Artiklar från FokusKina

Tibet
Omslag Kinarapport 1 2009 2012-03-08 I mars är det 50 år sedan det utbröt ett stort uppror i Tibet som ledde till att Dalai Lama flydde till Indien. Numret ägnas därför åt Tibet. Genom två artiklar om relationerna mellan Kina och Tibet förklaras varför läget i Tibet är så spänt. De olika skolorna inom den tibetanska buddhismen behandlas liksom Dalai Lama och Panchen Lama. Turismen, som har ökat starkt sedan 1980-talet, tas upp liksom tåget från Peking till Lhasa, som sedan 2006 tar resenärer till den tibetanska huvudstaden. Dessutom får vi möta te-kulierna som en gång i tiden under stor möda transporterade te från Sichuan till de tibetanska gränstrakterna.»

Språk
Omslag Kinarapport 2 2009 2012-03-08 Allt fler börjar studera kinesiska och vi berättar om några av svårigheterna när man tar sig an denna utmaning. Inte minst tecknen och uttalet kräver hårt arbete för att bemästra. De blir också en inblick i två av de mest betydande dialekterna, kantonesiskan och shanghainesiskan. Många invånare i Kina har modersmål som är obesläktade eller möjligen avlägset besläktade med kinesiskan. Dessa tas upp i en speciell artikel. Cecilia Lindqvist var pionjär när det gäller gymnasieutbildningen i kinesiska i Sverige. I en intervju berättar hon om hur utbildningen kom till och vilken betydelse den hade för tillkomsten av hennes prisbelönta bok "Tecknens rike".»

Religion
Omslag Kinarapport 4 2008 2012-03-07 För kommunistpartiet var religionen länge ett opium för folket som skulle försvinna i takt med att socialismen visade sin överlägsenhet. Under kulturrevolutionen kulminerade förföljelsen mot de troende och förstörelsen av det religiösa kulturarvet. Men sedan reformerna inleddes i Kina för trettio år sedan har religionen fått ett uppsving. Religiösa byggnader har restaurerats och tempel , kyrkor och moskéer har åter fått många besökare. Men det finns relativt snäva gränser för vad kommunistpartiet tolererar och många troende riskerar fortfarande att förföljas. I detta nummer speglar vi både religionen i ett historiskt perspektiv och dess roll i dagens samhälle.»

Bambu och textilier
Omslag Kinarapport 3 2008 2012-03-06 Bambu är ett oerhört mångsidigt material och vi ger exempel på dess många användningsområden. Siden är ett annat material som förknippas med Kina. Det och andra textilier, inklusive mattor, presenteras i numret. Indigo används fortfarande i Kina både som färgämne och medicin. Den botaniskt och kulinariskt intresserade får veta mer om stjärnanis. Kinesiska viner granskas och pandans symboliska värde tas upp med anledning av en ny film. Vi får också veta hur det kändes att vara på plats när den stora jordbävningen drabbade Sichuan i mars.»

Den ekonomiska utvecklingen
Omslag Kinarapport 2 2008 2012-03-05 Kinas ekonomiska utveckling under de senaste decennierna har så här långt varit en framgångssaga. Vi belyser den ekonomiska utvecklingen i stort, men också de klyftor den skapat och vad den har betytt för några olika grupper i samhället. Energifrågan behandlas också liksom Kinas klimatpolitik. Vi tar också upp hur företag bör marknadsföra sig i Kina och hur svenskt ledarskap för kineser fungerar. Även vår vän grisen får vara med på ett hörn. Fyra nya böcker om Kina recenseras också.»

Den politiska utvecklingen
Omslag Kinarapport 1 2008 2012-03-04 Den ekonomiska utvecklingen har gått i rasande fart i Kina. Men på det politiska området har det varit trögare. Vi tar upp de stora dragen i inrikes- och utrikespolitiken och några specifika frågor som censuren, de mänskliga rättigheterna och de folkliga protesterna runt om i landet. Det blir också en inblick i de val som hålls i byarna och till de lokala folkkongresserna. Tre nya böcker och en tidskrift recenseras och vi får också veta vad den kinesiska almanackan säger om Råttans År.»

Kina inför OS
Omslag Kinarapport 4 2007 2012-03-03 Med tanke på att OS hålls i Peking 2008 ägnas en avsevärd del av numret åt ämnen med anknytning till detta. Idrott i det gamla Kina, Pekings förvandling, Kinas relationer till omvärlden historiskt sett och frågor som väckts efter att Peking tilldelats OS behandlas. Det utlovade gröna OS ger anledning att se på miljösituationen i stort och den snabba utvecklingen av bilismen i landet. Samtidskonsten, bokbranchen och personakter är andra ämnen som tas upp.»

Kina och kineserier i Sverige
Omslag Kinarapport 3 2007 2012-03-02 Ostindiefararen Götheborgs återkomst från Kina i juni ger en anledning att se tillbaka på 1700-talets handel mellan Sverige och Kina. Dåtidens fascination inför det avlägsna landet kom till uttryck i kineserier, som speglade européernas föreställningar om Kina. Mest känt här i Sverige är Kina slott, men det finns många andra besöksmål i vårt land. Kineserier kan också studeras i t.ex. mönster på svenskt porslin. Två böcker om Kina recenseras och det blir också ett smakprov ur Ola Wongs nya bok.»

Hongkong och Macao
Omslag Kinarapport 2 2007 2012-03-01 Den 1 juli 1997 återgick Hongkong till Kina som en speciell administrativ region. Samma sak hände med Macao den 20 december 1999. Med anledning av att det är tio år sedan Hongkong återgick blir det en historisk tillbakablick och en lägesrapport från de båda forna kolonierna. Vi tar också upp Taiwan och dess relation till Kina ett år före presidentvalet. Både hundar och katter är vanligare i Kina än man tror, vilket framgår av två artiklar. Apor ska man dock ha en viss distans till om man vill klara sig helskinnad. En svensk litteraturvetare ger sin syn på vad som slagit honom i mötet med den klassiska och moderna kinesiska romankonsten.»

Sichuan
Omslag Kinarapport 1 2007 2012-02-29 Sichuan var länge Kinas till folkmängden största provins. Även efter att den största staden Chongqing blivit en egen administrativ enhet 1997 år bor det fortfarande ungefär lika många människor i Sichuan som i Tyskland. Provinsen har flera kända naturreservat och vi tar bl.a. upp delar av växt- och djurlivet där liksom hur landskapet har formats. De rika naturresurserna märks också i det sichuanesiska köket, som är ett av de mest berömda i Kina. Genom att provinsen varit isolerad har en egen kultur vuxit fram, vilket framgår av de märkliga bronserna i Sanxingdui. Tehuskulturen lever fortfarande i Chengdu och utgör en kontrast mot livet i det dynamiska Chongqing. Vi får också veta vad vi kan förvänta oss av Grisens år enligt det kinesiska synsättet.»

Hundens år – Könsroller, sex och samlevnad
Omslag Kinarapport 4 2006 2012-02-28 Numret behandlar könsrollerna i ett historiskt perspekt, hur kön avspeglas i bruket av namn och arrangemang kring bröllop. En av Kinas mäktigaste kvinnor, änkekejsarinnan Cixi, presenteras också. Ett längre avsnitt ägnas åt sex i Kina: sexualundervisning, sex på internet, homosexualitet, prostitution, trafficking m.m. Vi gör också nedslag i den kinesiska politiken såväl idag som under kulturrevolutionen. En svensk bergsbestigare på Mount Everest intervjuas och han ger oss ett smakprov på sina bilder därifrån. En medicinsk raritet som sägs vara både djur och växt får sin förklaring. Julen står för dörren inte bara här utan även i Kina. Sist men inte minst en recension av Cecilia Lindqvist nya bok om instrumentet Qin.»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  FokusKina

Annons:

Senaste nummer:

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023

Äldre resuméer