Artiklar från Personhistorisk tidskrift

PHT 2015:1
2015-06-20 UR INNEHÅLLET *Med blick för klass *Fredrik Petersen och Nybygget på Johannesdal *Adelns självbild under ståndsriksdagens slutskede »

PHT 2014:1-2
2015-03-01 UR INNEHÅLLET *Livet som historiskt forskningsfält *Nils Lagerlöf och det tidiga svenska biståndet *Huvudsekreteraren och mångkulturalismen: Jonas Widgren och 1975 års invandrar- och minoritetspolitik»

PHT 2013:2
2014-04-09 UR INNEHÅLLET *Pigors arbete och vardag i det tidigmoderna Sverige *Tågresenärer och klassresenärer - en personlig socialhistorisk betraktelse *En halländsk fotnot i den svenska filosofins historia: Emanuel Hvalgren »

PHT 2013:1
2013-06-13 UR INNEHÅLLET *Alice Tegnér och ”den fosterländska saken” *Gunnar Aspelin och historismens kris - en filosofs envig med historietänkandets problem *Den svenska flyktingpolitikens janusansikte»

PHT 2012:2
2013-06-12 UR INNEHÅLLET *Erik Palmstierna - en föregångare till Wigforss? *I revolutionens skugga - radikala samhällstänkare och jakobiner i 1790-talets Sverige *Att bedöma framtiden - svenska militärattachéer i östersjöområdet 1920-1939»

PHT 2012:1
2013-06-11 UR INNEHÅLLET *En direktörshustrus resa till Sydafrika 1946-1947 *Nya perspektiv på bortglömd trio *R.F. Berg och Axel Danielsson i ohelig Malmöallians 1898»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Personhistorisk tidskrift

Annons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer