Artiklar från Tonsättaren

Tonsättaren Nr. 4 | 2015
Omslagsbild 2016-02-11 De senaste tjugo åren har en rad studier visat att barn som tränar musik klarar skolan bättre än andra barn, att barn som studerar matematik och musik parallellt lär sig bättre än barn som bara studerar matematik, och att aktivt musicerande stimulerar lärandeprocessen hos alla människor, oavsett ålder.»

Tonsättaren Nr. 2-3 | 2015
Omslagsbild 2015-06-11 Inom semiotiken talar man ibland om Centrum och Periferi. Centrum är det etablerade, de som har makten; Periferin är det som rör sig utanför, undergroundrörelser. Centrum avvisar normalt Periferin, men för att kunna utvecklas måste det förnya sig. Det förmår inte utveckla sig inifrån, så det måste antingen ta till sig Periferins uttryck, eller drabbas av inavel och redundans, varvid ett nytt Centrum uppstår någon annanstans.»

Tonsättaren Nr. 1 | 2015
Omslagsbild 2015-03-11 Samtidigt som FST hanterat den uppkomna krisen har vi satt igång nya satsningar, som vi tror kommer att få stor betydelse för svenskt musikliv under lång tid framöver.»

Kropp och ljud på ung festival
2014-10-27 "Musikalisk verksamhet handlar i mångt och mycket om samarbete; ett musikstycke som framförs live av en ensemble är ett exempel på minutiöst samarbete ner till minsta millisekund. Tonsättarens roll är att designa detta samarbete, och att med ett intrikat symbolsystem i detalj föreskriva hur samarbetet ska gå till för att framkalla önskat resultat" ( Ur Ledaren Tonsättaren).»

Kreativitet
2013-04-19 Det här numret av Tonsättaren handlar till stor del om kreativitet. Vi hängde med när företrädare från olika svenska regioner mötte tonsättare på en kreativ workshop i Winterviken. Vi for till Bryssel på Creators conference. Vi åkte till Gävle och träffade tre konstnärer som jobbar med i DK A som kreativ hemvist. Och så har vi talat med tre tonsättare som ständigt tänker utanför den så kallade lådan. »

Tonsättaren #2 2012
2012-06-28 BELLMAN OCH BROBERG, Mercury och Monnakgotla. Majeftermiddagen på Musikaliska berörde på många sätt inte bara för att elvaåriga sonen satt i cellostämman. När Kulturskolan Stockholm firade 50-årsjubileum blandades populärmusikaliska potpurrier med klassiska pärlor och så ett par uruppföranden»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Tonsättaren

Annons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer