Artiklar från INTRA

Intra 4/2012
2012-11-20 Ett nytt fullspäckat Intranummer kommer till prenumeranterna i början på december. Vi skriver mycket om personalkompetens, om skillnaderna mellan olika typer av stöd, om hur bra kunskaper har försvunnit och om Regeringens bristande intresse för LSS-personalens minskade kompetens. Dessutom om Audiorama - ljudföreställningar för personer med utvecklingsstörning, om mat och alkohol i gruppbostad, om att vara kontaktperson, om handledning och mycket annat.»

INTRA 2/2011
2011-05-14 Det behövs en bättre personalpolitik för att få LSS-stödet att fungera! Det behövs fler heltider, bättre kompetens och högre löner. Vi skriver om detta och om lovande exempel runt om i landet. Dessutom: Stödet till äldre. Varför ökar antalet barn med utvecklingsstörning? Rätten till sin smak. Yttrande- och meddelarfrihet. Delaktighetsmodellen. Vuxenutbildning. Och mycket, mycket mer!Med detta nummer följer också en 36-sidig skrift Svåra frågor 1. Den tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service.»

INTRA 1/2011
2011-04-03 Bakom varje felaktigt beslut om inskrivning i särskolan finns en enskild individ. Sara Hallerfors skriver i Intra 1/2011 om Felix Swahn som lyckades ta sig ur särskolan och nu går i ett vanligt gymnasium. Dessutom om hur det är att ha ett intellektuellt funktionshinder, om äldreomsorg i Norge om Vipeholm och om funktionshinder i äldre folktro. Och många fler läsvärda artiklar!»

INTRA 4/2010
2010-12-29 Tidskriften Intra väjer inte för de svåra frågorna! I nr 4/2010 intervjuar vi Kajsa Wahlberg på rikspolisstyrelsen som rapporterar att alltfler kvinnor med utvecklingsstörning utsätts för sexuella övergrepp och människohandel. Vi granskar ett aktuellt fall där en kvinna som arbetat tio år som personlig assistent sparkades för att hon uttryckt rasistiska åsikter. Och vi påstår att mycket av det vi kallar självbestämmande inom LSS-verksamheten bara är manipulation. Magnus Tideman, Margareta Persson och Karl Grunewald skriver om framtidens utmaningar. Massor av intressant läsning!»

INTRA nr 3/2010
2010-08-28 De fem största bolagen som bedriver LSS-verksamhet och assistans ägs nu av riskkapitalbolag med säte i lågskatteländer. Tillsammans omsätter de nära 5 miljarder kronor och tar ut betydande vinster. Om detta handlar Intra nr 3/2010, där Göran Rosenberg som menar att den solidariska finansieringen och den medborgerliga tilliten skadas av att vinsten nu blir den viktigaste drivkraften i samhälleliga verksamheter. Vi frågar också ut de politiska partierna inför valet och skriver bl a om missbruket av läkemedel, stödet till unga som ska ut i arbetslivet och om bristerna i dagens LSS-stöd.»

INTRA 3/2009
2009-10-12 Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående privatiseringen av boende och daglig verksamhet. I Intra nr 3/09 skriver vi om konsekvenserna av utförsäljningen och om innebörden av den nya lagen om valfrihet, LOV. Maud Deckmar, mor till Fred som har utvecklingsstörning och autism, undrar vad syftet är med det stöd som ges i gruppbostäder och daglig verksamhet? Ska tonvikten ligga på att skapa lugn och trygghet eller ska stödet leda till utveckling och större självständighet för den enskilde? Dessutom flera artiklar om våld och beteendestörningar. Två av Franstorps verkstäders bildkonstnärer presenterar sina verk. Och mycket mer.»

Intra 2/2009
2009-07-01 Helena Petersson, en av initiativtagarna till atelje Inuti, berättar om bildskapande för personer med utvecklingsstörning i ett internationellt perspektiv. Patrik Arvidsson försöker reda ut vad som menas med begreppet utvecklingsstörning. Hans Hallerfors besöker den gruppbostad han var med och startade för 20 år sedan. Lotta Löfgren-Mårtenson undrar om det blir bättre med fler män i vården. Lisbeth Olsson vill ha en bättre pedagogik. Karl Grunewald har forskat i 30-talets anstaltsvård. Bo Kahnberg skriver om vår ovilja att erkänna att vi kanske inte alltid är så goda inom LSS-stödet. Detta och mycket mer finns att läsa om i senaste numret av Intra! »

Intra 1/2009
2009-07-01 Hur känns det om man inte kan visa var smärtan sitter eller varför den finns där. Hur känns det om man inte kan förmedla sin upplevelse av smärta till omgivningen? Om detta kan man läsa i nummer 1/2009 av Intra. Dessutom: I en prisbelönt diktsamling av Johan Jönsson beskrivs utvecklingsstörda som själlösa kreatur. Det är illavarslande att ingen - mer än Therese Eriksson på LO-tidningen - av dem som recenserat och prisat hans diktsamling har uppmärksammat dessa uttryck för en icke-humanistisk människosyn. Vi publicerar också två längre utdrag ur Karl Grunewalds bok: ”Från idiot till medborgare”. »

Intra 4/2008
2008-10-22 "Flera av dem har blivit betraktade som gravt utvecklingsstörda, men det stämde inte. De hade bara inget sätt att uttrycka sig på". Så säger Mats Lundberg vid kommunikationsgruppen i Växjö. Hur många personer med flerhandikapp tvingas idag till ett liv i sysslolöshet utan att någon kan tolka deras önskemål? Hur många blir betraktade som viljelösa, helt inneslutna i sig själva, bara för att de inte har möjlighet att förmedla sin vilja till omgivningen? Det frågar vi i Intra nr 4/08. Dessutom texter om bland annat Sydafrika, självbestämmande, om oron som många äldre föräldrar till funktionshindrade känner, och om övergrepp förr och nu. Samt en presentation av kulturfabriken i Ljungby.»

Intra 2/2008
2008-06-03 Psykologen Olle Wadström har ända sedan 70-talet arbetat med beteendeträning inom stödet till personer med utvecklingsstörning. Övergreppen i Uppsala, som avslöjades av Uppdrag Granskning, hade sin grund i hans instruktioner. Hans Hallerfors skriver om detta och får svar av Olle Wadström. I Intra nr 2/2008 finns också en intervju med personalen som arbetar i En annan del av Köping, en artikel om konstskolan Linnea samt en stor bilaga om bra lättlästa böcker och om hur man skriver lättlästa romaner. Med mera.»

Intra 1/2008
2008-03-05 ”Som skuggor sitter de där. Egentligen är det ju deras fest. Men det är personalen som pratar, det är personalen som tar plats.” Matilda Malmberg har i sju laddade teckningar skildrat vardagliga övergrepp och tanklösheter i en gruppbostad för personer med svåra funktionshinder. Dessutom om relationer mellan personal och vårdtagare, om hur vi hanterar död och sorg, om yttrandefrihet och sekretess samt mycket mer i Intra nr 1/08.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  INTRA

Annons:

Senaste nummer:

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021

Äldre resuméer