Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Tema Cermoni #4 2021
2021-12-21 Helgerna närmar sig och med dem några av de ceremonier som rör många är årets viktigaste och mest älskade. Tändningen av adventsljusen, luciatågen, pyntandet inför julhelgen och, sist men inte minst, själva julfirandet och att vaka in det nya året. Temat för detta julnummer av Tidig Musik är CEREMONI.»

Litteratur Konst Gnäll … Tolstoj Askildsen Freytag …
2021-12-20 Vi inleder med en av Kjell Askildsen, en av de verkligt betydande inom norsk litteratur. För den lyhörda överföringen till svenska står Anders Björnsson, som också skrivit den efterföljande introduktionen, både initierad och personligt hållen. Det kan man också säga om Bo Bjelvehammars text om Emil Kléen, tidigt bortgången. På så vis förblev han en evigt ung, som senare omnämns i Strindbergs och Hjalmar Söderbergs romaner. Någon som är ung just nu är den afroamerikanska poeten Morgan Parker. Leena Dixon beskriver Parkers förmåga att förena politiska iakttagelser med skildringar av det privata... (från Hjärnkontoret #144-145)»

Med andra ord #109
2021-12-20 Valerie Kyeyune Backström om varför hon ofta studsar till i översättningar av litteratur som skildrar svarta liv. Fallgroparna är många. Om vad nappy kan betyda, och andra ord på n. Svenskan ut och in: Johan Nilsson ser sitt modersmål smulas isär av engelska översättare under en workshop i London där svenska arbetarförfattare möter sina översättare. Alva Dahl bedåras av en äldre litterär översättning, vare sig den är trogen eller ej. Om översättning som litteratur i egen rätt. Sarra Anaya har alltid fått höra att hon måste lära sig språket, men har genom omgivningens förväntningar hamnat mitt emellan två andraspråk. I översättningsprojektet Shaerat började hon översätta arabisk poesi med sin mamma. Betraktelse av ett brödjobb: Pamela Jaskoviak gör nedslag i två decennier av pengajakt, kassa pjäser och ändlöst nörderi. Sara Gordan recenserar en bok som får henne att känna sig sedd: Augustprisade Dolda gudar av Nils Håkanson. Anna Petronella Foultier svarar Johan Söderbäck om redaktörskritiken.»

Innehåll Populär Astronomi #3 2021
2021-12-15 Ta steget ut i rymden med Populär Astronomi! Vi tar en titt på hur människokroppen klarar långa rymdfärder, vad vi egentligen ska äta ute i rymden, hälsar på hos de yttersta solsystemsplaneterna och träffar astronomen som är i full färd med att planera för forskning med det kommande rymdteleskopet James Webb.»

Det skrivna livet #3 2021
2021-12-13 Hur utnyttjar författare livet i litteraturen? Lisa Bjurwald tar sig an ”Striden om biografin”: Gör forskarna jobbet åt biografiförfattarna, utan att få det erkännande de förtjänar? Möt författaren Elsie Johansson, som trots debut vid 48 år har skrivit med livet som utgångspunkt i över 40 år. Dessutom: Om fascinationen för jaget i litteraturen, om klassiska dagböcker, om biografier. Och om Bernhard Nordhs böcker, som fortfarande lockar utländska turister till Marsliden i Vilhelmina kommun. »

Innehåll #165
2021-12-13 Why Japanese men read boys’ love manga • Japanese Orthographies and Surface Dyslexia • An analysis of Japanese masculinities»

Innehåll #4 2021
2021-12-13 I årets sista nummer av Klass blir det tydligt hur många olika sorters arbetarförfattare det finns. Mats Källblad, serie­tecknaren som skildrar ”sin värld” landsbygden. Magnus Västerbro, den historievetande fackboksskrivaren. Marit Kapla, journalisten som tog till poesin. Lägg till dessa Leon Larson, den agiterande revolutionären, och många fler som ryms mellan sidorna i detta nummer. Under vinjetten Utblick tar Bengt Berg med oss till USA och berättar om poeten Jack Hirschman. Bibliotekarien Kalle Laajala tipsar i numrets Skrivskola om hur man hittar digital arbetarlitteratur. Som alltid bjuder numret också på noveller, dikter och recensioner. »

Tema Afghanistan #4 2021
2021-12-10 Redan i våras hade vi på redaktionen bestämt oss för att under hösten göra ett temanummer med fokus på Afghanistan. Sedan följde den historiska händelseutvecklingen i augusti 2021. Genom nyhetsrapporteringen stod det klart att det bara var en tidsfråga innan även Kabul skulle falla i talibanernas händer. Mitt i detta kaos befann sig Sydasiens medarbetare Sharif Safi och Fatimah Hossaini. 1 nr 3 2021 rapporterade de om den fruktansvärda situationen för barnfamiljer som kämpar för sitt dagliga bröd, "stapelfödan" i Afghanistan. Sharif och Fatima!) tillhör de tusen och åter tusen unga afghaner som valt att lämna sitt hemland, undan våld, förtryck och ofrihet. 1 det här numret berättar de, i ord och bilder, om sin flykt och sina tankar kring det som hänt ... (ur ledaren Sydasien #4 2021)»

Signum nr 8
Signum nr 8 2021-12-10 Ledare Johan A. Stenberg: Naturen visar vägen Aktuellt Björn Håkonsson: Stanna inte där -Reviderad beredskapsplan mot sexuella övergrepp. Heinz Werner Wessler: Abu Dhabis nya familjerätt Krönika Patri...»

Innehåll #164
2021-12-07 Den empatiske Kung Markatta • Spelproblem i Japan • Nya böcker om Korea, Nepal samt Östtimor och Macao»

Fjärde Världen #4 2021
2021-12-05 Tidningen om ursprungsfolk och etniska minoriteter. Förutom Residential Schools i Kanada och intervju med sibiriska flyktingar i Kiruna, finns även samtal med renskötande samer i Kiruna, och Amnesty Sápmis krav på återlämnande av samiska kvarlevor. Med mera. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

Äldre resuméer