Artiklar från Alkohol & Narkotika

Strängare tobakslagar
Omslagsbild 2016-05-22 Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksdirektiv. Det innebär en rad skärpningar av tobakslagen. "Sverige anpassar sig nu efter EU:s tobaksproduktdirektiv. Ett antal ändringar i tobaks­lagen, som ska gälla från och med den 20 maj, klubbades av riksdagen i början av april. De viktigaste är förbud mot cigaretter och tobak med ”karakteriskt smak”, förbud mot vissa tillsatser i tobaksprodukter samt krav på att hälsovarningarna på tobaksförpackningarna utöver text även visar bilder. En annan förändring är att förpackningarna inte längre ska få innehålla upplysningar om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid (ur Ledaren Alkohol & Narkotika #2 2016)»

FN-möte om narkotika
Omslagsbild 2016-04-28 Det var 1998 som FN:s generalförsamling senast samlades för att diskutera narkotika och narkotikapolitik. I april är det dags igen. Jämfört med för 18 år sedan höjs idag betydligt fler röster för en förändring av den globala narkotikapolitiken. The war on drugs ses inte längre som lösningen. Men vad ska komma istället?»

Spel om pengar
Omslagsbild 2015-12-28 En omreglering av den svenska spelmarknaden står för dörren. Det statliga spelmonopolet upphör och ett licenssystem kommer att införas. Vad kommer det att betyda för de två procent av befolkningen, motsvarande cirka 170 000 personer, som har problem med spel om pengar?»

Barn i samhällsvård
2015-11-27 Barn och unga som omhändertas av samhället har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De får inte del av hälsoundersökningar och vaccinationsprogram i samma utsträckning som sina jämnåriga kamrater. Det finns med andra ord starka skäl att stärka barnperspektivet i barn- och ungdomsvården.»

Bostad Först
2015-10-01 För exakt fem år sedan skrev vi om introduktionen av Bostad först i Sverige. Tanken med Bostad först är att en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att få rätsida på sina livsproblem. Nu tittar vi lite närmare på hur det gått för Bostad först-konceptet under de här fem åren.»

HBTQ-tema: Minoritetsstress kan skapa beroende
2015-09-07 Länge var nykterhet, ansvarstagande, samarbetsvilja och hög moral något som präglade kvinnoidealet. Enligt Josefin Bernhardssons färska doktorsavhandling blev denna syn på kvinnan en integrerad och formaliserad del av alkoholpolitiken. Alkoholforskaren Kettil Bruun visade på 1980-talet att kvinnors kontroll av männens drickande var en viktig ingrediens i 1920- och 30-talens alkoholpolitik (ur Inledaren Alkohol & Narkotika #3 2015).»

Narkotikarelaterad dödlighet
2015-06-07 Senast man gjorde en systematisk landsomfattande kartläggning av det tunga missbruket var 1998*, det vill säga 17 år sedan. I brist på andra data används dödsorsaksstatistiken ibland som indikator på narkotikamissbrukets omfattning. Enligt Socialstyrelsens siffror var dödstalet 589, det vill säga det högsta någonsin, år 2013 (2014 års siffror har ännu inte sammanställts). Men hur tillförlitlig är den statistiken och vad mäter den egentligen? Ett par av bristerna belyser vi i denna tidning (ur Inledare Alkohol och Narkotika #2 2015).»

Mitt drickande – andras huvudvärk?
2015-03-30 Inte bara användaren av alkohol, tobak eller narkotika riskerar att drabbas av negativa konsekvenser av sitt bruk. Många andra människor, främst anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löper risk att drabbas. I detta nummer presenteras ny svensk forskning inom området ”harm to others”, som på senare tid blivit ett hett forskningsfält. I tre inledande artiklar berättar vi också om den svåra situationen i dagens Ukraina.»

Ökat drickande bland äldre
Omslag Alkohol  & Narkotika 2012-09-24 Alkoholkonsumtionen i gruppen 65 år och äldre ökar. Det ställer nya krav på både äldreomsorg och missbruks- och beroendevård.»

Skolans paradox
Penna 2007-06-05 Nr 2 handlar om förebyggande arbete i skolan. \"Det är en paradox att skolan, som själv är en utbildningsinstitution, i så liten utsträckning bygger sin egen verksamhet på forskning och kunskap\", säger den norske skolforskaren Terje Ogden. Skolpolitik och läroplaner styrs istället framför allt av ideologi och politik. När det inte leder till avsedda effekter, finns risk för moralpanik och överreaktioner. \"Vi vet långt mer om hur man kan förebygga och reducera beteendeproblem, än vad skolan och dess personal tagit i bruk. Debatten om oro, våld och mobbning i skolan kan därför leda till reaktioner som präglas av konfrontation och till ökad utstötning av elever med beteendeproblem\", säger Terje Ogden.»

Alkohol & Narkotika nr 3 2005
2005-08-23 Mamma, pappa, barn - om missbruk i familjen»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Alkohol & Narkotika

Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer