Senaste nummer

Tidskrifterna presenterar innehållet i varje nyutkommet nummer.

Tema: Tystnad 3-4 2021
2022-01-10 Det finns tal som är tomt och det finns tystnad som är meningsbärande. Det finns förstås många andra sorters tystnader: avstängande, avvisande, fientliga. I detta nummer av Divan, med ”Tystnad” som tema, är blicken riktad mot olika dimensioner av tystnad, inom psykoanalysen och inom konsten. För Freud var psykoanalysen en ”talkur” (talking cure) där analysandens fria associationer togs emot av analytikerns ”jämnt svävande uppmärksamhet” som lyssnade efter det latenta innehållet i det analysanden förmedlar. Om analysanden tystnade uppfattade Freud det som ett motstånd som behövde förstås och bearbetas. Analytiker efter Freud har utvecklat tänkandet kring tystnaden och dess olika kvaliteter och emotionella innehåll ...(ur ledare Divan #3-4 2021)»

Innehåll Lyrikvännen #4 2021
2022-01-09 Vi hoppas numret visar på sätten litteraturen fortsätter att hitta nya former för oss att tänka på och känna med. Vilket får ses som tecken på att vi trots allt, med Boyers ord, “inte är döda än”. (Ur numrets ledare) Poesi av Gustaf Fröding, Marianne Moore, Layli Long Soldier, Lennart Sjögren och Mara Lee. Essäer av Lars-Håkan Svensson, Sofia Roberg, Anne Boyer och Lennart Sjögren. Recensioner: Lars Gustaf Andersson om Arne Johnsson, Maria Küchen om Marie Silkeberg, Lizette Romero Niknami om Malte Persson, Donia Saleh om Jonas Gren och Magdalena Rozenberg om Elisabeth Berchtold.»

Innehåll Balder #4 2021
2022-01-07 Det började med Rilke. I Lundströms Bokradio i juni samtalade bland andra Eva Ström och Malte Persson om Rilkes poesi, omtumlande och inspirerande. Vi frågade Eva Ström om hon skulle vilja skriva om Rilke i Balder. På det viset fick detta vinternummer något att samlas runt. Sedan kom Pär Hanssons kajakrapport och ett samtal med Peter Södergård, kyrkoherde i Delsbo, man kunde ana ett samband. Det fortsatte med att Rolf Wohlin visade oss på den formidable tecknaren Sten Regnell - vilka båtar, vilka fåglar! • Det är vad Ulf Eriksson synliggör i sin essä om boken Övervakningskapitalismen av Shoshana Zuboff: »Man kan säga att våra sökbeteenden på Google, liksom våra beteenden på Facebook, används som råvara till framställningen av förutsägelseprodukter som kan auktioneras ut bland annonsörer intresserade av maximalt riktad påverkan, ytterst syftande till beteendemodifiering.« Det är helt enkelt på allvar nu, hur ser motståndet ut, hur ser dess möjligheter ut? I slutet av detta nummer frågar vi de medverkande hur de håller hoppet levande? • Så svarar poeten Martin Espada på den frågan. Henrik C. Ehnbom har översatt Martin Espadas dikt »Floaters« (Flytare) för Balders räkning. Den är titeldikten i Espadas senast utgivna diktsamling Floaters, för vilken han nyligen fick National Book Award för bästa diktsamling. Flytarna beskriver en verklighet som vi lever så långt ifrån, men som Martin Espada får oss att förstummas inför, blygas. Ponera vilken vår hemkänsla blir om vi tror oss kunna stänga våra gränser för gott? • I denna Balder kan ni också läsa ett utdrag ur Ida Börjels hörspel Marginalintäkten och Synne Myrebøes reflexion därom, om hur ekonomismen försåtminerat våra liv. Läs också Åsa Magnussons samtal med den libanesiska författaren Hyam Yared, Laurent Denimal har tagit bilderna. Och Linnéa Wigforss skriver om sociologen Hartmut Rosa och begreppet resonans. • Religion handlar om relation, det är mycket mindre av försanthållande än vad vi tror. I begynnelsen var handlingen, som Goethe säger. Först gör man saker tillsammans, sedan börjar tänkandet komma, sekundärt. Det är i vår tid som man börjar ställa en massa frågor: Vad tänker du om det här, vad tycker du om det där? Förr gjorde man bara. Det kan vara befriande att gå in i ett handlingsmönster, och efter hand upptäcker man skönheten och meningen i detta handlingsmönster. Peter Södergård • Det blev en Balder igen. Det är en glädje att ni fortsätter prenumerera, ibland följer det med någon liten kommentar när ni betalar; till exempel psykoterapeuten som skrev att hon låter Balder ligga framme i väntrummet. Det är väl en helt strålande idé, det finns så många väntrum som ännu saknar Balder. Och hur har ni det i lärarrummen och fikarummen, visst skulle ni väl kunna ordna en prenumeration både här och var inför det nya året? Efterhand upptäcker man skönheten och meningen. Allt väl i vintern!»

Tema: Flickors rättigheter #4 2021
2022-01-07 För tio år sedan, 2011, hände det grejer, både i FN och i Svenska FN-förbundet. En ny enhet för flickors och kvinnors rättigheter - UN Women - bildades och lanserades i New York. Samtidigt drog FN-förbundet igång kampanjen Flicka med insamling till förmån för flickors rättigheter. Och i december 2011 instiftades internationella flickdagen genom ett beslut i FN:s generalförsamling. Världshorisont hängde så klart på och passade på att lyfta frågan om flickors rättigheter i ett temanummer. På tidningens omslag hade vi en bild av 11 år gamla Ghulam som sitter i finkläder bredvid Faiz, 40, med gråsprängt skägg och turban. Afghanska Ghulam vill bli lärare men har tvingats avbryta sin skolgång för att gifta sig med Faiz. ”Kanske är Faiz Afghanistans vänligaste man”, funderar jag i min spalt på denna plats, men konstaterar sedan att Ghulam i så fall ändå är en förlorare då hon med giftermålet blivit av med sin skolgång, ”den biljett till ett bättre liv som är så svår att nå för miljontals fattiga flickor” ... (från de inledande orden #4 2021)»

Anna Haifisch #229 2021
2022-01-06 Bild & Bubbla nummer 229 är ett internationellt nummer med intervjuer och artiklar med bland annat tyska Anna Haifisch (The Artist), ryska Olga Lavrentieva (Survilo), finska JP Ahonen (Belzebubs), franska Michel Crespin (Marseil), amerikanska E. S. Glenn (Unsmooth) och svenska Erik Svetioft (Spa). Numret innehåller även en större sektion om den nyligen bortgångne svenske manusförfattaren Claes Reimerthi, samt förhandstitt på Alice Engströms kommande seriebok Blodmåne. Dessutom nyheter från hela världen, recensioner av serieböcker, webbserier och fanzin.»

Innehåll Populär Astronomi #4 2021
2022-01-05 Äntligen dags för James Webb-teleskopet - vi tar en titt på det svenska bidraget till nya superteleskopet. Vi träffar också författaren som vill göra kvantfysiken mänsklig och kollar på exomånupptäckter, magnetism och framtidens jätteteleskop.»

Innehåll Socialpolitik höst vinter 2021
2022-01-05 En hård kvinnovärld med hopp om förändring • När blir gamla och sjuka viktiga för medborgarna? • Psykisk hälsa med rätt hjälp • Att bestämma över skogens rikedomar • Socialstyrelsen tydliga: Stöd till föräldrar förebygger brott • Husmodern Majs tid som teater • Experter eniga: ”Våld mot unga på de statliga ungdomshemmen måste upphöra” • Ett barns stora ensamhet • Birkagården - Sveriges första hemgård • 44 ihjälskjutna av polis sedan 1990 • Är det rätt att skjuta prästen?»

Mellem sprog / mellemsprog #61-62 2021
2022-01-04 Vores ønske med nærværende temanummer var at udforske sproget i alle dets kringelkroge og forhold til omverden, gerne med inddragelse af de mere marginale og skæve positioner en sprogbruger kan befinde sig i. Vi ville give plads til poetiske udtryk i flersproglige, mellemsproglige og mere-end-sproglige omgivelser. Vi ville udforske modersmålet kærligt såvel som kritisk og undersøge dets relation til variationer så som dialekter og nye sprogbrugeres tilførte særpræg. Hvordan er det fx at skrive på et andet sprog end modersmålet eller at skrive på flere sprog samtidig (fordi ens verden måske nu en gang er flersproglig), og hvordan overhovedet skrive, hvis ens egentlige modersmål mangler et skriftsprog? Vi var også interesserede i sprogets sprækker og dets multimodale interaktion med billede og lyd. Hvad sker, når sproget nærmest selvopløses, og ordene forvandler sig til skulptur? Eller når hullerne, mellemrummene og flertydighederne i sproget understreges og dyrkes i en grad, så det svimler for os, og virkeligheden selv begynder at dirre? Her ligger også en erkendelse af sprogets og betydningens skrøbelighed, der peger tilbage på en sårbarhed hos os selv. Hvordan kan sproget fx indfange kompleksiteten i vores kulturelle og kønsmæssige interaktioner? Hvordan kan vi tale om og til hinanden med den fornødne sensibilitet og respekt, og hvordan kan vi overhovedet oversætte mellem sprog, når sproget aldrig bare er en gennemsigtig bærer af mening, men i sig selv udgør en særegen livsverden? Vi ville udforske forståelsen på tværs og på trods af sprog. Vi ønskede at lade os lege, forvirre, oplyse, forstyrre og overraskes af det komiske, indsigtsfulde og afslørende i alle disse bånd mellem sprog og sprog og sprog og verden. Sådan at gøre selve sproget til tema var lidt af et sats … (från de inledande orden #61-62 )»

Nordisk film och Island innehåll #4 2021
2022-01-03 • Med filmen om Drottning Margareta hoppas regissören Charlotte Sieling förmedla ett budskap om fred och gemenskap. Den internationellt kända regissören menar att vi nordbor har en stor kapacitet tillsammans genom våra likheter - och olikheter. • På Island finns det inte mindre än 130 simhallar - utöver de varma källorna i naturen. Badkulturen är stark och simhallarna fungerar som en mötesplats för islänningarna. Flera kommuner på ön har valt att ge personer med olika sjukdomar fritt inträde till simhallarna. • Ett socialt hållbart Norden utgör ”kittet” som binder människor samman i regionen. I det här numret berättar Volontärbyråns Anna Snell om hur de uppmärksammar ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi har också pratat med Sara Damber, grundare av Stiftelsen Friends. • Makroregionala strategier är en del av EU:s sammanhållningspolitik. Föreningen Norden har uppdrag att vara policysamordnare inom utbildning, arbetsmarknad, forskning och integration. Anders Bergström förklarar vad det innebär.»

Film på scen #5 2021
2021-12-28 I detta nummer ger vi pjäsen ett extra stort utrymme. Matrixen, av Hanna Nygren och Helle Rossing, är både intressant och omfångsrik. Till pjäsen länkar vi dessutom en längre artikel som undersöker fenomenet med kända filmer som transponeras till scen. Dramatikern Isabel Cruz Liljegren och filmskaparen Julia Thelin har tagit sig an tre filmer - Matrix, Amelie från Montmartre och Sound of Music - och jämfört dessa med sina tre scenversioner. Vad är det som lyfts fram på scen, vad förstärks och vad går förlorat? Det finns inte många svenska skådespelarutbildningar på högskolenivå som förbereder sina studenter att spela barn- och ungdomsteater, samtidigt som det är där merparten av jobben finns. Men sedan i höstas satsar Högskolan för scen och musik i Göteborg på att utbilda sina skådespelarstudenter till att möta en ung publik, i ett samarbete med fyra Göteborgsteatrar. Vi har talat med pedagoger, scenkonstnärer och studenter på c/o Ung Teater. Regidagboken står regissören, dramatikern och skådespelaren Lola Zackow för, som har satt upp Kötta på Ung scen/öst. Hon vill att ensemblen ska tillåta sig att slarva i arbetet och lyfter gärna fram en ostädad estetik. Vi har intervjuat franska regissören och dramatikern Caroline Guiela Ngoyen, vars föreställning Fraternity - a fantastic tale gästspelade på Dramaten denna sensommar. Om hon har något budskap alls som regissör så är det vikten av att främja mångfald på scen. Carolina Frände, regissör och doktorand i företagsekonomi, fortsätter sin serie med krönikor och fördjupar sig denna gång i begreppet kris. När uppstår en verklig kris och vem bestämmer vad som är en kris och inte? Numrets teaterkrönika är skriven av skådespelaren Linn Mildehav och handlar om svårigheterna med att göra inhopp i en produktion, men också om möjligheterna som inhopparrollen rymmer. »

Innehåll 9-10 2021
2021-12-28 Puttar u pirrvittar • 1970-talets musikfester och musikcaféer • rottshistoria Slite IF • Laxfiskets start • När kommunisterna fick en (1)röst i Alva • Festplatsen Ulse Dulse • Släktskapsnät Visby - Sudret 1629 • Jordbruksdagbok 1934 • Richard Magnes dagbok • Provokativ konst • Tyska Orden och bygget av Visborgs slott • Farmännen • Kung Birgers gotlandsexpedition 1313 • Sveakungen och de gotländska bildstenarna samt Jarlar före 1100 • Stavkyrkor även på Norr • Slagsmål i Guldrupe»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Senaste nummer

Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer