Gratis med bibliotekskort

Med Stockholms stadsbiblioteks lånekort och Pressreaders app kan man nu läsa 5000 tidningar och tidskrifter. Varje session varar i tre dygn sedan måste man åter bege sig till ett av stadens drygt 40-tal bibliotek. Nedladdade tidskrifter sparas i tre månader.

Hur går man som stockholmare tillväga:
"Besökaren laddar ner appen Press Reader som finns gratis på App Store och Google Play och loggar in på appen via bibliotekets nätverk. Därefter kan besökaren fritt ladda ner tidningar och tidskrifter under 72 timmar, även utanför biblioteket. Nedladdningarna sparas i appen i upp till tre månader. Vid nästa biblioteksbesök fungerar det likadant".

"Bland de många titlarna finns allt från världsledande tidningar som The Washington Post, Le Monde och Asharq Al-Awsat, till svenska tidskrifter som Forskning & Framsteg, Res och Plaza".

Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad säger att staden avsatt extra medel för att öka det fysiska och digitala medieutbudet.
I pressmeddelandet sägs vidare att "Stockholm stad ska vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Som biblioteksanvändare i Stockholm ska du kunna ta del av berättelser och information på det sätt du helst önskar oavsett det är digitalt, i tryck eller i annat format".

Cissy Avrin, presstalesperson på Stockholms statsbibliotek säger att Stockholms stadsbibliotek betalar ca 310 000 kr för sitt abonnemang på Pressdisplay, en kostnad baserad på antalet kommuninvånare 2016.
– Eftersom kostnaden baseras på invånarantal innebär ökad användning en lägre kostnad per besök.​ Så här ser kostnaden per besök ut för oss de senaste åren:
2012: 3,25 kr/besök
2014: 2,72 kr/besök
2015: 2,25 kr/besök

Varför görs inte det här på ett nationellt övergripande plan? Vidare reagera jag på ordvalet "vara den stad som bäst". Visst ok gå i bräschen, ligga i framkanten men när det gäller sådan här resurser borde väl alla i landet ges möjlighet att ta del av. Kanske vittnar det om bristande resursfördelning om även andra regioner önskar erbjuda medborgarna resurser som dessa.

– All folkbiblioteksverksamhet är ju kommunal vilket gör att det inte finns nationella lösningar i dagsläget. Pressdisplay är ju tillgängligt för alla kommuner och bibliotek att abonnera på. Sen om andra än vi gör det vet just inte jag, säger Cissy Avrin.

Svenska Biblioteksföreningens som arbetar för en nationella biblioteksstrategi tar utgångspunkt i IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest:
”För att säkerställa en fungerande samordning och samverkan mellan biblioteken i hela landet bör lagstiftning och strategisk planering också innehålla ett uttalat stöd för nationellt bibliotekssamarbete och en överenskommen standard på bibliotekstjänsterna.
Detta nationella nätverk ska utformas för samverkan med såväl nationella, regionala, forsknings- och specialbibliotek som skol- och universitetsbibliotek.”
Publicerad: 2016-02-09
Annons:

Senaste nummer:

2017-11-22
Opera

2017-11-20
Karavan 3-4 2017

2017-11-17
Punctum saliens

2017-11-14
Tiden Magasin 3 2017

2017-11-13
Konstperspektiv 4-2017

2017-11-10
Alkohol & Narkotika 5 2017
Akvarellen 3 2017

2017-11-06
10TAL 27-28 2017

2017-11-05
Populär Poesi 34

2017-11-04
Det grymma svärdet 28 2017

2017-10-31
Rädda Djuren 4 2017

2017-10-30
Fronesis 56-57

2017-10-22
SocialPolitik 2 2017

2017-10-19
Populär Astronomi 3 2017

2017-10-17
Accent 7 2017
Aurora 1-2 2017

2017-10-16
Contra

2017-10-14
Afghanistan-Nytt 3 2017

2017-10-12
Accent 6 2017
Amnesty Press 3 2017

2017-10-11
Tidig Musik 3 2017

2017-10-10
Medusa 3 2017

2017-10-09
Omkonst 41 2017

2017-10-08
Läsliv 3 2017

2017-10-05
Det grymma svärdet 27 2017

2017-10-04
Arkitekturtidskriften KRITIK #34

2017-10-03
Glänta 2-3 2017

2017-10-02
Provins 3 2017
Alkohol & Narkotika 4 2017

2017-10-01
Punctum saliens

2017-09-26
Med andra ord 92 2017

2017-09-25
Kuba 3 2017
Aiolos 57-58 2017

2017-09-19
Parnass 3 2017

2017-09-15
Bildkonstnären 3, 2017
Lira Musikmagasin 4 2017

2017-09-13
Uppdrag Mission 4 2017

2017-09-12
Fjärde Världen 3 2017
KLASS 3 2017

2017-09-11
Opera

2017-09-08
Signum 6

2017-09-01
Punctum saliens

2017-08-25
Ord & Bild 2-3 2017

2017-08-24
Konstperspektiv 3 2017

2017-08-22
Läsliv 2 2017

2017-08-21
Konstnären 2 2017
Läsliv 1 2017

2017-08-20
Avaye Zan 88-89 2017

2017-08-19
Teatertidningen 181-182 2017

2017-08-15
Contra 3 2017

Äldre resuméer