Innehåll #1 2016


Nero (54-68 e.kr.) var den siste kejsaren av den julisk-claudiska ätten och är en de mest omskrivna romerska personligheterna. Med hjälp av psykoanalys utforskar Eleonora Gröning den unge kejsarens sökande efter en identitet, samt undersöker Neros ofta stormiga relation med sin moder Agrippina.

Under sommaren 2015 dokumenterades en grupp etruskiska kammargravar i området kring San Giovenale i södra Etrurien. De sex kursdeltagarna beskriver fältarbetet samt diskuterar gravarnas datering och interna förhållande.

Under 2016 presenterar Medusa kvinnliga pionjärer inom Medelhavsarkeologin och first ut är en artikel om Harriet Boyd Hawes som ledde utgrävningen av en senminoisk stad i Gournia på östra Kreta.

Harriet Boyd Hawes - en kvinnlig pionjär inom Medelhavsarkeologin Marianne Bjerre Jansson

Fältkurs i San Giovenale: en studie av elva etruskiska kammargravar under sommaren 2015 Niklas Hillberg, Ann Gustavsson, Nadja Hansson, Adam Norberg, Ellen Siljedahi & Christian Stelius

Sempronia - en av Roms kvinnliga musikanter Erika Lindgren Liljenstolpe

Konsten att navigera farliga gudinnor Paulina Partanen

Det antika kulturarvet står åter i centrum av debatten Torsten Rönnerstrand

Nero. En makthavares sökande efter en identitet Eleonora Gröning

Livias macellum på Esquilinen: ett macellums vara eller icke vara Sara Lindvall

Recensioner

Medusa tipsar

Medusa Marianne Bjerre Jansson

Publicerad: 2016-03-24

Köp Medusa
Läs mer om Medusa i katalogen
Fler artiklar knutna till Medusa
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori ARKEOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer