tema Linoljefärg

Målarmästarens längtan

Svar på tal om linoljefärg

Läget för linoljefärgen

Måla med linoljefärg

En färg för hand och sinne

I allmogemålarens spår

Handlag med taklag

Arkitekturpris till Hvita Villan

Dessutom debatt, krönika och Gula listan

Läs i Byggnadskulturs artikelsamling!


Byggnadsvårdsföreningen ordnade den 16 mars ett seminarium ihop med Urban City Research. Temat var Nobel Center - tillgång eller katastrof? Nu finns hela seminariet tillgängligt på webben!

Se seminariet.

Programet
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kulturoch
konstforskning vid Helsingsfors Universitet

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan

Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Avslutande samtal, som leds av Göran Cars:
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter? Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?


Publicerad: 2016-04-04

Köp Byggnadskultur
Läs mer om Byggnadskultur i katalogen
Fler artiklar knutna till Byggnadskultur
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTURAnnons:

Senaste nummer:

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

Äldre resuméer