Artiklar från Alfvéniana

Alfvéniana 3-4 2017
2018-04-16 Alfvéniana 3-4 2017»

Alfvéniana nr 1/2 2017
Alfvéniana nr 1/2 2017 2016-11-21 Alfvénianas vårnummer 2017 med bl a Tobias Lunds artikel om Alfvéns vänskap med Karl-Erik Forsslund mm.»

Alfvéniana 1-2 2016
Omslagsbild: Alfvéngården i Tibble, foto Mats Rönnblad 2015-11-28 Utgiven av Hugo Alfvénsällskapet. I detta nummer: Ankan som skulle bli örn, om Alfvéns lek med elden i finalen i tredje symfonin, Medalj till Anders Lian, Alfvén på YouTube, Vad hände i det svenska musiklivet 1897, sommartips på Alfvénmusik mm.»

Alfvéniana 1-2 2015
2015-04-24 Utgiven av Hugo Alfvénsällskapet. I detta nummer Midsommarvaka från en dirigents perspektiv, en artikel inför Alfvéns 80-årsdag 1957, Alfvéns pianomusik, Thorsten Pramborgs önskan om en stråkkvartett, Alfvéns egna ord om Hushållningskantaten 1915, två utgåvor av Alfvénmusik för piano, mm.»

Alfveniana 3-4 2014
Alfvénopera i Ystad sommaren 2014 (foto Anders Mattsson) 2014-11-22 Nummer 3-4 2014 innehåller bl a en recension av Alfven-operan i Ystad sommaren 2014, och artiklar om Alfvén och Ruben Liljefors och brevväxlingen mellan Hugo Alfvén och hans förläggare Einar Rosenborg.»

Alfvéniana 1-2 2014
\"Till Mamma af Hugo\", teckning av Hugo Alfvén 1891 2014-05-08 Nummer 1-2 2014 innehåller bl a Jan Olof Rudéns sammanställning av musikaliska sällskap i Sverige, med kort presentation och kontaktinfo.»

Alfvéniana 3-4 2013
2013-11-13 Nummer 3-4 2013 presenterar Alfvénmusik på CD, en jämförelse mellan två akvareller av Hugo Alfvén, två Alfvénkompositioner publiceras för första gången i detta nummer, mm.»

Alfvéniana 1-2/13
Alfvéniana 1-2/13 2013-06-05 Alfvéniana 1-2/13»

Alfvéniana 3-4/12
Alfvéniana 3-4!2 2012-11-15 Innehåll: Hugo Alfvén i Norrköping. Av Stig Jacobsson Karin Lilja minns Om finalen i Alfvéns första symfoni. Av Joakim Tillman Herr Peders sjöresa för röst och piano Alfvénverk komponerade för 100 år s...»

Alfvéniana 1-2/12
Alfvéniana 1-2/12 2012-04-28 Alfvéniana 1-2/12»

Alfvéniana 3-4/10
Alfvéniana 3-4/10 2011-11-27 Alfvéniana 3-4/10»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Alfvéniana

Annons:

Senaste nummer:

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

Äldre resuméer