Artiklar från Arbetarhistoria

Arbetarhistoria Nr 134-135 (2010:2-3)
2012-02-02 Antipodes: Sverige och Chile»

Arbetarhistoria Nr 133 (2010:1)
2012-02-02 Desertörer från Portugal, Hemlig resa till Polen »

Arbetarhistoria Nr 132 (2009:4)
2012-02-02 Barn, Polisövervakning, Kooperationen»

Arbetarhistoria Nr 138-139 (2011:2-3)
2012-02-02 A Hard Day’s Fight: strejker och sociala konflikter»

Arbetarhistoria Nr140 (2011:4)
2012-02-02 CIA, Zeth Höglund, kommunistiska kvinnor »

Internationell solidaritet
2009-09-09 Arbetarhistorias andra nummer för året med temat internationell solidaritet.»

Sverige och USA - Hushållsnära tjänster - Palme och CIA
Folkkalendern 1933. Teckning: Curt Peters 2009-04-16 Dilemmat arbete och familj, det så kallade livspusslet är inget nytt fenomen, men frågan aktualiserades i och med att fler och fler kvinnor deltog i förvärvsarbete. I det senaste häftet av Arbetarhistoria diskuterar Dorothy Sue Cobble och Emma Strollo frågan om hushållsnära tjänster. Sverige och USA är temat för två andra bidrag i detta häfte. Jimmy Engren skriver om järnvägssamhället Two Harbours i Minnesota där klass och etnicitet vävdes samman och bidrog på det viset till skapande av en klassmedveten arbetaridentitet. Klaus Misgeld går till botten med en osannolik historia om Palme, CIA och polska Solidarnosc. »

Solidaritet med Sydafrika
Nelson Mandela med Ingvar Carlsson i bakgrunden 1990 2008-12-17 Senaste numret av arbetarhistoria har två stora huvudteman: Solidaritet med Sydafrika och Att tänka om Klass. Dessutom hittar du en spännande artikel om bombdådet mot Amalthea för 100 år sedan och de sedvanliga recensionerna»

Facket och globaliseringen
Hemsyster på väg 2008-09-17 Temat för Arbetarhistoria Nr 126 är facket och globaliseringen. I fyra artiklar diskuteras den Fria fackföreningsinternationalens hållning till europeisk arbetsmigration och antiapartheidsfrågan, glasarbetarnas internationella fackliga strategier som en reaktion mot nya globala utmaningar under 1960-talet samt hur globaliseringens effekter skildrades i tidskriften Metallarbetaren mellan 1975-1989.»

Res med Arbetarhistoria i tiden
Arkivmaterial på resande fot. John Takman levererade sitt arkivmaterial i sina gamla resväskor till ARAB. Foto: Martin Grass 2008-05-12 Numret innehåller en rad spännande bidrag om Bruno Kreiskys relation till Sverige. Klaus Misgeld diskuterar vilken roll Kreiskys tid i svensk exil har betytt för hans senare politiska arbete i Österrike. Jenny Andersson behandlar Sverigebildens funktion av tredje väg mellan det kalla krigets olika motpoler. Numret innehåller en dokumentation av ett seminarium om Göran Perssons memoarer där framstående historiker kommenterade boken som en form av historisk källa. »

Arbetarrörelsen och konsten
Omslaget är hämtat från Julfacklan 1916 2008-01-14 Om arbetarrörelsen och konsten handlar flera av artiklarna i detta nummer av Arbetarhistoria. Om just den hemlösa konsten i allmänhet och konsten i Folkets Hus och Parker i synnerhet. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Arbetarhistoria

Annons:

Senaste nummer:

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-05-04
Karavan 1 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

Äldre resuméer