Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

»Löftet om att byta mitt namn« #60 2021
2021-11-15 Vi som har sammanställt Kritiker no. 60 - Elin Bengtsson och Tova Gerge - gör en poetisk kartläggning av nordisk litteratur som förhåller sig till BDSM från millennieskiftet och framåt. Vi beskriver relationer mellan BDSM, fiktion och bespråkligande, samt utforskar den politisk-estetiska betydelsen av BDSM inklusive och bortom en erotisk ambition. I numret medverkar fjorton författare och konstnärer från Sverige, Finland, Norge och Danmark. »

Tema: Jordbruk & Livsmedel #3 2021
2021-11-15 När vi beslutade om magasinets tema kände vi entusiasm — jordbruk och livsmedel spänner över ett vidsträckt landskap. Vi har nu plöjt på ytan i kanten av fältet och har ett axplock. Kanske hade vi kunnat gå över en större del av jordbrukslandskapet, plöjt djupare, men har fått avgränsa oss. Te — näst efter vatten den populäraste drycken i världen — är ett undertema. Tebranschen sysselsätter två-tre miljoner arbetare i Sydasien. Löner, arbetsmiljö och villkor är ofta usla.»

Hunden och arbetslivet #2 2021
2021-11-13 /.../ Så skaldade TAM-Arkivs förste chef Thord Wallén i sin bok Dikter mellan två nu. Temat för detta nummer av tidskriften Nio-Fem är ”Hunden och arbetslivet”, men numret vill också höja blicken till en större fråga: alienationen, vårt främlingskap inför naturen. Så olika forskare som psykologen Erich Fromm och biologen Edward O. Wilson har - från skilda utgångspunkter - använt sig av begreppet biofili (kärlek till livet) för att förklara tesen att det finns ett instinktivt band mellan människan och andra levande väsen. Numera används uttrycket för att förklara varför vi generellt trivs bättre på arbetsplatser där det finns växter, ljus, färger och naturliga material. Även djur kan vara en faktor. Många länder har kommit långt på detta område. Det är min förhoppning att vi i Sverige ska lära oss mer. Hunden är ett djur som kan ... (från ledaren Nio-Fem #2 2021)»

Ark #40
2021-11-12 Tydningen nr. 40: Ark består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag. Genom att utgå ifrån det oskurna tryckarket fixerar numret vissa rumsligheter som boken härbärgerar, men som här kan vecklas ut och återupptäckas. Bokobjektets spatiala enheter (boksidan, bokuppslaget) friläggs i och med att tryckarket utgör numrets form, och därmed kan andra läsvägar, -ingångar och -utgångar öppnas. Nr. 40: Ark består således av ytor. Ytor som en samling inbjudna poeter och översättare har uppmanats att arbeta i, med och emot.»

Innehåll #108
2021-11-05 Att föra Murakami till världen - Elin Svahn har läst en bok om lanseringen av Haruki Murakami i USA. En historia om hur översättare och redaktörer gjorde allt för att amerikanerna inte skulle sluta läsa • Klåfingrig, slarvig eller ofelbar - redaktören Johan Söderbäck svarar på redaktörskritiken och lyfter frågan om vad en bra redaktör egentligen gör för en översättning • Med Shakespeares sonetter, tonårens körsång och ett piano i bagaget antog Eva Ström utmaningen att översätta Wagners operalibretto Tristan och Isolde • Översättningskritik: Malte Perssons Rilke-dikter blir självständiga diktverk på svenska och gör samtidigt originalets motsägelser rättvisa, menar John Swedenmark • MAO recenserar Alva Dahls biografi om Gunnel Vallquist »

Lettrist Corpus: The Complete Magazines #92–93
2021-11-03 This special issue, guest edited by writer, curator and sound artist Frédéric Acquaviva, is the very first comprehensive publication on Lettrist magazines. It describes, shows and contextualizes all issues of all 119 magazines created between 1946 and 2016 in, or in connection to, Lettrism - this vibrant and dynamic French avantgarde movement whose publishing adventures and efforts have, until OEI #92-93, been far too little known.»

Krossade drömmar #4 2021
2021-11-01 I det här numrets huvudartikel skriver vi om några av konflikterna kring Sara kulturhus i Skellefteå och hur Västerbottensteaterns visioner om de nya lokalerna grusades. Den kulturella delen i det som ska vara ett kulturhus tycks ha nedprioriterats för mer kommersiella events och hotellverksamhet. Kulturaktörerna upplever att politikerna inte förstår vad som krävs för att bedriva en professionell, kulturell verksamhet. Skådespelaren Johan Holmberg skriver om sina krossade skådespelardrömmar och hur pandemi och publikrestriktioner påverkade honom i yrket och personligen. Hans tolkning av huvudrollen Tartuffe fick aldrig fick möta sin publik. Vi intervjuar Mattias Andersson om hur hans visioner som konstnärlig ledare för Dramaten gick om intet när coronarestriktionerna kom, om hur föreställningen Den yttersta minuten växte fram under denna period och om kulturpolitik. Paula McManus och Nadja Hjorton, konstnärliga ledare för Ung scen/öst respektive Regionteater Väst, kommer från olika håll inom scenkonsten men berättar i vårt samtal att de båda brinner för att öka mångfalden på sina scener. Sigrid Herrault träffade dramatikern, översättaren och författaren Dmitri Plax för att tala om hur deras flerspråkighet påverkar deras skrivande. Medan Isabel Cruz Liljegren funderat på kopplingarna mellan teaterns värld och hur sekter fungerar. Det utmynnade i ett personlighetstest: Vem är du i teatersekten? Judith Hollander skriver om kompositören och musikern Kjell Westling, en essä som ingår i den nyutkomna antologin Kjell Westling och musiken. Medan Carolina Frände fortsätter sin serie av krönikor om sitt nya forskningsämne och dess koppling till teaterskapandet. Numrets pjäs är monologen På jakt efter bibliotekstjuven, av Filip Alexandersson, där han försöker förstå motiven bakom de brott som »KB-mannen«, Anders Burius, begick.»

Innehåll #7-8 2021
2021-10-30 Redaktionella notiser Märkligt nog kom det redan under mars-maj in så mycket material till denna utgåva av Haimdagar att den nästan var färdigskriven redan innan bautanumret med skolmästare och klockare ens var tryckt, så att vi redan första veckan juni helt fick hoppa över fortsättningen på Richard Magnes jordbrukardagbok. Men det var ju ett angenämt problem och Red hoppas gärna att det även nu i höst kommer in en del helt oväntat. Att den utgåvan sen genom arkivens begränsade tider o annat kom att starkt försenas var värre, och gav särskilt raden av nya prenumeranter förtretligt lång väntetid, men gav samtidigt forskningen tid att upptäcka en del saker som inte annars skulle ha kommit med. Detta nr dock enligt plan (ta i trä). Samtidigt har vi glädjen att hälsa en rad nya premisar välkomna. »

Signum nr 7
Signum nr 7 2021-10-29 Ledare Magdalena Dahlborg: Ta till vara allas gåvor -Den globala synodala processen är nu igång. Krönika Karin Rubenson: Överraskande existentiellt Aktuellt Nausikaa Haupt: FN:s klimatkonferens i Glasg...»

Fabrik #39 2021
2021-10-17 Tydningen nr. 39: Fabriken utgår från den dagbok Simone Weil skrev under sin tid som fabriksarbetare. Det är en text där detaljerade uppgifter om ackordsbelopp, missöden och beräkningar av antal tillverkade metalldelar genskjuts av kortare reflektioner över en tillvaro som alltmer liknas vid slavens. Från att ha betraktat arbetsplatsen som en plats för politisk subjektivering erfar Weil ett förtryck som inte ”ger upphov till revolt som en direkt reaktion, utan till underkastelse.” Fabriksdagbok är inte etableringslitteratur i egentlig mening, där författaren tar anställning för att förbättra arbetsvillkoren. Fabriksdagbok är resultatet av ett filosoferande med kroppen som insats kring fabriksarbetets villkor. »

Tema: Kärnvapen #3 2021
2021-10-02 I juni hade FN-förbundet kongress och en lång rad beslut klubbades i allehanda frågor. I ett övergripande perspektiv framstod två sakfrågor som särskilt viktiga för rörelsen, den om kärnvapen och den om vårt klimat, och kongressens mening var att båda dessa ska prioriteras under den kommande treårsperioden. Jag välkomnar detta då jag länge identifierat dem som vår tids två största ödesfrågor. Kärnvapen och klimatförändringar hotar oss och vår planet på lite olika sätt... (från de inledande orden #3 2021)»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer