Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Innehåll #3 2023
2023-10-08 Kärlekens mytiska kraft har troIlbundit författare och poeter i årtusenden. I sin artikel för Medusa utforskar Martina Björk kärleken personifierad, Venus, när hon uppenbarar sig i tre olika litterära skepnader och lämnar sitt märke. • Torka kan få förödande konsekvenser för ett samhälle. Patrik Klingborg undersöker i sin artikel med ämnet antika vattenkällor hur tillgången till cisterner, brunnar och fontäner såg ut för oIika samhällsgrupper i antikens Grekland . • Peter M. Fischer presenterar resultaten från tretton utgrävningssäsonger i den antika hamnstaden Hala Sultan Tekke som ligger nära Larnaca på Cypern. Det var en av de största städerna i Medelhavsområdet under den sena bronsåldern och flera stadskvarter, stadens gravfält och en möjlig stadsmur har frilagts. Ursprungsstudier av det rika fyndmaterialet ger bevis på kontakter med allt från Sardinien till Mesopotamien och från östersjöområdet till Nubien. I slutet av 1200-talet f.Kr. drabbades staden av flera förstörelser som ledde till att denna en gång blomstrande handelsmetropol övergavs kring mitten av II00-talet f.Kr. • De nya kristlig församlingar som växte fram under senantiken använde sig flitigt av oljelampor i terrakotta i sina religiösa ritualer. På oljelampor tillverkade i Athen avbildades mytologiska motiv och gudabilder. Professor Arja Karivieri berättar om dessa motiv och vad de kan säga oss om förändringar i ideologiska och religiösa föreställningar under senantiken. »

Tema Hav #3 2023
2023-10-07 Höstnumrets tema är vittomfattande i både tid och rum. Vi speglar musikutövare och samarbeten tvärs över världshaven — även om det svallande havet i sig ofta bara kan anas som en faktor som påverkar kontakterna. Någon gång träder det fram mera påtagligt i musiken, som i Carl Heinrich Grauns tonmåleri som Daniel Blocken skriver om: "han låter orkestern bölja fram och tillbaka för att gestalta de brusande vågorna och spegla solistens upprörda inre". Andra gånger är havet det avståndsskapande gränsland som måste passeras för att knyta samman avlägsna platser och kulturer ... (från presentationen Tidig Musik #3 2023)»

Kulturen i Norrköping får stryka på foten ... #4 2023
2023-10-05 Redan för ett år sedan, i min ledare i nr 4/22, skrev jag om vad de politiska partierna vill med kulturen. Då pekade jag ut Sverigedemokraterna som bland annat i Västerbotten ville skära ner på skattepengar som går till kulturen, till exempel till Norrlandsoperan. • Nu rasar en het debatt om hur man vill slakta kulturlivet i Norrköping, där kommunalrådet Sophia Jarl (M) och den politiska majoriteten M+KD+L med stöd av SD vill lägga ner kulturförvaltningen, ta bort kommunens kulturchef och ersätta detta med ett Tillväxtkontor. Detta har lett till massiv kritik. Flera kloka debattinlägg har skrivits i både dagspressen och på sociala medier. Norrköping har ett rikt kulturliv i form av sina museer och inte minst stadens symfoniorkester (SON), som håller världsklass. Jag har själv upplevt den ett otal gånger. Konserthuset, De Geerhallen, som drivs i kommunal regi, ska nu läggas ut till kommersiella intressenter och vara mer självfinansierad. SON har gjort en mängd cd-inspelningar med den tyska labeln cpo, inte minst alla Allan Petterssons symfonier och annan svensk musik, som t.ex. Wilhelm Stenhammars opera Gillet på Solhaug. Drygt 20 000 skolungdomar kommer varje år i kontakt med symfoniorkestern. Politiker födda på sent 1970-tal och senare är tyvärr i stor utsträckning obildade när det gäller klassisk musik och litteratur, vilket till stor del kan skyllas på bristande skolutbildning. Vi har ibland sett häpnadsväckande okunskap om litteratur hos våra partiledare ... (från ledaren Opera #4 2023) »

Ärkebiskop Asser och Eskilstorp – och nytt ljus över Sveriges första världsomsegling
2023-09-29 Två längre artiklar erbjuds. Den första utgår från en arkeologisk utgrävning i Eskilstorp nära Vellinge, där en storgård som ägts av ärkebiskop Asser undersöktes. Flera nya pusselbitar till kunskapen om bebyggelse och landskapsutnyttjande i övergången mellan vikingatid och medeltid presenteras. I den andra artikeln ges en inblick i vardagen på det svenska fartyget Eugenie, som seglade jorden runt 1851. Mer än hälften av besättningen ombord kom från Blekinge. I texten möter vi inte bara befälen utan också manskapet och flera blekingska personöden träder fram.»

Innehåll #3 2023
2023-09-18 ”Man hör ibland att poeter är språkets väktare. Så vi bad några poeter och en filosof att ge sig i kast med Tidöavtalet.” (ur ledaren #3 2023) • I numret finns ett nytt motavtal till Tidöavtalet skriver av poeterna Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad och Burcu Sahin.»

Signum nr 6
Signum nr 6 2023-09-08 Ledare Fredrik Heiding: Skadeprincipen oskadliggjord - Liberaler frångår sina principer när de diskuterar religion. Krönika Ulla Gudmundson: Hållfasthet för världen och bortom Aktuellt Magdalena ...»

Samvetet #2 2023
2023-08-28 ”Det levande är inte ett arrangemang av delar som tillsammans bildar en helhet. Ett levande system, en skog, en äng eller en gård är ett fortlöpande samtal, en surrande kupa av kommunikation mellan och i dess levande interagerande delar. Det behövs ett nytt systembegrepp som betraktar livet som ett relationellt, ömsesidigt lärande sammanhang.”»

Tema Musikens makt #3 2023
2023-08-22 Konsten att sätta toner för vita duken • Dessutom: Laurie Andersons musikalitet på Moderna museet. Historien om Lucky Peaple Center International. Så speglade Edward Yang Taiwans nya självbild. Vi tittar in i huvudet på Hannah Reinikainen Plus: John Skoog, Video archives podcast, Sick of my self, Själen för fan, Pearl, De åtta bergen.»

Fjärde Världen #3 2023
2023-08-20 Om ursprungsfolk, etniska minoriteter och kultur sedan 1984. I detta nummer bland annat: Mänskliga kvarlevor och ceremoniella föremål från Kanadas urfolk på Etnografiska museet, Resa till Åland, Kan judar vara svenskar?, Försvenskning av samer och finsktalande, Urfolkspolitik i USA - några exempel. Tryck här för hela innehållet!»

Inblickar och utblickar mot Europa ... och Sverige #2-3 2023
2023-08-18 I det här numret vänder vi våra blickar utåt för att på det sättet försöka ringa in vad som egentligen kännetecknar svensk scenkonst. Vi försöker spegla landets scenkonst genom att samtala med internationella regissörer som jobbar i Sverige, men också med svenska regissörer som arbetar utomlands. Anna Hedelius har intervjuat Anja Suša, Anna Bergmann och Oliver Frljić. De tre jämför arbetsförhållanden och arbetssätt inom svensk teater med andra länders förhållanden inom teatern. Medan Birgitta Haglund har intervjuat sydafrikanska scenkonstnären Napo Masheane, som bland annat talar om hur möjligheten till konstnärlig utbildning skiljer sig åt mellan Sverige och Sydafrika. Och Sara Beer intervjuar Maria Åberg och Staffan Valdemar Holm som ger oss inblickar i vad som skiljer det brittiska och det tyska teaterlivet från vårt. Lars Ring skriver dessutom om hur teaterestetiken skiljer sig åt mellan olika länder i Europa och frågar sig hur ett svenskt teaterkrusbär egentligen smakar. • Hipp, Malmö stadsteater, har renoverats och öppnats på nytt. Henrietta Hultén har mött arkitekterna bakom renoveringen och fått en guidning av dem i huset. Medan Anna Hedelius har besökt två frigrupper som expanderat - Ö2 som tagit över Boulevardteaterns gamla lokaler och nya scenen Konträr som drivs av PotatoPotato. • Hat och hot mot svensk scenkonst har ökat. Birgitta Haglund har talat med Thomas Florén om hans rapport i detta ämne, och med Björn Sandmark, som vet hur det är ett hamna i ett hatdrev. • Bogdan Szyber är den enda i Sverige som fått sitt forskningsprojekt underkänt. Hedvig Weibull skriver i sin essä om vad som egentligen hände vid disputationen och om konstnärlig forskning. • Sara Beer intervjuar Lynn Nottage, en av USA:s mest spelade dramatiker vars pjäs Mlimas berättelse hade Europapremiär på Playhouse Teater i våras. Medan Rikard Hoogland rapporterar från årets Theatertreffen - en festival vars status är lite i gungning. • I vår scenkonststafett skriver illustratören och dragkingen Ruhani Islam om föreställningen 10 bloss innan 10, med fokus på skådespelaren Nisrin Berrada. Hon sänder stafettpinnen vidare till Marall Nasiri som regisserat pjäsen De livrädda. • Numrets pjäs är Brinn, av Elmia Arikan och Farnaz Arbabi, som skildrar en symbiotisk relation mellan två tonårstjejer som flyr verkligheten.»

Utställningskritik #3 2023
2023-08-16 En regnig svensk sommar går mot sitt slut. Regn är museiväder och de första pressmeddelandena om besöksrekord har redan skickats ut. De senaste veckornas extrema skyfall är samtidigt ett varnande exempel på hur de accelererande klimatförändringarna påverkar samhället redan idag. Räkna med fler texter om hållbarhetsfrågor och musei- och utställningsverksamhet framöver!»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer