Artiklar från Opsis Barnkultur

Tema Filosofi
2015-06-06 Visste du att det finns en särskild Världsfilosofidag? Det anade inte jag och inte heller Opsis andra redaktör Birgitta Fransson men i höstas 20-21 november firade vi den på en filosofifestival på ABF i Stockholm. Inbjudare var Unesco som beskrev dagen med dessa ord: ”Filosofi, utövandet av kritiskt tänkande och yttrandefrihet är avgörande i det gemensamma sökandet efter bestående svar på utmaningar för fred och utveckling. Detta är centralt för Världsfilosofida- gen som Unesco firat sedan 2002” (ur ledaren Opsis Barnkultur 2 2015).»

Maria Gripe
2014-05-17 Olika tanke- och idétraditioner spelar en viktig roll i Maria Gripes böcker. Hon var bland annat inspirerad av romantiken, av Carl von Linné, Arthur Schopenhauer och C.G. Jung. Tanken att allt levande hör samman präglar på olika sätt hela hennes författarskap. Carina Lidström skriver om det filosofiska perspektivet i Gripes böcker.»

Lyd inte skratta
Opsis omslag 3 2012 2012-11-18 "”Lydnad är ett dödligt gift för det kritiska sinnet, för kreativitet, ja för uppror och revolt”, säger den drygt 80-åriga egyptiska författaren och människorättskämpen Nawal El Sadawi, som fick Stig Dagerman-priset i våras. När hon växte upp fick hon höra att Gud inte tyckte om skratt och att det var speciellt olämpligt för flickor att skratta. Men själv levde hon i en familj som älskade skratt, litteratur, poesi och musik och hon uppmuntrades att läsa, dansa, sjunga och idrotta. Hon menar i en artikel i Aftonbladet att lydnad hör ihop med rädsla för auktoriteter, för makt - och för döden. Medan skrattet liksom konsten är diktatorernas fiender. /.../" Opsis Barnkultur 3 2012»

Uppfostran
Omslag #1 2012 2012-03-23 Vi vrider och vänder på begreppet ur många synvinklar. Vem är det egentligen som ska uppfostra vem? Kanske är det barnen som ska uppfostra oss vuxna.»

Vad betyder naturen för barnen?
Omslag #4 2011 2011-12-23 Vad betyder naturen för barnen?»

Hjärnkoll!
Omslag 3 2011 2011-10-23 Hjärnkoll!»

Läsglädje!!!
Omslag Opsis 2 2011 2011-08-23 Välkommen in i Shaun Tans gåtfulla världar, 2011 års Almapristagare presenteras.»

Barnet i konsten och konsten i barnboken #1 2011
Omslag opsis 1 2011 2011-05-23 Barnet i konsten och konsten i barnboken.»

Så in i Norden
Omslag Opsis Barnkultur 2010-12-22 Tack vare stöd av Nordiska Kulturfonden har "Så in i Norden" #4 2010 blivit ett extra tjockt nummer, som sprids i de nordiska länderna.»

Röster från Afrika
Opsis nr 3 2010 2010-10-13 Temat för Opsis Barnkultur # 3 2010 är Röster från Afrika.»

Barn på museum
Omslag Opsis Barnkultur nr 2 2010 2010-06-09 Opsis sommarnummer har temat Barn på museum. Pernilla Stalfelt, museipedagog på Moderna Museet och bilderbokskonstnär är gästredaktör.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Opsis Barnkultur

Annons:

Senaste nummer:

2023-01-27
Signum 1

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-17
Medusa 4 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-09-11
Galago 153 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

Äldre resuméer