Artiklar från Paletten

Förord #290
2013-02-06 I #290 fortsätter vi att tvinna vidare på flera olika spår om konstens politiska och historiska sammanhang. Vi intresserar oss för såväl hopplösa som hoppingivande berättelser, om en konst som inte behöver befrias av analytiker, en konst som går mot repressiva stater, patriarkatet och kommersiella intressen.»

RELEASE SEMINAR AND AWARD!
2012-10-11 Paletten släpper 3:2012 #289 och gästas av artisterna Annika Lundgren, Thomas Dahl och filosofen Graham Harma. Samtidigt passar man på att fira att Paletten korades till "Årets Kulturtidskrift.»

Strategies of Magic # 5
2012-09-29 Vår tid beskrivs ofta som en individualistisk sådan. Vår konst betraktas lika ofta som något som är totalt integrerat i kapitalismens prekära arbetsmarknad. Samtidigt tar nya politiska rörelser konsten i bruk. Vad betyder detta? »

Konstutställningens politiska och ekonomiska former
2012-08-01 Paletten fokuserar på den samtida konsten, dess politiska villkor och funktioner. I Paletten finner du bidrag av konstnärer, kritiker och filosofer som presenterar, diskuterar och reflekterar över frågor viktiga för konsten idag. I nya numret av Paletten presenteras ett antal bidrag om konstens och konstutställningens politiska och ekonomiska former.»

The Social Beyond Anthropocentrism
2012-02-14 I Göteborg bjuder Paletten in till paneldebatt med fokus på spekulativ sociologi och det icke människocentrerade inom social konst. I Stockholm ligger fokus på Tensta konsthalls samarbete med Bukowski's. Alla är välkomna att delta.»

Paletten och Sekten firar
2011-09-29 Paletten släpper sitt senaste nummer på Mindepartment och kvällen följs upp med performance signerade konstnärsgruppen Sekten. »

Innehåll # 283
Omlsag Paletten 2 2011 2011-06-22 Befrielserörelser och protester tar form världen över. Studenter i en rad länder har protesterat mot nedskärningar i utbildningssystemet, mot en utveckling där kunskap och lärande förvandlas till handelsvara.»

Nummer 283
Omslag Paletten nr 2011-05-02 I sin ledare skriver Maria Lind: "Vad är viktigt idag? Konsten är viktig. Ett år in på det nya millenniets andra decennium är den rent av det allra viktigaste. Den erbjuder oss rum för nya tankar, andra känslor, oväntade socialiteter, annorlunda berättelser. De svåra frågorna. Konsten fortsätter att skruva till, sätta i relief och ifrågasätta. Den komplicerar. Något som den samtida tillvaron är i stort behov av. För konsten är både konkret och abstrakt, en akt och ett förslag. Som förståelseform vill jag hävda att den blir oöverträffad, med potential att omfatta och bearbeta inte bara sig själv utan också allt annat."»

Internationell orientering
2011-04-08 Palettens senaste nummer presenteras vid tre olika arrangemang. 2 x Göteborg och vid ett tillfälle i Stockholm. Maria Lind curator för Tensta Konsthall har varit gästredaktör för ett internationellt orienterat fullmatat nummer.»

Ny redaktion på Paletten
2011-03-02 Palettens styrelse har utsett en ny redaktion för de näst kommande tre åren. Redaktörerna tillträder i och med andra numret 2011. Första numret kommer Maria Lind, nytillträdd chef på Tensta konsthall, hålla i och numret tar sin utgångspunkt i konstens nödvändighet i det samtida samhället.»

Debatt och vindlande essäer
Omslag Paletten nr 4 2010 2011-01-04 Debatt och vindlande essäer med tankestråk som går mot djupet är ledstjärnor för 70-årsjubilerande Paletten. »


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Paletten

Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer