Artiklar från Brand

Åsiktsbytarna
Omslag Brand #4 2015 2015-12-31 Alla har träffat dem. Människor som tycker en sak passionerat, för att plötsligt dyka upp en dag och tycka tvärtom - lika passionerat. Det finns de som går från nazism till kommunism och från kommunism till nazism. Det finns de som tar mer försiktiga steg, som mellan socialdemokratin och vänstern, eller anarkismen och libertarianismen. Det finns epoker då hela generationer byter politisk åsikt - som 68:orna som radikaliserades snabbt, varav en inte obetydlig del sedan växlade tillbaka till borgerligheten när vänstern blivit omodern. Det finns hela politiska rörelser som byter riktning, som Miljöpartiet... (Ur Brandtal #4 2015)»

Greatest hits 1985-89
Omslag Brand #3 2015 2015-09-03 Här kommer ett brev till er från en svunnen tid, som många har kallat Brands bästa epok: åttiotalet.Åttiotalets Brand var punk, den var rå, den var slängig, den var långt från akademin, identitetspolitiken och marxismen. Den var organet för den anarkistiska rörelsen på 80-talet, en levande rörelse som ägnade sig åt husockupationer, kamp mot Shell och åt att göra narr av den framväxande yuppie-andan på alla sätt man kunde. Den var allt annat än pretto. Man fick skriva vad man ville och hur man ville. Samtidigt känns den idag nästan oskyldig. Den var mitt emellan sjuttiotalets teoretiska överladdning och nittiotalets kris... (från Brandtal #3 2015). »

Skuld
2015-06-02 Skulden är allas vår verklighet, den är allomfattande och ett av grundfundamenten i den västerländska kapitalismen. Att leva utan skuld är i princip en omöjlighet. Bostad, konsumtionsvaror och utbildning innebär för de allra flesta nedsänkning i ett skulddjup som man får leva i resten av livet. Och även fast systemet är konstruerat så att det förutsätter privat skuldsättning, ses detta som en privat angelägenhet. Det är ett sätt att individualisera ett systemfel, skapa splittring och lägga skulden på den enskilda individen/.../ (från inledningen Brand #2 2015).»

Arabisk höst – Kurdisk vår
2015-04-14 Den arabiska våren bar på löftet om att progressiva sociala rörelser kunde förändra samhällen i grunden. Vi såg folket göra uppror och diktatorer falla. Men sedan kom hösten, och med den en hård repression. Samtidigt förändrar revolutioner alltid något och vi är aldrig tillbaka på ruta ett. Varje uppror öppnar ett fönster som inte går att stänga (ur "Brandtal" #1 2015).»

Brands hemsida
2012-08-02 Tidskriften Brand har sedan maj en nya hemsida. Där listas en ansenlig skara arbetarförfattare som medverkat sedan starten 1898. Annat nytt på hemsidan är att det numer går att ladda ner sentida nummer.»

Delad kunskap, delad stad
Omslag Brand 2 2012 2012-08-02 Klasser och klasser. Vi tar oss an den svåra uppgiften att diskutera båda. Om klassegregeringen i skolan. Om klassernas rum, i klassrummet och staden som ett delat rum för klasserna. Skolan och boendet är två områden där de ökade klassklyftorna och klassamhället blir allt mer synbart utanför arbetsplatserna.»

Framtidsfaran
2012-08-02 No Future! Punkens gamla slagord ekar igen. En generation som ser sig berövade på sin framtid har varit navet i krisprotesterna världen över. Den första generationen som får sämre levnadsvillkor än sina föräldrar. Efter avslutad utbildning väntar skuldsätt ning, arbetslöshet, bostadsbrist och tillfälliga anställningar.»

Gränsfaran
Omslag Brand 3 2012 2012-08-02 Welcome to Europe? By the border crossing between Turkey and Bulgaria, the European Return Fund hands out a colour printed folder. The text explains what happens by the border and what happens to the person who crosses. It’s Europe who’s speaking, and it’s explaining it’s view on paper, money, life. ”In their homeland, everyone is somebody. What do you rely on here? Who are you and what are you running from? You probably think your homeland hates you. But how can we help you if you are just a shadow? We can’t reach each other.»

Gränser och organisering
Omslag 2011-02-24 Fredag 11 februari släpps Brand #1 2011. I nya numret tar vi upp teman som organisering efter valet, externaliseringen/internaliseringen av Front Europas gränser och brytandet av Israels blockad av Gaza. Fi...»

Motmakt
Omslag Brand nr 2 2010 2011-01-20 Brand i rörelse, transporter, kris och motmakt och mycket annat.»

Brand #2 2008 ute nu! Tema visioner
2008-05-06 UR INNEHÅLLET: Att vandra med Zapatisterna • Visioner som förenar • Till handling kamrater! • Tankar om visioner för lokalsamhället • Kapitalism - ja men sen då? • Intervju med en brittisk anarkist • Varför ...»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Brand

Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer