Gratis med bibliotekskort

Med Stockholms stadsbiblioteks lånekort och Pressreaders app kan man nu läsa 5000 tidningar och tidskrifter. Varje session varar i tre dygn sedan måste man åter bege sig till ett av stadens drygt 40-tal bibliotek. Nedladdade tidskrifter sparas i tre månader.

Hur går man som stockholmare tillväga:
"Besökaren laddar ner appen Press Reader som finns gratis på App Store och Google Play och loggar in på appen via bibliotekets nätverk. Därefter kan besökaren fritt ladda ner tidningar och tidskrifter under 72 timmar, även utanför biblioteket. Nedladdningarna sparas i appen i upp till tre månader. Vid nästa biblioteksbesök fungerar det likadant".

"Bland de många titlarna finns allt från världsledande tidningar som The Washington Post, Le Monde och Asharq Al-Awsat, till svenska tidskrifter som Forskning & Framsteg, Res och Plaza".

Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad säger att staden avsatt extra medel för att öka det fysiska och digitala medieutbudet.
I pressmeddelandet sägs vidare att "Stockholm stad ska vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Som biblioteksanvändare i Stockholm ska du kunna ta del av berättelser och information på det sätt du helst önskar oavsett det är digitalt, i tryck eller i annat format".

Cissy Avrin, presstalesperson på Stockholms statsbibliotek säger att Stockholms stadsbibliotek betalar ca 310 000 kr för sitt abonnemang på Pressdisplay, en kostnad baserad på antalet kommuninvånare 2016.
– Eftersom kostnaden baseras på invånarantal innebär ökad användning en lägre kostnad per besök.​ Så här ser kostnaden per besök ut för oss de senaste åren:
2012: 3,25 kr/besök
2014: 2,72 kr/besök
2015: 2,25 kr/besök

Varför görs inte det här på ett nationellt övergripande plan? Vidare reagera jag på ordvalet "vara den stad som bäst". Visst ok gå i bräschen, ligga i framkanten men när det gäller sådan här resurser borde väl alla i landet ges möjlighet att ta del av. Kanske vittnar det om bristande resursfördelning om även andra regioner önskar erbjuda medborgarna resurser som dessa.

– All folkbiblioteksverksamhet är ju kommunal vilket gör att det inte finns nationella lösningar i dagsläget. Pressdisplay är ju tillgängligt för alla kommuner och bibliotek att abonnera på. Sen om andra än vi gör det vet just inte jag, säger Cissy Avrin.

Svenska Biblioteksföreningens som arbetar för en nationella biblioteksstrategi tar utgångspunkt i IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest:
”För att säkerställa en fungerande samordning och samverkan mellan biblioteken i hela landet bör lagstiftning och strategisk planering också innehålla ett uttalat stöd för nationellt bibliotekssamarbete och en överenskommen standard på bibliotekstjänsterna.
Detta nationella nätverk ska utformas för samverkan med såväl nationella, regionala, forsknings- och specialbibliotek som skol- och universitetsbibliotek.”
Publicerad: 2016-02-09
Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer