Artiklar från Utställningskritik

Det digitala numret #3 2021
2021-07-23 Kära läsare av Utställningskritik! Välkomna till detta temanummer av Utställningskritik, som fokuserar på museernas digitala verksamhet. Under coronaåret har det blivit tydligt att museer är mer än bara sina byggnader och att mycket (men inte all!) museiverksamhet kan bedrivas på nätet, i telefonen och på videolänk. Digitala processer, metoder, verktyg och produkter tar alltmer plats i samhället. Coronapandemin har påskyndat denna process. Men hur införlivar museerna i praktiken ”det digitala” i sin verksamhet? Detta nummer av Utställningskritik bjuder på tre resonerande texter om museer och digitalisering ur chefs-, medarbetar- och studentperspektiv... (ur ledaren #3 2021)»

Tema ”Museiminne” #2 2021
2021-06-19 Kära läsare av Utställningskritik! Till att börja med kan jag stolt meddela att vi nu slår upp portarna till vårt sökbara arkiv, med samtliga artiklar från UtställningsEstetiskt Forum (2005-2018) och Utställningskritik (2018-2021). Med hjälp av ett bidrag från Riksantikvarieämbetet har vi under ett års tid sammankopplat olika digitala textformat i ett och samma arkiv, som är sökbart på såväl årtal som platser, medverkande aktörer och ämnesord. Läs mer om arbetet i en text skriven av Aron Ambrosiani. I och med lanseringen av arkivet introducerar vi en stående serie i tidskriftens innehåll, ”Pärlor ur arkivet”. Serien är tänkt att lyfta fram och belysa särskilt inspirerande texter om hur vi kan se på, utveckla och kritiskt belysa utställningsmediet. ”Pärlor ur arkivet” kommer under det första året att väljas ut av medlemmar i UtställningsEstetiskt Forums styrelse och redaktion. Varje artikel följs av en personlig motivering till den utvalda pärlan... (ur ledaren #2 2021)»

Innehåll #1 2021
2021-03-23 Utställningsproducenten Amanda Creutzer begrundar museiåret 2020 och coronavirusets inverkan på bland annat museernas ekonomi, personalens hälsa och de visstidsanställdas situation. Hon har intervjuat tio personer från olika museer i Sverige: några från stora institutioner, andra från mindre. Alla får samma frågor, och intervjun kan ses som ett vittnesmål för framtiden om den pågående pandemin och dess konsekvenser. Journalisten Kerstin Parker samtalar i artikeln ”Öppna, demokratiska rum” med överintendent Ann Follin och museipedagog Mattias Kästel på Världskulturmuseet i Göteborg om hur museet arbetar med den ständigt aktuella demokratifrågan. I ”Turerna kring Förintelsemuseet” reflekterar Parker kring besluten och diskussionerna om ett framtida Förintelsemuseum. Hon diskuterar bland annat museets syfte och dess placering i landet. Kuratorn och forskaren Marie-Therese Luger diskuterar i “Practice-centered & Artistic Research at Culture-History Museums?” den konstnärliga och akademiska forskning som bedrivs på museer. Konstvetaren och kreatören Paulina Hallencreutz besöker Museum Vandalorum i Värnamo och utställningen Fenduq med konstnärenÉric van Hove. I utställningen utforskas kosmopolitism, globalism och lokalism genom kreativa utställningsuppleveler som triggar besökarens ljud, doft och syn... (ur ledare Utställningskritik #1 2021)»

Innehåll #6 2020
2020-12-23 Nu nalkas julen, en välbehövlig vila för alla som har möjlighet. Många av er läsare har under året förmodligen arbetat under hård press med dubbla planeringar för olika scenarier av utställningspraktiker, såväl fysiskt som digitalt. Museerna öppnade åter under några månader i år då ny energi och framtidshopp föddes. Nu är vi mitt i en ny period av stängda byggnader, och får ägna oss åt förmedling av kunskap via webb och sociala medier. I dessa tider... (från de inledande orden Utställningskritik #6 2020)»

”The show must go on” #5 2020
2020-10-19 Hösten fylls av notiser om återöppnande av landets museer. Jag får en känsla av ”The show must go on”-stämning. Institutioner anpassar sig på olika vis till en ny verklighet med ett begränsat antal besökare. Jag reflekterar över alla de nya digitala lösningar som har initierats under krisen och som museerna nu arbetar med. Bland annat är digitala varianter av fysiska utställningar på stark frammarsch. Utställningskritik fortsätter att sätta fokus på just utställningsmediet. Vi granskar vilka politiska och ekonomiska förutsättningar som finns för en utställning, men tittar även på hur en utställning fungerar och vilka goda (och mindre lyckade) exempel som vi kan lyfta fram. Allt i syfte att utveckla förmedlingen av vårt gemensamma kulturarv... (från Ledaren #5 2020)»

Effekter av Corona – nutid och framtid #4 2020
2020-09-25 Vi inleder hösten med temanumret ”Effekter av Corona - nutid och framtid”, i vilket vi publicerar texter från personer verksamma vid Sveriges museer och institutioner, samt från oberoende aktörer. Temat syftar inte endast till att diskutera konsekvenserna av en minst sagt påfrestande vår och sommar, utan även till att lyfta fram erfarenheter från en snabb omställning för landets museer... (från Ledaren #4 2020)»

Innehåll #3 2020
2020-07-20 I år får vi räkna med en annorlunda sommar med fortsatta restriktioner, men samtidigt en sommar med välbekanta inslag av solvarma klippor, kladdiga glasshänder och regn som faller på verandans tak i kanalplast. Jag reflekterar över parallellen mellan sommarens situation och besökarens förhållande till de så sakteligt återöppnande museerna. Vi ställs inför en konstellation av nya digitala lösningar, virtuella utställningar och program, men kan även, med begränsningar, besöka välbekanta fysiska miljöer på landets museer. Jag tänker på framtiden; kan dagens kombination av fysiska och digitala museer bli en möjlighet att ytterligare öka tillgängligheten och rent utav öka antalet besökare... (från de inledande orden Utställningskritik #3 2020)»

Innehåll #2 2020
2020-05-27 I spåren av Corona får museivärlden ställa om sina verksamheter. Från fysiska möten med besökare, behöver institutionerna nu, i utställnings- och programverksamhet hitta nya, mestadels digitala, vägar att nå ut till människor. Utställningskritik fortsätter att, som Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik, fokusera på hur utställningsmediet fungerar som kunskapsbärare, nu även i digitala format... (från de inledande orden Utställningskritik #2 2020)»

Innehåll #1 2020
2020-02-16 Jag vill passa på att uppmärksamma de eminenta skribenter som i varje nummer av Utställningskritik bidrar med recensioner, debattinlägg och reflektioner. För tidskriften är det viktigt att ge utrymme åt olika röster verksamma inom fältet, såsom kuratorer, konstnärer, historiker, arkeologer, kulturjournalister och konstvetare, att få resonera kring hur vi gemensamt kan lyfta fram och utveckla utställningsmediet i sig. Vi uppmanar också er läsare att bidra med repliker i debatten och kommentarer på sociala medier för att även ni ska göra er röst hörd. Följ oss på FB, Instagram eller håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev! I #1 av Utställningskritik 2020 möter vi Eva Persson, grundare av UEForum och utställningsproducent, som medverkar med debattinlägget Nytt museum för gamla utställningar... (från ledaren #1 2020)»

Innehåll #5 2019
2019-11-07 Kära läsare av Utställningskritik, vad innefattas i definitionen av ett museum? Vid ICOM:s (International Council of Museums) generalkonferens i Kyoto i september 2019 skulle en omröstning för beslut om ny museidefinition ha ägt rum. Förslaget har dock varit omdiskuterat i en del nationella kommittéer och efter en omröstning i kongressen blev resultatet att man skjuter beslutet till en ny omröstning under ICOM:s nästa generalkonferens, i Paris i juli 2020. Vill du göra din röst hörd i frågan? På Utställningskritiks Facebook sida har definitionen diskuterats i en tråd och där vi bjuder vi in er läsare av Utställningskritik till fortsatt diskussion... (ur de inledande orden Utställningskritik #5 2019)»

Innehåll #4 2019
2019-10-15 Stärkt av sommarens museibesök bjuder vi in att ta del av recensioner med fokus på utställningsmediet. Utställningskritiks skribenter har sett fina exempel av hur en utställning i sig kan stärka ett ämne, mana till frågor och tydligt förklara ett skeende. I texterna ifrågasätts samtidigt några av de besökta utställningars exakthet i framställning av verk och sak samt noggrannhet vid placering av skyltar samt förmåga att leda besökarna genom angelägna framställningar av historiska artefakter och konstverk. I det här numret kan ni läsa om... (ur de inledande orden Utställningskritik #4 2019)»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Utställningskritik

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer