Det händer mycket nu

Havanna har blivit staden att besöka. Dit kommer Påven och Patriarken för att sluta fred efter tusen års schism, där fredsförhandlar Colombia med FARC-gerillan och nu kommer också Obama, presidenten i den stat som i över 50 år försökt störta uppstickaren Kubas regering.
Landet översvämmas av film- och tevefolk från USA på jakt efter nya exotiska miljöer, nya artister att marknadsföra. Besökare med svällande penningpungar fyller turistbussarna som skakar fram på Havannas slitna gator. Turister och nöjesfolk vill ”se Kuba innan det förändras”. Universal Pictures vill filma ”Fast & Furious” i Kuba och Rolling Stones satte slutpunkt på sin Latinamerikaturné i mars i Havanna.


2 500 bloggar och hemsidor – US$ till de oppositionella
WiFy-parker fylls av messande och mejlande kubaner. Alla pratar och undrar, ska socialistiska Kuba överleva denna anstormning? Bloggarna och hemsidorna ökar lavinartat. De första, för några år sedan, var kontrarevolutionära, USA-stödda och -stödjande, som Yoanis Sanchez, världsberömda Generation Y. Men nu tar det socialistiska perspektivet upp kampen. Nu heter bloggar och hemsidor La Joven Cuba, CubaIzquierda, Cubano1er.Plano, Paquito de Cuba, La Pupila Insomne, Segunda Cita. Många kan hittas på blogosferacuba.blogspot.se, eller på cubava.cu.
Tidningar och tidskrifter har hemsidor för debatt om vad som sker och vad som behöver göras och många journalister egna bloggar. För att styra diskussionen i USAs riktning utlyser USAID en tävling om bästa förslag, första pris 2 000 US$, för att ”främja debatten för förändring”. De kubanska ”dissidenternas” tragiska öde verkar vara att hänga Onkel Sam i kjolarna. Det har bara isolerat dem, vilket även Washington erkänner, som ändå fortsätter att häva ut dollar, över 25 miljoner om året. Trots det inskränker sig deras förmåga att mobilisera kubaner till några dussin.

”Nätverk för unga antikapitalister” – Marxism behövs
Studenter på universitetet i Santiago de Cuba kallade till Möte för vänsterungdomar och grundade ett Nätverk för unga antikapitalister för en nystart för socialismen och ersätta uppgivenhet med motstånd mot det globala kapitalistiska samhället (elpuntored.wordpress.com).
”Vi måste tillägna oss en ny ekonomisk kultur”, skriver en debattör. ”Marxism behövs för att förstå den ekonomiska politikens innebörd och syfte och bedöma ekonomins och produktionsförhållandenas utveckling. Detta är absolut nödvändigt när stora förändringar sker i ägandefrågorna och fördelningen av varor och tjänster. Det behövs mycket och bra information - och i tid - det är avgörande. Men detta lever våra institutioner inte alltid upp till.”

Liberalisera Kubas ekonomi -för vem?
Ett inlägg tar fasta president Obamas ord ”att främja normaliseringen av förbindelserna”. Men de har ju aldrig varit ”normala”. USA ställer krav på ”mänskliga rättigheter” på Kuba, där stora framsteg gjorts medan USA har allvarliga brister. Och på ”demokrati”, dvs kapitalism, att Kuba ska leva upp till de kapitalistiska tankesmedjornas och massmediernas krav: ett nyliberalt ekonomisk system. Men detta har kubanerna i mycket omfattande folkliga rådslag förkastat 2011, och krävt nödvändiga förändringar inom socialismen. Och för ”normalisering” krävs att USA häver blockaden och återlämnar Guantanamo, utan fångläger.

Vad tycker kubaner om USA-kontakterna?
En undersökning visar att de tycker både ock. Ungdomar, egenföretagare, och andra som kan dra nytta av USA-kontakterna ser fram emot bättre ekonomi. Men också i jordbruket finns högre löner, både i statliga, kooperativa och privata. Äldre kubaner – framför allt statligt anställda – verkar i större utsträckning tro att utvecklingen blir negativ. Några talar om nykolonialism, och fruktar att det socialistiska systemet kommer att urgröpas inifrån.

USA manar Kuba att öppna upp. Kuba svarar: Häv blockaden!
Trots att USA fortsätter att utdöma mångmiljardböter för utländska företag som handlar med Kuba ökar handeln med övriga världen. Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Italien och hela EU har skickat handelsdelegationer till Kuba. Kanada, Brasilien och Mexiko likaså och Sydkorea. Och Kina och Ryssland som funnits där länge. Så USAs bolagsvärld stöder Kubas krav på att blockaden ska hävas, de vill också komma åt Kubas marknad.
Och första USA-investeringen på Kuba sedan 1958 fick grönt ljus: en traktorfabrik med säte i Alabama, men den får inte sälja till statliga jordbruk på Kuba. USA-bolag får flyga till Kuba, men inga Kubaflyg andra vägen. Ökande penningförsändelser är ett lagligt sätt att pumpa in dollar till en växande privat sektor Kuba: ”mycket mer pengar till den uppåtgående privata sektorn. Det är helt i linje med Obamaregeringens politik.” Men Kuba får inte handla med US$!

USA måste återlämna Guantánamo
Fram till 2002 kände få till USAs Guantánamobas på ockuperad mark på Kuba. Men efter USAs krig mot Afghanistan 2001 och Irak 2003 förvandlades USA den till koncentrations läger som förknippas med rättslösa fångar och tortyr. Basen är USAs äldsta på utländsk mark, och etablerades när USA militärt la beslag på hela Kuba 1898. Sedan 1959 kräver Kuba att området ska återlämnas. Obamaregeringen har sedan 2009 försökt stänga fånglägret genom att föra över ”lågriskfångar” till länder som klarar USAs säkerhetskrav, och de övriga till fängelser i USA. Men kongressen har förbjudit fångförflyttning till USA. Och USA-regimen tänker inte återlämna den ockuperade marken till Kuba.

Det organiska jordbruket utvecklas – men klimatförändringarna drabbar hårt
Organisk honung har blivit Kubas fjärde mest värdefulla jordbruksexport efter fiskprodukter, tobak och drycker, men före socker och kaffe. All Kubas honung kan certifieras som organisk. . ”Här handlar vi inte med kemikalier - därför dör bina inte här, som på andra håll.” förklarar biodlarna. Och enligt USAs jordbruksminister Tom Vilsack finns stor potential i USA för Kubas ekologiska produkter, och USA skulle kunna lära sig mycket av Kubas erfarenheter.
Men växthuseffekten skapar problem. 2015 upplevde Kuba värsta torkan på 100 år - för att sedan drabbas av häftiga regn. Risodlingar, sockerskörd och tobaksodlingar drabbas hårt, minskar exportinkomster och ökar importbehoven, att leva på jordbruk blir allt svårare i växthusvärmen. Hur stora förlusterna inom jordbruket är har ännu inte preciserats, men kan komma att uppgå till hundratals miljoner US$.

Så kampen går vidare för denna ö i världen.

Kubanska bloggosfären växer

Alla som stannar kvar

Vad tycker kubaner om USA-kontakterna?

Unga kubaner mot kapitalism och dogmatism

Rätten till liv

Precis som Coolidge, Obama talar om förändring

Fientligheter och förhandlingar

Obama kommer att behandlas med respekt

Kontakter har förekommit hela tiden

Liberalisera Kubas ekonomi - för vem?

OFAC ”Byrån för kontroll av utländska tillgångar”

USA uppmanar Kuba att öppna upp. Kuba: Häv blockaden

USAs Kubainvasion

Traktorfabrik från USA

Avslöja de subtila lögnerna

Marxismen behövs

Reguljärflyg från USA till Kuba

Han ägde hela flygplatsen!

Dollarflöde till privatföretag

Handeln ökar påtagligt trots blockaden

Kuba och Frankrike startar ett nytt kapitel

USAs Telekom får gräddfil

Söt framgång för Kuba

Kubas ekologiska jordbruk intressant för USA

Värsta torkan på 100 år - och häftiga regn

Guantánamobasen

Obamas plan

Onkel Sams Barnbarn

Pris 2 000 US$ för bästa förslag att ”Främja debatt på Kuba”!

Kuba på USAs Säkerhetsmöte

De flesta i USA gillar Kuba

Påven Fransiskus: Kuba Samförståndets huvudstad

Bekämpa Latinamerikas höger

Med alla för allas väl

Uruguay årets hedersgäst

Assata Shakur – Min historia

USA införde blödande denguevirus i Kuba 1981

Mota Zika-myggan i grind!

Vi borde bli mer som Kuba!

Ny Kuba-ambassadör

Kubasolidariteten i handling

Res till Kuba med Solidaritetsbrigad!

Publicerad: 2016-03-19

Köp Kuba
Läs mer om Kuba i katalogen
Fler artiklar knutna till Kuba
Fler tidskrifter i kategori GLOBALTAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer