PLAN nr 5

PLAN 5-6
2001
är ett dubbelnummer


och här presenteras bland annat det spännande projektet På Gränsen/Rajala, där Haparanda och Torneå planerar ett nytt, gemensamt stadscentrum. I en annan artikel ifrågasätter Lisa Hörnsten stadsplanerarnas vurm för det urbana, medan befolkningen – enligt henne – föredrar naturen och det gröna.

Debatten om strandskyddet rasar vidare: Lars Fladvad från kommunförbundet föreslår att strandskyddet ska bli ett riksintresse i stället för en dispensfråga. ”Låt strandskyddet bli en integrerad del i den reguljära planeringen”, menar Tommy Dickens från Östersunds kommun. Och Jerker Söderlind från KTH-Samhällsbyggnad föreslår att begreppet strandskydd byts ut till strandrätt och att man bör ägna sig åt attraktionsplanering i stället för dagens restriktionsplanering.

Innehåll:
Ledare: Partnerskap ger demokratiskt underskott?
På Gränsen-Rajalla - Två städer blir en • Jarmo Lokio & Göran Wigren
Partnerskap på gott och ont • Peter Gorpe
För vem planerar vi? Om naturen i planeringen • Lisa Hörnsten
För sent att planera när sjön sinar och grundvattnet är förgiftat! • Tomas Andersson
Socialt kapital – något för samhällsplaneringen? • Hans Westlund
Aktuell plan: Pontona i Nyköping • Elena Eckhardt
Krönika: Den ljusnande framtid • Robert Örtegren
Storstadssatsningen och den saknade jämställdheten • Juan Velásquez
På väg mot en kvinnovänlig regionalpolitik? • Simone Lindsten

Synpunkter: Två planerare kommenterar förslaget till regionplan för Stockholms län
Debatt: Strandskyddet engagerar, Planinstrument i PBL, Återinför stadsbegreppet
Litteratur: Barn i stan? och Barnfamiljernas dagliga fritidsresor i bilsamhället

PLAN 1 2002 kommer ut i mars och har ett internationellt tema.

Redaktionen:
avs@infra.kth.se

Beställningar:
ffs.kansli@swipnet.se

Debatt och artiklar:
http://www.planering.org

Publicerad: 2002-01-08

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer