Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Innehåll Med andra ord #116
2023-11-12 Kholod Saghir skriver om översättarens ansvar vid akuta kriser i världen - som litterär aktivist och som grindvakt. • Linnea Rutström har nyss översatt den argentinska reportageboken Självmördarna vid världens ände. • Niclas Hval om våndan och glädjen i arbetet med Cormac McCarthys dubbelroman Stella Maris/Passageraren • Marie Silkeberg har samlat och översatt Inger Christensens kvarlämnade texter och finner en psykologisk drivkraft bakom arbetet, längtan till barndomens danska. • Merima Dizdarević rapporterar från en poesiöversättningsworskop i Mongoliet. • Marie Anell har översatt en åttahundra år gammal biografi över Saladin. • Marguerite Duras har översatts till svenska av 28 olika översättare, MAO samtalar med två av dem, Kristoffer Leandoer och Kennet Klemets. • Linus Kollberg slår en lans för ordet ”åtgärd” i MAO:s shibbolet.»

Ny queer lyrik #9
2023-11-08 »Säg det snett« - ett nummer om och med ny queer lyrik. I 20TAL nr 9 tar vi fasta på hur poesin har blivit en vital tillflyktsort och ett kritiskt verktyg för personer som existerar utanför normer, såväl språkliga som personliga. • En dikt rymmer erfarenheter inte bara genom vad som sägs utan också hur det sägs. Queer poesi bryter ofta upp språkliga, form- och innehållsmässiga, normer. Den leker och skevar. Läsaren bjuds in att uppleva den instängdhet som poeten erfar i själva språket, och hur dikten kan bli en väg ut ur den. • Silvana Imam är numrets omslagsperson och medverkar med lyrik som hon har skrivit för föreställningen Hamlet, där hon spelar titelrollen. Vi publicerar en stor introduktion av queera poeter från Danmark, Skottland, Färöarna och USA. Essä om multimediakonstnären Isaac Julien, signerad Fanny Wendt Höjer. Författaren Ida Therén gör ett ateljébesök hos konstnären Atoosa Farahmand. Aris Fioretos översätter den italienska poeten Federico Italiano, med en personlig introduktion till dennes författarskap. I vår fasta debutantavdelning medverkar Ester Berg och Emilia Hasselquist Langefors. • Medverkande: Silvana Imam, Julian Talamantez Brolaski, Beinir Bergsson, Harry Josephine Giles, Gry Stokkendahl Dalgas, Luka Holmegaard, Federico Italiano, Aris Fioretos, Fanny Wendt Höjer, Isaac Julien, Atoosa Farahmand, Ida Therén, Ester Berg, Emilia Hasselquist Langefors, Jonas Brun, John Swedenmark, Frej Haar, Jonas Arvidsson, Leonard Stenberg m fl.»

Innehåll Utställningskritik #4 2023
2023-11-01 Enligt den internationella museiorganisationen ICOM är det ”en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten, tillgängliga och inkluderande och främjar mångfald och hållbarhet. De verkar och kommunicerar etiskt, professionellt och med bred delaktighet, samt erbjuder allsidiga upplevelser för utbildning, nöje, reflektion och delning av kunskap.” Museer är enligt ICOM tänkta att vara permanenta - men när det kommer till kritan är de flesta museer beroende av uppdragsgivare och finansiärer, som från en dag till en annan kan bestämma sig för att avbryta finansiering eller säga upp lokalkontrakt. Utställningskritiks Amanda Creutzer beskrev i våras hur det gick till när museet HAMN i Fisksätra slog igen portarna. I det här numret är det istället Medeltidsmuseets tur. Det kommunala museet huserar i Riksdagens lokaler och tvingas nu flytta. Vår tidigare redaktör Jan Ohlin har granskat hur det gick till. Vi har också kunnat publicera Fredrik von Feilitzens hyllning till museet från en av höstens demonstrationer på Strömparterren. Även Anna Källén använder sig av ICOMs museidefinition när hon besöker Paradox museum i centrala Stockholm, en institution som utmanar museidiskursen kring såväl vinstintresse som föremålsfokus. Detta årets fjärde nummer av Utställningskritik är Stockholmscentrerat (vi lovar att snart återvända till övriga landet, flera texter är på gång!) men innehåller också några internationella utblickar. I numret hittar ni läsare artiklarna från september och oktober 2023 (och en liten bit in i november). Mycket nöje!»

Bedrägeri och svindleri i skönlitteraturen #3 2023
2023-10-27 Svindleriets konster - det är temat för Karavans höstnummer 2023. Med nedslag i litteraturen från medeltiden och framåt ges fantasifulla exempel. Valda anekdoter ur en kinesisk bedrägeribok från 1600-talet och en arabisk från 1200-talet ­vittnar om forna tiders färdigheter och uppfinningsrikedom inom bedrägeribranschen. Vi presenterar också skojare i modern arabisk litteratur, liksom indiska och pakistanska romaner om nutida fiffel och båg. • Litterära svindlerier dryftas i texter om författaren som trollkonstnär och om plagiat, inspiration och imitation. Här berättas även om Hilda Hilst, som lurade både läsare och kritiker med förförisk list, och den sensationelle bedragaren George Psalmanazar vars bok om Formosa gjorde stor succé. • Dessutom: två nyöversatta noveller: Leye Adenles ”Morbror Sam” om ett så kallat Nigeriabrev, och en berättelse av Liu Yichang om en fluga som söker något vackert. Meta Ottossons Översättardagbok del 2 publiceras.»

Signum nr 7
Signum nr 7 2023-10-27 Ledare Barbara Crostini: Skapelsens krona och tjänarinna - Människans ansvar inför en hotande ekologisk kris. Krönika Ola Sigurdson: Bildning som motståndshandling Aktuellt Magdalena Dahlborg: Pr...»

Tema Fri forskning #2 2023
2023-10-25 Fri forskning - vad är det? Handlar det bara om akademisk forskning? Och är inte forskningen redan fri...? Det går att hävda att det redan finns en vetenskaplig frihet: akademiska forskare kan välja sina egna forskningsområden. Samtidigt är de begränsade av sin ämnesdisciplin och de rön som gjorts tidigare. Många gånger finns också maktstrukturer att ta hänsyn till. Det föreliggande numret av tidskriften Nio-Fem handlar om fri forskning i en annan mening. Det nya numret vill belysa den forskning som bedrivs - och har bedrivits - utanför våra universitet och högskolor. Denna forskning är viktig därför att - även om majoriteten av TAM-Arkivs besökare är akademiska forskare och studenter - har institutionen alltid besökts av ”amatörer”, i form av släktforskare, personer intresserade av sitt yrkes historia eller de som helt enkelt vill besöka oss. Vad är en amatör? Ordet kan föra tankarna till någon som - till skillnad från experten - har bristande kompetens och förmåga. Numret vi nu ger ut vill visa hur forskare utanför de akademiska institutionerna också kan bidra till ny kunskap. Så har det varit historiskt och så är det än idag. Ett exempel på en forskare utanför akademin är Nora Bateson som intervjuades i Nio-Fem 2016, nr 1. Hon leder The International Bateson Institute som bedriver en ny typ av forskning som vill undvika den akademiska fragmentiseringen i ämnesdiscipliner. Institutets ambition är att studera sambanden mellan levande varelser, deras relationer och ömsesidiga beroenden ... (ur ledaren Nio-Fem #2 2023)»

Konstperspektiv nr 4
Gunnel Wåhlstrand, Green grey mud, 2023. Foto Jean-Baptiste Béranger 2023-10-24 Årets sista nummer av Konstperspektiv, fyllt med intressant läsning, tips och relevanta annonsörer»

Arbetarpoesi #4-5 2023
2023-10-16 ”Detta dubbelnummer lyfter fram arbetarpoesin, men egentligen inte för att skilja den från annan poesi. Eller, för den delen, för att särskilja arbetet från det övriga livet.” (ur ledaren Lyrikvännen 4-5 2023)»

Innehåll Populär Astronomi #3 2023
2023-10-12 Vi reser till Hawaii för att få koll på teleskopkonflikten där, undersöker måndammets plus och minus och spanar efter rymdstenar i historisk is.»

Pornografi #1-2 2023
2023-10-11 Många redaktionella beslut behövde fattas när vi mot förmodan bestämde oss för att göra ett temanummer om pornografi. Vilka aspekter skulle tas upp? Hur förhålla sig till bildmaterialet? Skulle vi behöva gå till källorna och göra oss uppdaterade om dagens utbud? Efterhand utkristalliserades insikten att det är individens möte med pornografiskt material och hens pornografiska förhållningssätt som intresserar oss teoretiskt och kliniskt. Det visade sig finnas gott om psykoanalytiska texter som förtjänar att lyftas fram på svenska och utgöra grundval för våra egna bidrag. Bland författare av redan befintlig text kan nämnas Robert Stoller - vars syn på könsöverskridande idag kan te sig nattstånden, men vars resonemang är viktigt. I sin klassiker Hard Core: power, pleasure and the ”frenzy of the visible” lyfter den amerikanska filmvetaren Linda Williams fram hur kort det röjde innan den nyuppfunna filmkameran riktades mot kvinnans kropp; ”viljan att veta” ... (från inledningen tema Pornografi, Divan 1-2 2023, läs hela här)»

Sinnen #2 2023
2023-10-10 Går det verkligen att lita på det man sett med sina egna ögon? Och vad har smakomdömet med smaksinnet att göra? Gläntas nya nummer handlar om syner, dofter, smaker, ljud och känselintryck. Om människans fem sinnen och dessutom flera som anspråk på att vara det sjätte. Här samsas naturvetenskapliga forskare med författare, psykologer, läkare, textilforskare, poeter och filosofer. Tillsammans ger de uttryck åt både det som sinnena uppfattar, och det som undflyr dem.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer