Omslagsbild

Hellenenika nr 4 2015

INNEHÅLL

Medelhavsinstituten – svenska baser för forskning – Torsten Kälvemark

Nathan Valmin evigt hyllad – Jan Henrik Swahn

Rapport från årsmötet – Torsten Kälvemark

Tack Krister för ett engagerat decennium i Vänföreningens styrelse

Vårresa till Grekland

Om Samos, svenskar, flyktingar och ett kulturhus – Jan Henrik Swahn

A Greek Cityscape and its People – Jenny Wallensten

Vatten cisterner och risk i det antika Grekland – Patrik KlingborgÄnnu en gång har greker samlats på gator och torg för att fira ”Oxi-dagen”. Senast det skedde var i juli i år. Då handlade det om ett nej till villkoren från Bryssel, Nu, den 28 oktober, firade man den dag då generalen och premiärministern Ioannis Metaxas 1940 sade nej till Musolinis ultimatum. Mussolini krävde att axelmakterna skulle få tillträde till grekiskt territorium.

Det finns en lång tradition att säga nej med andra ord. Men grekerna säger också ja. Många är de som har vittnat om grekernas gästfrihet och solidaritet med inte minst de människor som kommer över haven. I parkerna runt Omonia, vid till exempel Lesbos och Samos stränder, sluter greker upp med omsorg, mat och kläder. Många av dem lever själva under knappa omständigheter. Kanske hänger detta samman med att många greker fortfarande minns och känner igen den utsatthet de själva upplevde i samband med ockupationen under andra världskriget och därefter under inbördeskriget åren 1946-49 då över en halv miljon människor dog i svält och sjukdomar?

Marie Mauzys fina bilder fångar vardagslivet hos några av dagens flyktingar, eller som P3s chef Silan Diljen uttryckte det – ”Vi är inte flyktingar, vi har bara valt livet”.

Som ni läsare kan notera, så rymmer detta nummer av Hellenika initierade skildringar både av det som varit och det som pågår, och inte minst av de många intressanta aktiviteter som kommer att äga rum den närmaste framtiden.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Arja Karivieri och Joakim Schyman som lämnar styrelsen i vänföreningen respektive redaktörskapet för Hellenika. Jag vill också välkomna de två nya styrelseledamöterna Susanne Berndt Ersöz och Sven-Tage Theodorsson. En närmare presentation av Susanne och Sven-Tage kommer i nästa nummer.

Till sist vill jag göra en efterlysning, vi behöver en ny redaktör för Hellenika!

Stockholm i november 2015
Allan Linnér.

Omslag: Pergamons teater med utsikt över slätten nedanför staden. Foto: Patrik Klingborg

Publicerad: 2016-01-21

Köp Hellenika
Läs mer om Hellenika i katalogen
Fler artiklar knutna till Hellenika
Fler tidskrifter i kategori HISTORIA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer