Artiklar från Litterär Kalender

Stina Aronson: Litterär Kalender 2009
2009-06-10 Tema för 2009 års kalender är Stina Aronson. Peter Kihlgård öppnar kalendern med några personliga reflektioner om författaren. Caroline Graeske, som disputerat vid Uppsala universitet med en avhandling om Aronson, skriver utifrån begreppet "engånghet". Inge Jonsson avslutar temablocket med en artikel om Aronson och Samfundet De Nio...»

Hjalmar Gullberg: Litterär Kalender 2008
2008-06-10 Årets kalender fokuserar på Hjalmar Gullberg. Anders Cullhed presenterar författaren och Inge Jonsson har forskat i De Nios arkiv för att utreda Gullbergs verksamhet i Samfundet. I sin bok om Karin Boye kritiserade Camilla Hammarström Gullbergs dikt "Död amazon"...»

Selma Lagerlöf: Litterär Kalender 2007
2007-06-10 En stor del av årets kalender kretsar kring Selma Lagerlöf. Några av våra främsta Lagerlöf-kännare medverkar. Dessutom publiceras Eva Ströms långa intervju med årets mottagare av De Nios Stora Pris, den finlandssvenska poeten Tua Forsström. I årets nya litterära kalender medverkar några av våra främsta Selma Lagerlöf-kännare.»

Astrid Lindgren: Litterär Kalender 2006
2006-06-09 Astrid Lindgren var inte bara stor i sin egen rätt, hon var också en känslig läsare av andras verk, inte minst som förlagsredaktör och som ledamot av Samfundet De Nio. I årets upplaga av De Nios litterära kalender hyllas hon inför 100-årsminnet av hennes födelse. Astrid Lindgren var inte bara en sagotant.»

Karl Vennberg: Litterär Kalender 2005
2005-06-09 Karl Vennberg var en av våra största litterära gestalter under andra halvan av 1900-talet, både som poet och kritiker. Alltid nyfiken, alltid uppmärksam på det nya. Men han kunde också vara förbluffande tondöv, i synnerhet när det gällde politik. Den fascination han kände för både Tyskland före kriget och Sovjetunionen efter kriget har kommit alltmer i fokus de senaste åren. I ett multiporträtt av Karl Vennberg...»

Ellen Key: Litterär Kalender 2004
2004-06-09 I Litterär Kalender 2004 är Ellen Key huvudtemat. Hon var författare, ideolog och en av Sveriges första kvinnosakskvinnor. Dessutom var hon en av de första ledamöterna i Samfundet vid bildandet 1913. Samfundet De Nios Litterära Kalender, som kom med sin första utgåva förra året och då huvudsakligen behandlade Samfundets excentriske grundare Lotten von Kraemer, kommer i år att handla om Ellen Key.»

Litterär Kalender 2003
2003-06-08 Samfundet De nio är i det tysta en av de viktigaste litterära sällskapen i Sverige, genom de priser de delar ut. Nu tar de upp traditionen från förr och satsar på en ny litterär kalender med Gunnar Harding som redaktör. Samfundet De nio grundades 1913 genom en donation av Lotten von Kraemer, författare och filantrop, som ett alternativ till Svenska Akademien. Syftet var att lyfta fram och belöna litterära insatser genom priser, och att i en tidskrift behandla svenska strävanden för freds- och kvinnosaken. 1938 - 1983 gavs Svensk litteraturtidskrift ut, och Samfundet har också gett ut årsboken Vår tid...»


« Förra sidan |
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Litterär Kalender

Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer