Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Hoppfullt efter hundratals år av lidande #2 2023
2023-05-25 Är det någonting vi med säkerhet kan säga verkligen inte var bättre förr så måste det väl vara sjukvården. Fattig som rik utsattes för de mest smärtsamma ingrepp, obehagliga behandlingar och motbjudande dieter, oftast till mer skada än nytta. Allt lidande till trots måste jag ändå säga att den här delen av vår historia väcker en starkt förtröstansfull känsla: Hopp om framtiden. Det som för första gången slagit mig på riktigt är nämligen hur unga framstegen inom den medicinska vetenskapen egentligen är. Med tanke på de stora upptäckter som gjorts bara under de senaste hundra åren - och hur många upptäckter som finns kvar att göra - ser jag med än mer spänning på vad framtiden har att bjuda på. Men att arbeta med läkekonst under våra föregångares levnadstid måste ibland ha upplevts som outhärdligt tungt. Målsättningen var att bota sjukdom och rädda liv, men sällan lyckades de med vare sig det ena eller det andra. Ändå kämpade de oförtrutet på. I det här numret möter du en brokig skara av utövare av läkekonst. Kanske har du stött på något av yrkena barberare, fältskär, läkare, barnmorska, apotekare eller klok gumma i din egen släktforskning?»

Tema Författaren i staden #2 2023
2023-05-25 Vad gör Sveriges kommuner för ”sina” författare”? Parnass har genomfört en stor enkät för att se vad som händer runt om i landet och fått till svar att kommunernas starka fokus på det lokala bidrar till läsfrämjande. Hör vad biblioteks- och kulturcheferna säger och kolla in vår karta. Dala-Demokratens kulturredaktör Ulf Lundén kan kräkas (ibland) på Dan Andersson, men vad är det som är så bra med Werner Aspenström? Och hur hörs hans dikter i Smedjebacken? Läs historien bakom den kissande Elin Wägner i Växjö, om poesin på Göteborgs brunnslock och om hur arbetarförfattaren Maria Sandels litterära värld tagit plats på Kungsholmen i Stockholm. Dessutom om Nils Ferlin i Filipstad, Birger Sjöberg i Vänersborg, Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding i Karlstad. Liksom om diktarna vid ”sundets pärla”. I Parnass nr 2 får ni också veta mer om de Alfhild Agrells (dramatikern som var lika stor som Strindberg och Ibsen på sin tid) återfunna brev till Ellen Key. Översättarna Karin Lidén och Lena Fries-Gedin har lagt ner stor möda på att transkribera breven, som är en riktig skatt. 62 till antalet spänner de över 34 år och ger en ny inblick i Agrells liv och personlighet. Vem är De litterära sällskapen i Sveriges (DELS) nya ordförande? När Birgitta Wistrand övergår till spännande forskningsarbete tar Git Claesson Pipping över. Läs intervjun!»

Signum nr 4
2023-05-12 Ledare Erik Åkerlund: Ta ned demokratin på jorden - Demokratibegreppet har blivit alltför upphöjt och ihåligt i dagens samhälle. Krönika Richard Swartz: Kyrkan i byn Aktuellt Ulf Jonsson: Tio år ...»

Drömmar #151
2023-05-08 I detta nummer gläntar vi på ögonlocken in till där vi befinner oss när vi sover. Den taoistiske filosofen Zhuang Zhou drömde en gång att han var en fjäril, som lyckligt fladdrade från blomma till blomma och gjorde som han ville. Plötsligt vaknade han och fann att han var Zhuang Zhou, omisskänneligen i en mänsklig kropp. Då insåg han att han inte visste om han var Zhuang Zhou som drömt att han var en fjäril, eller om han var en fjäril som drömde att han var Zhuang Zhou. Vi fick inte med Zhuang Zhou i detta nummer, men väl en rad konstnärer och författare verksamma här och nu och som alla på olika sätt förhåller sig till fenomenet drömmar, kanske den mest basala av källor till skapande. Följ Hjärnstorm på Facebook för inbjudan till release och annat!»

Innehåll #1-2 2023
2023-05-02 Denna utgåva går utöver den vanliga prenumerant- och butikssvängen även som reklamerbjudande till ett antal andra personer. varav några även kan vara fd pren. Tanken är att ni förhoppningsvis ska vara intresserade av den bok med red Anders R J:s bilder som i kort urval presenteras å mittsidorna och som kommer att ges ut senare i år. Obs att en hel radda av bilderna måste tryckas i A3, så det blir liksom en rätt STOR bok. Det går från nu att göra intresseanmälan (helst per mall!) men bara så enär priset är ännu ej fastslaget då pärmfrågan ej är löst. varför alltså denna detalj får komma senare. Obs även att vid ev förhandsbetalning kommer förstås beställarens namn i tryck som bokens gynnare. Passa även gärna på att bli prenumeranter!»

Innehåll Fjärde Världen #1-2 2023
2023-04-30 Fjärde Världen 1-2 2023 ute! Tidningen om ursprungsfolk och etniska minoriteter, sedan 1984. I detta nummer står bland annat om Turkiet bakom rubrikerna, Utsatta romer, COP 15 och urfolken, Återbördande av samiska kvarlevor, med mera!»

Gunnar D Hansson #100-101
2023-04-22 I sin bok Fältarbeten (2016 [2013]) argumenterar Lytle Shaw för att vändningen mot plats och senare site gjorde det möjligt för nordamerikanska poeter under 50-, 60- och 7O-talen inte bara att dyka ner i en illuminerad värld av fördjupad lokal specificitet; en fältarbetets poetik gav dem också förutsättningar att tänka sina relationer till angränsande discipliner — framförallt historiografi, etnografi och arkeologi — på nya sätt, och att kritisera och omkoda dessa fält på mer lyskraftiga och djupgående vis än vad som var möjligt genom att endast jaga kontextlösa detaljer. Det traditionella platsbegreppet är problematiskt i den utsträckning som det tenderar att förutsätta en föregående enhet eller identitet. Men, insisterar Shaw, hur föråldrat platsens paradigm än må vara, har dess löfte om konkretion, grundande och kontakt möjligjort fantastiska effekter — bara inte exakt de avsedda eller hävdade. Och när poeter blir experimentella historiografer, platsetnografer och arkeologer, då adresserar de också med nödvändighet "auktoriteten hos de disciplinära fält som traditionellt har använts för att rama in, kontextualisera och historisera dessa faktiska rum". När de korsar och omgestaltar discipliner medan de färdas genom faktiska rum, då intresserar sig dessa poetologiska fältarbeten ofta även för "hur motsträviga tidsliga avlagringar kan ge upphov till begreppsliga 'sidoeffekter', hur tidens operationer på tingens nivå skapar tvetydiga kodningar som går officiella historiker obemärkt förbi". Vad Shaw beskriver i sitt arbete kring platsspecifikt tänkande är mothistoriografiska korrektiv till en normativ historicism. Inte minst handlar det alltså om att uppmärksamma platsen inte endast på en empirisk, synkron, spatial eller tematisk nivå, utan även på en diskursiv eller disciplinär, diakron och textuell skala, där de rumsliga lokaliseringarnas överlagrade eller sedimenterade inramningar eller medievingar genom historia, lokalhistoria, geologi, arkeologi, litteratur och så vidare kan studeras. Någonting av en 'sedimental resa', kort sagt, där poesi och konst ges möjlighet till en mer förutsättningslös, komplex och mindre förutsägbar dialog med andra discipliner. Vi har citerat Shaws arbeten kring en "platsspecifik vändning" i flera sammanhang under det senaste årtiondet, men det känns ändå relevant att göra det också här, i förordet till detta 'jubileumsnummer' av OEI, OEI #100-101: "GDH / fortsätta med andra medel", som även är ett specialnummer om, med och utifrån poeten, essäisten, forskaren, översättaren med mera Gunnar D Hansson, som på insisterande och produktiva sätt under de senaste decennierna har förmått transformera och omkoda just begrepp som plats och lokalitet (från inledningen #100-101)»

Utställningskritik #1 2023
2023-04-20 I detta första nummer för 2023 ryms artiklar publicerade i januari, februari och mars. Våra skribenter rapporterar från Göteborg (gånger tre!), Linköping, Lund, Stockholm, Visby, Berlin och Neapel.»

I Bergen bygger man ett operahus! #2 2023
2023-04-20 Idén om att bygga ett operahus i Bergen föddes för fem år sedan. Och i Norge råder en politisk acceptans för ett nytt operahus på riksnivå, i Vestland fylke som Bergen tillhör, och i Bergen kommune. Det har redan avsatts drygt två miljarder norska kronor till bygget. Nu pågår en öppen arkitekttävling med hundra intressenter som i två etapper ska kokas ner till fem kandidater i mitten av november. Det nya operahuset ska ligga i anslutning till Grieghallen och förbindas med en underjordisk gång mellan byggnaderna. En av initiativtagarna är Bergen Filharmonins administrative chef Bernt E. Bauge, vars förhoppning är att operahuset ska kunna invigas om sju-åtta år. Bauge innehade tidigare samma tjänst på Den Norske Opera & Ballett i Oslo och han var tillsammans med bland andra DNO:s tidigare konstnärlige chef, Bjørn Simensen, den som såg till att det till slut byggdes ett nytt operahus i Bjørvika.»

Innehåll #1 2023
2023-04-07 Hur kommer det sig att det är just den korintiska hjälmen som har satt en sådan prägel på vår uppfattning om hur grekiska hjälmar ser ut? Den frågan ställer sig Malcolm af Donner som med hjälp av vasmåleri undersöker i vilka sammanhang som den korintiska hjälmen representeras. • Adam Korpskog skildrar i sin artikel om poeten Bertil Malmberg ett av 1900-taletss mest intressanta svenska författarskap. Malmberg refererade i sina dikter till många antika teman och gestalten däribland den romerske kejsaren Heliogabalus, den mytiske diktaren Orfeus och de grekiska gudarna. • Det är i år sjuttio år sedan Marguerite Yourcenars roman Mémoires d´Hadrien gavs ut i svensk översättning. Conny Svensson skildrar här Yourcenars porträtt av den romerske kejsaren Hadrianus i denna moderna franska klassiker. Det är en mångfasetterad skildring av kejsarens möten med krig, kärlek och regerandets bördor - med gott om paralleller till antiken och författarens eget 1900-ta1. • Hur och varför kom det sig att studiet av de klassiska antika kulturerna på universitetsnivå fick benämningen Atikens kultur och samhällsliv? Om detta berättar Johannes Siapkas i artikeln Antikens kultur och samhällsliv. Ett omtvistat namn. • På Stockholms slotts södra fasad finns en skulpturgrupp som blivit omtalad på grund av sina kontroversiella motiv. De fyra skulpturerna föreställer bortförande av en kvinna i syfte att äkta eller förgripa sig på henne. De så kallade enleveringsnmotiven är hämtade ur den antika mytologin. Konstvetaren Cecilia Karlsson leder oss genom allegorierna och antikreceptionen hos skulpturerna. »

Facebook anklagas #1 2023
2023-04-06 Varje år runt 26 september brukar ett skakande drama i Mexiko uppmärksammas. Det var den 26 september 2014 som 43 manliga lärarstudenter försvann i staden Iguala i delstaten Guerrero. Deras skola var känd för militant aktivism och en våldsam sammanstötning med polisen ägde rum den ödesdigra dagen. Studenterna uppges ha planerat att resa till Mexico City för att delta i den årliga protesten i samband med årsdagen av massakern vid Tlatelolco 1968. Studenternas försvinnande i Iguala har fått stor uppmärksamhet även utanför Mexikos gränser ... (ur ledaren #1 2023)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

2023-01-27
Signum 1

2023-01-22
Sydasien 4 2022

2023-01-20
Medusa 4 2022

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022
Sydasien 3 2022

Äldre resuméer